E-booki

E-Booki
Czas pracy kierowców

E-book - przykłady opisów naruszeń kierowców

Jeśli kierowca w odpowiedni sposób i w odpowiedniej sytuacji opisze naruszenie, może uniknąć karty.

Aby ułatwić zadanie przygotowaliśmy e-book, jak opisać naruszenie, kiedy:

  1. Został przekroczony czas jazdy bez przerwy (4,5h jazdy), dzienny czas jazdy  (9h lub 10h jazdy), tygodniowy (56h jazdy) i dwutygodniowy czas jazdy (90h jazdy)

  2. Czas odpoczynku dziennego/tygodniowego lub odpoczynek 45-minutowy przerwany z powodu przerwania podjazdem

  3. Odpoczynek dzienny odebrany za późno (przekroczenie dziennego czasu pracy), odpoczynek tygodniowy odebrany za późno (np. z powodu zdarzeń, które wystąpiły w ciągu tygodnia poprzedzającego ten odpoczynek)

  4. Miało miejsce nieprawidłowe operowanie przełącznikiem
Ilość stron: 6

47 zł brutto

 

E-booki Akademii Czasu Pracy to zbiór praktycznych poradników, publikacji i opracowań ważnych zagadnień dotyczących: 

  • rozliczania czasu pracy kierowców, 
  • naliczania wynagrodzeń, w tym dyżurów i nadgodzin,
  • przepisów dotyczących pracowników delegowanych,
  • przepisów prawa pracy,
  • wszelkich aspektów istotnych z perspektywy firmy transportowej. 

Publikacje te stanowią kompendium wiedzy dla przewoźników realizujących frachty wewnątrzkrajowe i międzynarodowe, korzystających z systemu 4Trans, poszukujących „ściągawki” sprawdzonych, rzetelnych informacji. Materiały te zostały starannie dobrane pod kątem najczęściej występujących pytań i wyzwań w branży. 

Wszystkie e-booki zostały opracowane przez zespół pod kierownictwem Maciej Kabacińskiego, który zadbał o wysoką aktualność, czytelność i zrozumiałość poruszanych tematów. Praktyczne przykłady, przystępny język i proste odpowiedzi na trudne pytania – to wszystko, co zawierają przygotowane przez nas opracowania. 

Z pełnym zaufaniem do jakości prezentowanej przez Akademię Czasu Pracy możesz sięgać po e-booki, w każdym momencie rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące skomplikowanych zagadnień, które zostały w publikacjach rozłożone na czynniki pierwsze. 

Wiemy, że zawarta w nich solidna baza wiedzy na temat rozliczania czasu pracy, stanowi podstawę funkcjonowania każdej firmy transportowej.