Zawartość kursu

Zawartość kursu

Nie mamy żadnych wątpliwości, że jako osoba związana z branżą transportową orientujesz się już w dziedzinie rozliczania czasu pracy i należności przysługującym kierowcom. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów, z korzyścią dla Twoich interesów, będzie uaktualnienie stanu obecnej wiedzy. Oczywiście Akademia to również idealne miejsce dla osób dopiero raczkujących w tej branży. Należysz do tej grupy? Bez obaw — nauczymy Cię wszystkiego od podstaw.

Kurs składa się z 18 nagrań video oraz materiałów dodatkowych. Poniżej znajdziesz spis dostępnych materiałów w Akademii czasu pracy kierowców.

Podczas kursu poznasz najnowsze przepisy dotyczące czasu pracy kierowców obowiązujące w Polsce oraz poza jej granicami. Nauczysz się rozliczać czas pracy kierowców (również w nocy), opisywać naruszenia, rozliczać nadgodziny, planować wymagane odpoczynki i wiele innych.

Pamiętaj, że kurs cały czas uzupełniany jest o nowe lekcje oraz nagrania z sesji Q&A, które organizowane są dla naszych studentów raz w miesiącu. Podczas nich uzyskasz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 • Podstawowe informacje 
 • Nowy podział akt osobowych
 • Akta osobowe – część A 
 • Akta osobowe – część B
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Akta osobowe – część B (ciąg dalszy) 
 • Wykaz podstawowych dokumentów
 • Oświadczenie o czasie pracy kierowców 
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część B) 
 • Akta osobowe – część C 
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część C)
 • Akta osobowe – część D
 • Akta osobowe – odpisy lub kopie
 • Dokumentacja
 • Zawiadomienie o wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy 
 • Dodatkowa pora nocna – przykład zapisu
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie pracowników 
 • Co w przypadku firmy poniżej 50 pracowników 
 • Umowa o pracę 
 • Umowa o pracę na 1/2 etatu 
 • Przykład 1 (wynagrodzenie = wynagrodzenie zasadnicze = wynagrodzenie minimalne)
 • Przykład 2 (wynagrodzenie = stawka godzinowa) 
 • Przykład 3 (wynagrodzenie + ryczałt za nadgodziny i godziny nocne + dyżury) 
 • Czy wynagrodzenie minimalne musi być równe wynagrodzeniu zasadniczemu
 • Składniki minimalnego wynagrodzenia
 • Czego nie możemy wliczyć do wynagrodzenia minimalnego 
 • Przykład 4 (wynagrodzenie + ryczałt za nadgodziny i godziny nocne + dyżury)
 • Przykład 5 (obecnie najlepszy na obecne czasy) 
 • Tarcza antykryzysowa
 • Tarcza antykryzysowa – pomocny kalkulator
 • Obniżony wymiar czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa 
 • Przykład 5 (z obniżonym wymiarem czasu pracy o 20% – Tarcza Antykryzysowa)
 • Dokumenty potrzebne do wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Przestój ekonomiczny – Tarcza Antykryzysowa
 • Przykład 5 (z wprowadzonym przestojem ekonomicznym – Tarcza Antykryzysowa)
 • Jak do tego mają się delegacje
 • Wzór umowy o pracę 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Ewidencja w 2021 roku 
 • Akty prawne
 • Co wliczamy do czasu pracy 
 • Czego nie wliczamy do czasu pracy 
 • Jak kierowca liczy czas pracy
 • Dyżury 50% 
 • Dyżury 100% 
 • Przerwa śniadaniowa 
 • Jak liczyć czas pracy
 • System równoważny
 • Jak liczyć dobę kierowcy 
 • Synchronizacja doby 
 • Sankcje za brak ewidencji
 • Podsumowanie
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie pracowników 
 • Umowa o pracę
 • Umowa o prace na 1/2 etatu
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Akty prawne 
 • Art. 3 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR 
 • Art. 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia WE 561/2006 
 • Inna praca – Rozporządzenie UE nr 165/2014
 • Art. 4 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR
 • Art. 12 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Art. 26 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 6 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 6 ust. 2 i 3 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 7 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem 
 • Taryfikator dla kierowców
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Art. 7 Rozp. (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 
 • Wyjaśnienie Rozp. WE 561/2006
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika 
 • Taryfikator dla kierowców
 • Art. 6 Rozp. WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
 • Taryfikator dla kierowców
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&
 • Dzienne okresy odpoczynku 
 • Regularny dzienny okres odpoczynku
 • Skrócony dzienny okres odpoczynku
 • Co oznacza „W każdym 24-godzinnym okresie”
 • Kilkuosobowa załoga – okres odpoczynku
 • Co oznacza pojęcie załogi kilkuosobowej
 • Wyjaśnienie Rozporządzenia WE/561/2006 
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika 
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem 
 • Taryfikator dla kierowców 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Jakie przepisy definiują porę nocną?
 • Jakie grożą kary za naruszenia pory nocnej?
 • Jak weryfikować czy kierowca popełnił naruszenia pory nocnej?
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Co to jest KREPTD
 • Dlaczego opisywać naruszenia
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Kiedy nie obowiązuje artykuł 12
 • Przykłady opisów naruszeń
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Taryfikator dla kierowców 
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy 
 • Użytkowanie kart kierowców i wykresówek – kierowcy 
 • Posługiwanie się kartami kierowcy 
 • Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek
 • Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek od 2 marca 2015 r. 
 • Ustawa o czasie pracy kierowców 
 • Wpisy manualne a zaświadczenia
 • Kiedy zaleca się posiadanie zaświadczenia 
 • Wpisy manualne na wykresówce 
 • Wpisy manualne VDO rev. od 1.4
 • Wpisy manualne Stoneridge rev. 7, Exact Duo, Exact Duo 2 
 • Stoneridge se5000 simulator
 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców | 0:04
 • Ile kierowca może pracować
 • Równoważny system czasu pracy
 • Maksymalny czas pracy kierowcy
 • Przykład dla okresu rozliczeniowego 1-miesięcznego 
 • Okres rozliczeniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych 
 • Jak liczyć dobę kierowcy
 • Synchronizacja doby
 • Indywidualny rozkład czasu pracy 
 • System podstawowy i równoważny
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Akty prawne 
 • Kiedy mówimy o podróży służbowej kierowcy
 • Co przysługuje kierowcy w podróży służbowej 
 • Kiedy i jak wypłacać diety 
 • Gdzie zapisać informacje o należnościach z tytułu podróży służbowej
 • Czyli ile może wynosić dieta 
 • Podróże służbowe – rodzaje 
 • Podróże krajowe – diety 
 • Podróże zagraniczne
 • Podróże zagraniczne – diety 
 • Podróż krajowa – ryczałt za nocleg 
 • Podróż zagraniczna – ryczałt za nocleg 
 • Ryczałty noclegowe – wyroki
 • Rozliczanie delegacji w zależności od przejechanych kilometrów 
 • Podsumowanie 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 
 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Obowiązkowy powrót kierowcy a co jak wraca busem?
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Zmiany w rejestracji na tachografie
 • Inne zmiany – wyłączenia z Rozporządzenia 561/2006
 • Dyspozycja a przerwa w załodze
 • Rejestracja krajów na wykresówce
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Akty prawne
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności 
 • Rekompensata odpoczynku tygodniowego 
 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Podsumowanie: Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu 
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Tygodniowy okres odpoczynku bez Pakietu Mobilności
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Co to jest wymiar czasu pracy?
 • Jak zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Wymiar czasu pracy niepłoetatowaca
 • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa
 • Jak liczyć urlop niepełnoetatowca?
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Płaca minimalna w innych krajach
 • Francja – kogo dotyczy płaca minimalna 
 • Prawa i obowiązki 
 • Grupy 
 • Dodatki stażowe 
 • Inne dodatki
 • Nadgodziny
 • Czas pracy 
 • Miesięczny okres rozliczeniowy 
 • Co zaliczamy do czasu pracy zgodnie z dekretem 83-40 
 • Pojęcie amplitudy 
 • Pojęcie amplitudy – praktyka
 • Obowiązki przedsiębiorcy 
 • Co kierowca powinien mieć ze sobą w pojeździe
 • Kary finansowe 
 • Co możemy wliczyć do płacy minimalnej
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Płaca minimalna w innych krajach
 • Pracownik delegowany 
 • Niemcy – płaca minimalna (MILOG) 
 • MILOG – kogo dotyczy
 • MILOG – kogo nie dotyczy
 • MILOG – obowiązki administracyjne
 • MILOG – co wliczamy do czasu pracy
 • MILOG – składniki płacy minimalnej
 • MILOG – po lutym 2022
 • Delegowanie – po lutym 2022
 • MILOG – przykład rozliczenia
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Z czego wynika dopuszczalność płac minimalnych w innych krajach?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Jak zgłaszać kierowców?
 • Jakie są obowiązki kierowcy?
 • Jakie są wymagane dokumenty i jak przechowywać dokumentację?
 • Jakie są składniki płacy minimalnej i jak je wypłacać?
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans
 • Seria pytań i odpowiedzi
 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców
 • Ile kierowca może pracować
 • Równoważny system czasu pracy
 • Maksymalny czas pracy kierowcy 
 • Przykład dla okresu rozliczeniowego 1-miesięcznego 
 • Okres rozliczeniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych 
 • Jak liczyć dobę kierowcy 
 • Synchronizacja doby 
 • Indywidualny rozkład czasu pracy 
 • System podstawowy i równoważny
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Wykaz dokumentów
 • Instrukcja zgłaszania pracowników do pracy na terytorium:

W przygotowaniu

Wzajemna motywacja i wsparcie

Planując program kursu, zastanawialiśmy się, dlaczego doświadczeni ludzie w branży nie mogliby wspomóc początkujących? Tak wyklarowała się nasza idea: praktycy dla praktyków. Kursanci mogą stale liczyć na wsparcie ekspertów, którzy dobrze znają się na tym rzemiośle. Formuła Akademii zakłada, że nowi adepci mają możliwość kontaktu nie tylko ze specjalistami, ale także z pozostałymi uczestnikami, którzy również mogą dzielić się własnymi spostrzeżeniami i wskazówkami. Dzięki temu nauka przebiega jeszcze efektywniej.

Minimum teorii – maksimum praktyki

Uważamy, że wiedza teoretyczna powinna być ograniczona do minimum. Zapamiętywanie dziesiątek definicji to strata czasu. Można go wykorzystać znacznie lepiej – na praktykę. Nasz program szkoleniowy skonstruowaliśmy tak, aby nasi absolwenci zyskali umiejętności, które przyniosą wymierne korzyści.

Wybierz Pakiet dla Siebie

Pakiet BASIC
177 zł brutto za m-c

lub

1764 zł brutto za rok

OSZCZĘDZASZ 360 zł brutto 

 • Roczny dostęp do materiałów. Kolejne lekcje udostępniane co 2 tygodnie
 • Dostęp do nagrań z webinarów prowadzonych w ramach projektu firmy Install: „e-szkolenia dla transportu”
Pakiet STANDARD
237 zł brutto za m-c

lub

2164 zł brutto za rok

OSZCZĘDZASZ 680 zł brutto 

 • Roczny dostęp do materiałów. Kolejne lekcje udostępniane co 2 tygodnie
 • Dostęp do nagrań z webinarów prowadzonych w ramach projektu firmy Install: „e-szkolenia dla transportu”
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której dzielimy się wiedzą
 • Raz w miesiącu sesje Q&A
Pakiet PREMIUM
287 zł brutto za m-c

lub

2564 zł brutto za rok

OSZCZĘDZASZ 880 zł brutto

 • Roczny dostęp do materiałów. Kolejne lekcje udostępniane co 2 tygodnie
 • Dostęp do nagrań z webinarów prowadzonych w ramach projektu firmy Install: „e-szkolenia dla transportu”
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której dzielimy się wiedzą
 • Raz w miesiącu sesje Q&A
 • E-booki na temat czasu pracy kierowców
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Whatsaap, w której na bieżąco możesz zadawać pytania związane z czasem pracy kierowców
 • Konsultacja indywidualna z zakresu czasu pracy kierowców, weryfikacja ustawień 4Trans (do 2 h)