Licencja na transport krajowy – co na ten temat należy wiedzieć?

Licencja na transport krajowy jest dokumentem w formie upoważnienia do przewozu osób i produktów. Jej wydawanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach osobom, które korzystają z usług firm przewozowych i innym uczestnikom ruchu drogowego. W jaki sposób można ją uzyskać? Co warto na ten temat wiedzieć? 

Licencja na transport krajowy – kiedy jest wymagana?

Licencja na transport krajowy jest konieczna wówczas, gdy przewóz osób bądź towarów stanowi dla przedsiębiorcy źródło dochodów. Co ciekawe, wielkość samego pojazdu nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Może być to zarówno samochód ciężarowy, jak i bus czy auto osobowe. Jednak nie każdy transport w firmie wymaga posiadania licencji transportowej. Czasem wystarczy mieć przy sobie zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne. Tak jest przy przewozie pracowników lub produktów z punktu A do B. Nie może być to transport zarobkowy. 

Kto może ubiegać się o wydanie licencji na transport krajowy?

Okazuje się, że aby ubiegać się o wydanie licencji na transport krajowy, trzeba spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim nie można mieć prawomocnego wyroku za przestępstwa karne skarbowe, przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko środowisku lub warunkom pracy i płacy czy inne, które mają związek z wykonywaniem zawodu. Dodatkowo osoba składająca wniosek nie może mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. 

Poza tym zatrudniane w firmie osoby nie mogą mieć prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Wykorzystywane do przewozu pojazdy muszą spełniać określone wymagania techniczne. Trzeba też do nich posiadać odpowiedni tytuł prawny. 

Jak można uzyskać licencję na transport krajowy?

Licencja na transport krajowy jest wydawana przez starostwo powiatowe, zgodnie z miejscem siedziby firmy. Jest to w zasadzie Lokalny Zarząd Dróg i Transportu. 

Jak taką licencję można uzyskać? Przede wszystkim należy złożyć stosowne dokumenty. Jest ich dość sporo. Przykładowe z nich to wniosek o udzielenie licencji, oświadczenie o spełnieniu wymogów dobrej reputacji, wykaz pojazdów samochodowych, zaświadczenie o niekaralności kierowców czy potwierdzenie uiszczenia opłaty (licencja na 2-15 lat kosztuje 800 złotych). Dokumentację należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Nie ma przy tym wskazanych żadnych konkretnych ram czasowych. 

Co jeszcze warto wiedzieć na temat licencji transportowej?

Jak już wspomniano wyżej, przedsiębiorca ubiegający się o licencję na transport krajowy, musi mieć nieposzlakowaną opinię. Z tego powodu razem z wnioskiem składa się stosowne oświadczenie. Licencja przyznawana jest firmom stabilnym i mającym odpowiednie zaplecze finansowe. Okres jej obowiązywania wynosić może od 2 do nawet 50 lat. 

Czas rozpatrywania wniosku trwa na ogół maksymalnie 20 dni roboczych. Czasem ten termin może zostać  wydłużony nawet do 2 miesięcy. Jednak składający wniosek jest o tym zawsze informowany. 

Licencja transportowa, jak już wspomniano, wydawana jest na określony czas. Co więc zrobić, gdy okres ten dobiega końca? Trzeba odpowiednio szybko zareagować, aby zostawić sobie czas na dopełnienie wszelkich formalności i ewentualne odwołania. W końcu decyzja zawsze może się okazać odmowna. 

Czy licencję na transport krajowy można stracić?

Okazuje się, że licencję na transport krajowy można stracić. Takich sytuacji może być kilka. Dzieje się tak m.in. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem przedsiębiorcy, który dotyczy zakazu wykonywania działalności objętej daną licencją. Dokument ten jest anulowany także wówczas, gdy przedsiębiorca w ciągu 6 miesięcy nie podejmie działalności gospodarczej. 

Ponadto z utratą licencji trzeba się liczyć w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spełni wymogu uprawniającego do wykonywania działalności w zakresie ruchu drogowego. Warto pamiętać o tym, że licencji transportowej nie można przekazywać osobom trzecim. Poza tym za brak stosownego dokumentu grozi wysoka kara pieniężna w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Licencja na transport międzynarodowy

Oczywiście przedsiębiorcy, którzy mają w planach rozszerzenie swojej działalności także na transport międzynarodowy, muszą uzyskać dodatkowe pozwolenia. Podstawa to tzw. licencja wspólnotowa. Poza tym trzeba uzyskać wypis z takiej licencji dla każdego pojazdu, który będzie wykorzystywany w ruchu międzynarodowym. 

Licencja wspólnotowa jest wydawana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Wcześniej trzeba jednak mieć stosowną licencję na transport krajowy. Należy pamiętać o tym, że każdy pojazd wykorzystywany w ruchu międzynarodowym w ramach danej firmy musi zostać zgłoszony razem z wnioskiem o wydanie wspomnianej licencji wspólnotowej. Pojazd, który nie zostanie zgłoszony, nie będzie mógł wyjeżdżać na trasy międzynarodowe. 

Niestety opłaty w przypadku licencji transportowej międzynarodowej są wyższe niż przy dokumentach krajowych. W przypadku licencji na okres do 5 lat opłata wynosi 4000 złotych. Przy licencji do 10 lat jest to 8000 złotych. Dodatkowo uzyskać trzeba zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. To kolejny koszt na poziomie 1000 złotych. Ostatnia opłata dotyczy ilości zgłoszonych pojazdów.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

Dodaj komentarz