Zawartość kursu

Zawartość kursu

Nie mamy żadnych wątpliwości, że jako osoba związana z branżą transportową orientujesz się już w dziedzinie rozliczania czasu pracy i należności przysługującym kierowcom. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów, z korzyścią dla Twoich interesów, będzie uaktualnienie stanu obecnej wiedzy. Oczywiście Akademia to również idealne miejsce dla osób dopiero raczkujących w tej branży. Należysz do tej grupy? Bez obaw — nauczymy Cię wszystkiego od podstaw.

Kurs składa się z 33 nagrań video oraz materiałów dodatkowych. Poniżej znajdziesz spis dostępnych materiałów w Akademii czasu pracy kierowców.

Podczas kursu poznasz najnowsze przepisy dotyczące czasu pracy kierowców obowiązujące w Polsce oraz poza jej granicami. Nauczysz się rozliczać czas pracy kierowców (również w nocy), opisywać naruszenia, rozliczać nadgodziny, planować wymagane odpoczynki i wiele innych.

Pamiętaj, że kurs cały czas uzupełniany jest o nowe lekcje oraz nagrania z sesji Q&A, które organizowane są dla naszych studentów raz w miesiącu. Podczas nich uzyskasz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 • Podstawowe informacje 
 • Nowy podział akt osobowych
 • Akta osobowe – część A 
 • Akta osobowe – część B
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Akta osobowe – część B (ciąg dalszy) 
 • Wykaz podstawowych dokumentów
 • Oświadczenie o czasie pracy kierowców 
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część B) 
 • Akta osobowe – część C 
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część C)
 • Akta osobowe – część D
 • Akta osobowe – odpisy lub kopie
 • Dokumentacja
 • Zawiadomienie o wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy 
 • Dodatkowa pora nocna – przykład zapisu
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie pracowników 
 • Co w przypadku firmy poniżej 50 pracowników 
 • Umowa o pracę 
 • Umowa o pracę na 1/2 etatu 
 • Przykład 1 (wynagrodzenie = wynagrodzenie zasadnicze = wynagrodzenie minimalne)
 • Przykład 2 (wynagrodzenie = stawka godzinowa) 
 • Przykład 3 (wynagrodzenie + ryczałt za nadgodziny i godziny nocne + dyżury) 
 • Czy wynagrodzenie minimalne musi być równe wynagrodzeniu zasadniczemu
 • Składniki minimalnego wynagrodzenia
 • Czego nie możemy wliczyć do wynagrodzenia minimalnego 
 • Przykład 4 (wynagrodzenie + ryczałt za nadgodziny i godziny nocne + dyżury)
 • Przykład 5 (obecnie najlepszy na obecne czasy) 
 • Tarcza antykryzysowa
 • Tarcza antykryzysowa – pomocny kalkulator
 • Obniżony wymiar czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa 
 • Przykład 5 (z obniżonym wymiarem czasu pracy o 20% – Tarcza Antykryzysowa)
 • Dokumenty potrzebne do wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Przestój ekonomiczny – Tarcza Antykryzysowa
 • Przykład 5 (z wprowadzonym przestojem ekonomicznym – Tarcza Antykryzysowa)
 • Jak do tego mają się delegacje
 • Wzór umowy o pracę 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Ewidencja w 2021 roku 
 • Akty prawne
 • Co wliczamy do czasu pracy 
 • Czego nie wliczamy do czasu pracy 
 • Jak kierowca liczy czas pracy
 • Dyżury 50% 
 • Dyżury 100% 
 • Przerwa śniadaniowa 
 • Jak liczyć czas pracy
 • System równoważny
 • Jak liczyć dobę kierowcy 
 • Synchronizacja doby 
 • Sankcje za brak ewidencji
 • Podsumowanie
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie pracowników 
 • Umowa o pracę
 • Umowa o prace na 1/2 etatu
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Akty prawne 
 • Art. 3 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR 
 • Art. 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia WE 561/2006 
 • Inna praca – Rozporządzenie UE nr 165/2014
 • Art. 4 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR
 • Art. 12 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Art. 26 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 6 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 6 ust. 2 i 3 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 7 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem 
 • Taryfikator dla kierowców
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Art. 7 Rozp. (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 
 • Wyjaśnienie Rozp. WE 561/2006
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika 
 • Taryfikator dla kierowców
 • Art. 6 Rozp. WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
 • Taryfikator dla kierowców
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&
 • Dzienne okresy odpoczynku 
 • Regularny dzienny okres odpoczynku
 • Skrócony dzienny okres odpoczynku
 • Co oznacza „W każdym 24-godzinnym okresie”
 • Kilkuosobowa załoga – okres odpoczynku
 • Co oznacza pojęcie załogi kilkuosobowej
 • Wyjaśnienie Rozporządzenia WE/561/2006 
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika 
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem 
 • Taryfikator dla kierowców 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Jakie przepisy definiują porę nocną?
 • Jakie grożą kary za naruszenia pory nocnej?
 • Jak weryfikować czy kierowca popełnił naruszenia pory nocnej?
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Co to jest KREPTD
 • Dlaczego opisywać naruszenia
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Kiedy nie obowiązuje artykuł 12
 • Przykłady opisów naruszeń
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Taryfikator dla kierowców 
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy 
 • Użytkowanie kart kierowców i wykresówek – kierowcy 
 • Posługiwanie się kartami kierowcy 
 • Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek
 • Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek od 2 marca 2015 r. 
 • Ustawa o czasie pracy kierowców 
 • Wpisy manualne a zaświadczenia
 • Kiedy zaleca się posiadanie zaświadczenia 
 • Wpisy manualne na wykresówce 
 • Wpisy manualne VDO rev. od 1.4
 • Wpisy manualne Stoneridge rev. 7, Exact Duo, Exact Duo 2 
 • Stoneridge se5000 simulator
 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców | 0:04
 • Ile kierowca może pracować
 • Równoważny system czasu pracy
 • Maksymalny czas pracy kierowcy
 • Przykład dla okresu rozliczeniowego 1-miesięcznego 
 • Okres rozliczeniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych 
 • Jak liczyć dobę kierowcy
 • Synchronizacja doby
 • Indywidualny rozkład czasu pracy 
 • System podstawowy i równoważny
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Akty prawne 
 • Kiedy mówimy o podróży służbowej kierowcy
 • Co przysługuje kierowcy w podróży służbowej 
 • Kiedy i jak wypłacać diety 
 • Gdzie zapisać informacje o należnościach z tytułu podróży służbowej
 • Czyli ile może wynosić dieta 
 • Podróże służbowe – rodzaje 
 • Podróże krajowe – diety 
 • Podróże zagraniczne
 • Podróże zagraniczne – diety 
 • Podróż krajowa – ryczałt za nocleg 
 • Podróż zagraniczna – ryczałt za nocleg 
 • Ryczałty noclegowe – wyroki
 • Rozliczanie delegacji w zależności od przejechanych kilometrów 
 • Podsumowanie 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 
 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Obowiązkowy powrót kierowcy a co jak wraca busem?
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Zmiany w rejestracji na tachografie
 • Inne zmiany – wyłączenia z Rozporządzenia 561/2006
 • Dyspozycja a przerwa w załodze
 • Rejestracja krajów na wykresówce
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Akty prawne
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności 
 • Rekompensata odpoczynku tygodniowego 
 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Podsumowanie: Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu 
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Tygodniowy okres odpoczynku bez Pakietu Mobilności
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Co to jest wymiar czasu pracy?
 • Jak zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Wymiar czasu pracy niepłoetatowaca
 • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa
 • Jak liczyć urlop niepełnoetatowca?
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Płaca minimalna w innych krajach
 • Francja – kogo dotyczy płaca minimalna 
 • Prawa i obowiązki 
 • Grupy 
 • Dodatki stażowe 
 • Inne dodatki
 • Nadgodziny
 • Czas pracy 
 • Miesięczny okres rozliczeniowy 
 • Co zaliczamy do czasu pracy zgodnie z dekretem 83-40 
 • Pojęcie amplitudy 
 • Pojęcie amplitudy – praktyka
 • Obowiązki przedsiębiorcy 
 • Co kierowca powinien mieć ze sobą w pojeździe
 • Kary finansowe 
 • Co możemy wliczyć do płacy minimalnej
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Płaca minimalna w innych krajach
 • Pracownik delegowany 
 • Niemcy – płaca minimalna (MILOG) 
 • MILOG – kogo dotyczy
 • MILOG – kogo nie dotyczy
 • MILOG – obowiązki administracyjne
 • MILOG – co wliczamy do czasu pracy
 • MILOG – składniki płacy minimalnej
 • MILOG – po lutym 2022
 • Delegowanie – po lutym 2022
 • MILOG – przykład rozliczenia
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Z czego wynika dopuszczalność płac minimalnych w innych krajach?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Jak zgłaszać kierowców?
 • Jakie są obowiązki kierowcy?
 • Jakie są wymagane dokumenty i jak przechowywać dokumentację?
 • Jakie są składniki płacy minimalnej i jak je wypłacać?
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans
 • Seria pytań i odpowiedzi
 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców
 • Ile kierowca może pracować
 • Równoważny system czasu pracy
 • Maksymalny czas pracy kierowcy 
 • Przykład dla okresu rozliczeniowego 1-miesięcznego 
 • Okres rozliczeniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych 
 • Jak liczyć dobę kierowcy 
 • Synchronizacja doby 
 • Indywidualny rozkład czasu pracy 
 • System podstawowy i równoważny
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Kontrola PIP
 • Kontrola PIP a covid
 • Kontrola PIP w sposób zdalny
 • Kontrola PIP – żądanie
 • Kontrola PIP – zakres kontroli
 • Kontrola PIP – co będzie chciał inspektor
 • Kontrola PIP – dokumenty
 • Kontrola PIP – obszary
 • Kontrola PIP – dojazdy bez tacho a delegacje
 • Kontrola PIP – mandat
 • Kontrola ITD Kontrola ITD – zawiadomienie o wszczęciu 
 • Kontrola ITD – wykaz dokumentów 
 • Kontrola ITD – skuteczny nadzór 
 • Kontrola ITD – baza eksploracyjna 
 • Kontrola ITD – dokumenty z okresu objętego kontrolą 
 • Kontrola ITD – ewidencja czasu pracy zatrudnionych kierowców 
 • Kontrola ITD – wydruki i art. 12 
 • Kontrola ITD – dane z tachografów cyfrowych 
 • Kontrola ITD – dane z kart kierowców 
 • Kontrola ITD – cofnięcie licencji 
 • Kontrola ITD – tryb OUT 
 • Kontrola ITD – decyzja administracyjna i obrona 
 • Co trzeba sprawdzić w programie 4-Trans
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans 
 • Sesja pytań i odpowiedzi 
 • Czym jest system e-TOLL 
 • Dla kogo jest e-TOLL 
 • Jakie są stawki opłat w e-TOLL 
 • Co z pojazdami powyżej 3,5 tony w e-TOLL
 • Jak przekazywać dane do systemu e-TOLL 
 • Jak się zalogować do e-TOLL
 • Aplikacja e-TOLL 
 • Aplikacja e-TOLL (wady) 
 • OBU (On Board Unit) 
 • Co to jest EETS 
 • ZSL, czyli Zewnętrzny System Lokalizacji
 • Aplikacja, OBU czy ZSL 
 • Ulga E-TOLL w podatku dochodowym 
 • Co zrobić z Via-TOLL 
 • Kontrole i kary 
 • E-TOLL (IKK i aplikacja) 
 • Sesja Q&A 
 • Dla kogo jest e-TOLL
 • Co z pojazdami <3,5 tony w e-TOLL
 • Jak przekazywać dane do systemu e-TOLL
 • Jak się zalogować do e-TOLL (online) 
  Jak się zalogować do e-TOLL (MOK)
 • Jak się zalogować do e-TOLL (operator kart flotowych)
 • Aplikacja e-TOLL PL 
  Co umożliwia aplikacja e-TOLL PL
 • Wady aplikacji e-TOLL PL
 • OBU (On Board Unit)
 • Co to jest EETS
 • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji)
 • Aplikacja, OBU czy ZSL
 • Ulga e-TOLL w podatku dochodowym 
 • e-TOLL tańszy o 30% do końca 2021
 • Łagodniejsze podejście do kar
 • Awaria OBU i ZSL, co wtedy
 • Jak odzyskać zwrot kaucji (ViaTOLL)
 • Jak przeksięgować środki z konta ViaTOLL na konto rozliczeniowe e-TOLL
 • Do kiedy można zwrócić urządzenia ViaBOX
 • Kontrole i kary w e-TOLL
 • Aplikacja i konto IKK w e-TOLL
 • Sesja Q&A
 • Co jest ważniejsze dla przedsiębiorcy
 • Skąd mamy informacje
 • Harmonogram zmian
 • Zmiany w delegowaniu od 2 lutego 2022 (wyłączenie z delegowania)
 • Zmiany w delegowaniu od 2 lutego 2022 (objęcie delegowaniem)
 • Utrudnienia w delegowaniu kierowców
 • Uproszczenia w delegowaniu kierowców
 • Obecna struktura wypłaty kierowcy
 • Przyczyny zmian 
  Wynagrodzenie po nowemu
 • Jak żyć w transporcie po lutym 2022 – propozycje rozwiązań
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw
 • Kierowca jako pracownik delegowany – propozycja rozwiązań
 • Kierowca jako pracownik delegowany – przykłady na stronie ZUS
 • Jak to będzie wyglądać w praktyce – przykład
 • Kalkulator wynagrodzeń
 • Dyżury (zmiany w UoCzPK)
 • Dyżury 50% 
 • Dyżury 100% 
 • Nieusprawiedliwione postoje 
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • Struktura płacy kierowcy 2022
 • Zmora przewoźnika czyli „młotki”
 • Dojazdy bez tachografów
 • Jak liczyć czas pracy
 • Limit godzin pracy w tygodniu
 • Limit godzin pracy w tygodniu – przykład
 • Limit godzin pracy w tygodniu – przykład decyzji inspektora
 • Jak ograniczyć „młotki”
 • Premiowanie kierowców
 • Premiowa za dni pracy
 • Premia Eco-driving
 • Premia od przejechanych kilometrów
 • Ranking kierowców 
 • Praca w porze nocnej (dzisiaj w UoCzPK)
 • Zaznaczenie przekroczenia granic
 • Powrót auta co 8 tygodni
 • Kabotaże od 21 lutego 
 • Co zaliczamy a co nie do delegowania (przykłady)
 • Dyrektywa o dwóch dodatkowych rozładunkach lub doładunkach
 • Przewóz bilateralny + dodatkowa operacja transportowa (przykłady)
 • Cross-Trade (przykłady)
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Skąd mamy informacje
 • Harmonogram zmian
 • Pakiet Mobilności i zmiany polskich przepisów
 • Wyłączenie z delegowania
 • Objęcie delegowaniem
 • Utrudnienia w delegowaniu kierowców
 • Uproszczenia w delegowaniu kierowców
 • Propozycje rozwiązań
 • Obecna struktura wypłaty kierowcy
 • Zmiany PL (UoCzPK)
 • Struktura płacy kierowcy rok 2022
 • Wynagrodzenie po nowemu
 • Kierowca jako pracownik delegowany – przykład rozwiązań
 • Przykład uproszczony
 • Kalkulator wynagrodzeń
 • Dyżury (zmiany w UoCzPK)
 • Propozycje rozwiązań – Prawo o ruchu drogowym
 • Propozycje rozwiązań – baza eksploatacyjna
 • Propozycje rozwiązań – zarządzający transportem
 • Propozycje rozwiązań – warunki związane z wymogiem posiadania siedziby
 • Propozycje rozwiązań – transport kombinowany
 • Nowe sankcje dla przewoźników
 • Wymiana tachografów w transporcie międzynarodowym
 • Tachografy inteligentne drugiej generacji
 • Lokalizacja i przekroczenie granic w tachografach – podsumowanie
 • Zdalny odczyt tachografu przez inspekcje
 • Ewidencja czasu pracy (zmiany w UoCzPK)
 • Praca w porze nocnej (dzisiaj i po zmianach w UoCzPK)
 • Zaznaczanie przekraczania granic
 • Powrót auta co 8 tygodni od 21 lutego 2022
 • Kabotaże od 21 lutego 2022
 • Dostęp do rynku – wątpliwości KE
 • Przewóz bilateralny + dodatkowa operacja transportowa (przykłady)
 • Cross-Trade (przykład)
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy w transporcie drogowym
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Dlaczego prowadzenie prawidłowo ewidencji jest tak ważne szczególnie teraz
 • Pakiet Mobilności i zmiany polskich przepisów
 • Propozycje rozwiązań (linki)
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Co obejmuje ewidencja czasu pracy
 • Ważny zapis dla firm z samochodami poniżej 3,5 t
 • Przez ile lat pracodawca musi przechowywać ewidencje czasu pracy 
  Pułapka (ryczałt za godziny nadliczbowe i prace w godz. nocnych) 
 • Ewidencja czasu pracy niepozostających w stosunku do pracy 
 • Co wliczamy do czasu pracy
 • Czego nie wliczamy do czasu pracy 
 • Dyżury 50%
 • Dyżury 100% 
 • Przerwa śniadaniowa 
 • Jak liczyć czas pracy (3 przykłady) 
 • Co wliczamy do czasu pracy (podsumowanie) 
 • System równoważny
 • Jak liczyć dobę kierowcy
 • Synchronizacja doby (nachodzenie i nienachodzenie dób)
 • Synchronizacja doby – przykład optymalizacji 
 • Sankcje za brak ewidencji
 • Wynagrodzenie zasadnicze = wynagrodzenie minimalne, czy nie koniecznie tak musi być 
 • Ryczałty, wynagrodzenie za dyżur, wyrównania, premie uznaniowe
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie
 • Co zrobić jeśli nie masz układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania 
 • Umowa o pracę
 • Umowa o pracę na np. 1/2 etatu
 • Składniki wynagrodzeń – płaca minimalna w Polsce 2022
 • Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia
 • Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się… 
 • Składniki wynagrodzenia – przykłady
 • Premiowanie kierowców 
 • Możliwe rodzaje premii 
 • Premiowa za dni pracy
 • Premia za Eco-driving 
 • Premia od przejechanych kilometrów
 • Wzór i przykład umowy o pracę 
 • Kalkulator ryczałtów
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans 
 • Sesja Q&A 
 
 • Harmonogram zmian
 • Co to jest IMI
 • IMI dla transportu
 • IMI i co dalej 
 • Jakie zapisy weszły do zmienionych polskich ustaw:
  – usunięcie delegacji dla kierowców w międzynarodowych przewozach drogowych 
  – skorzystania z ulg w podstawie oskładkowania i opodatkowania kierowców międzynarodowych
 • Kierowca jako pracownik delegowany
 • Kierowca jako pracownik delegowany – przykład uproszczony
  Kierowca jako pracownik delegowany – przykład praktyczny 
 • Kalkulator wynagrodzeń kierowców
 • Wirtualne diety jako ulgi 
 • Wirtualne diety – dlaczego warto liczyć
 • Jakie zapisy weszły do zmienionych polskich ustaw:
 • Przekroczenie granic – obowiązek rejestracji w tachografie
 • Przekroczenie granic – przykład 
 • Przekroczenie granic – weryfikacja w 4Trans 
 • Kiedy kierowca jest delegowany
 • Przewóz bilateralny (przykład)  
 • Przewóz bilateralny + dodatkowa operacja transportowa (przykład)
 • Cross-Trade (przykład) 
 • Kabotaż (przykład) 
 • Rejestr wjazdów i wyjazdów – nowe możliwości uzupełnienia w 4Trans 
 • Wiele możliwości klasyfikacji/oznaczania odcinków w 4Trans
 • Wyliczanie płacy zagranicznej w 4Trans 
 • Pozostałe zmiany w 4Trans
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Wyłączenie z delegowania
 • Objęcie delegowaniem
 • Czy podróż bez ładunku jest taka sama jak „tranzyt” 
 • Wytyczne Komisji Europejskiej 
 • Jakie zapisy weszły do zmienionych polskich ustaw
 • Przewóz bilateralny + dodatkowa operacja transportowa (2 przykłady) 
 • Cross-Trade (przykład)
 • Kabotaż (przykład) 
 • Jakie zapisy weszły do zmienionych polskich ustaw 
 • Kierowca jako pracownik delegowany 
 • Wirtualne diety – dlaczego warto je liczyć 
 • Przykład uproszczony wynagrodzenia kierowcy
 • Kalkulator online
 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS dla kierowcy transportu międzynarodowego od 2 lutego 2022 
 • Podstawa wymiaru składek ZUS przy częściowym urlopie kierowcy 
 • Kiedy nie odlicza się „wirtualnych diet”
 • Wymiar składek ZUS dla kierowcy w transporcie międzynarodowym na umowie zlecenie | 5:48
 • Oznaczanie odcinków w 4Trans  
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans 
 • Wyłączenie z delegowania
 • Objęcie delegowaniem
 • Czy podróż bez ładunku jest taka sama jak „tranzyt” 
 • Wytyczne Komisji Europejskiej 
 • Jakie zapisy weszły do zmienionych polskich ustaw
 • Przewóz bilateralny + dodatkowa operacja transportowa (2 przykłady) 
 • Cross-Trade (przykład)
 • Kabotaż (przykład) 
 • Jakie zapisy weszły do zmienionych polskich ustaw 
 • Kierowca jako pracownik delegowany 
 • Wirtualne diety – dlaczego warto je liczyć 
 • Przykład uproszczony wynagrodzenia kierowcy
 • Kalkulator online
 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS dla kierowcy transportu międzynarodowego od 2 lutego 2022 
 • Podstawa wymiaru składek ZUS przy częściowym urlopie kierowcy 
 • Kiedy nie odlicza się „wirtualnych diet”
 • Wymiar składek ZUS dla kierowcy w transporcie międzynarodowym na umowie zlecenie | 5:48
 • Oznaczanie odcinków w 4Trans  
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans 
 • Wprowadzenie danych i wstępna analiza
 • Kontrola szczegółowa samochodów lub kierowców
 • Dlaczego warto przeanalizować naruszenia kierowcy wg. ITD
 • Pobieranie przejść granicznych z karty kierowcy
 • Ewidencja czasu pracy – wstępne omówienie
 • Zaznaczenie stanu faktycznego – moduł praca zagraniczna
 • Integracja z TMS Nawigator
 • Uproszczony przykład wynagrodzenia kierowcy
 • Kalkulator wynagrodzeń – INELO
 • Lista płac – przykład w Excelu
 • Zjeżdżanie i rozliczanie busów 
 • Aktualnie do 28 maja 2022
 • Aktualnie do 28 maja 2022
   – ewidencja czasu pracy dla każdego kierowcy 
   – liczba godzin dyżuru 
   – ryczałty 
 • Ewidencja czasu pracy obejmuje 
 • Jak to w praktyce ma wyglądać:

 – dla kierowców z umowami o pracę bez ryczałtów
 – dla kierowców z umowami o pracę z ryczałtami
 – dla kierowców na zleceniach i samozatrudnieniach

 • Gdy kierowca nie podlega Rozporządzeniu 561/WE/2006
 • Wytyczne administracji rządowej w formie Q&A – 2 przykłady 
 • Wytyczne administracji rządowej w formie Q&A – wszystkie pytania w PDF 
 • Kiedy kierowca jest delegowany:
   – wyłącznie z delegowania, objęcie delegowaniem 
   – przejazdy bez ładunku 
 • Przewóz bilateralny
 • Przewóz bilateralny + dodatkowa operacja transportowa 
 • Cross-Trade
 • Kabotaż
 • Wiele możliwości klasyfikacji/oznaczenia odcinków w 4Trans
 • Co nowego w 4Trans 6.0.4
 • Jak to wygląda w praktyce – 4Trans 
 • Aplikacja INELO Drive 
 • 4Trans – import z GBOX 
 • Co nowego w 4Trans 6.0.4:
  – kalkulator netto-brutto  
  – dodawanie załadunków i rozładunków na wykresie tygodniowym/miesięcznym
 • Co nowego w 4Trans 6.0.5:
  – możliwość zestawienia ulg w delegowaniu zbiorczego i szczegółowego dla zleceń 
  – wykazywanie dyżurów 
 • Pozostałe zmiany w 4Trans 6.0.4 i 4Trans 6.0.5 
 • Przeliczanie netto- brutto w praktyce 
 • Lista płac – kalkulator od 1 lipca 2022 
 • Wynagrodzenie kierowcy – realny przykład krok po kroku
 • Stawki w pakiecie mobilności – gdzie sprawdzić? 
 • Umowy zlecenia
 • Kierowców delegowanych niemy do systemu IMI
 • Co to jest IMI
 • Portal publiczny do rejestrowania kierowców
  Portal publiczny do rejestrowania kierowców – nowości 
 • postingdeclaration.eu – praktyka
 • Czego na pewno nie robisz a ITD podczas kontroli, każe to wyjaśnić
  Kontrola ITD – tryb OUT
  Jakie kary 
 • Jak znaleźć jazdy bez karty praktycznej w 4Trans
  Czy same pliki z kart kierowców wystarczą jako ewidencja czasu pracy
 • Zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców od 29 maja 2022
  Ewidencja czasu pracy obejmuje
  A jak to w praktyce ma wyglądać
  Ewidencja dla kierowców z umowami o pracę (bez ryczałtów i z ryczałtami) 
 • Jak wygląda prawidłowa ewidencja czasu pracy kierowcy praktycznie w 4Trans
  Jak w 8 krokach w 4 minuty zrobić ewidencje czasu pracy i listę płac dla kierowcy 
 • Ewidencje czasu pracy i lista płac dla kierowcy w programie 4Trans
 • Sesja Q&A 
 • Jak liczyć czas pracy kierowcy
 • A co jeżeli będą „młotki” zamiast odpoczynku
 • A co jeżeli będą „młotki” zamiast odpoczynku – ciekawy przypadek
 • Przykłady bez analizy i z analizą naruszeń kierowcy
 • Kraj rozpoczęcia i zakończenia. Obojętnie kiedy?
 • Braki wpisu manualnego
 • Prawidłowy wpis manualny
 • Jak w kilka minut zrobić ewidencję czasu pracy i listę płac dla kierowcy
 • Wyliczanie ewidencji
 • Raport rozliczenia ryczałtów
 • Błąd młoteczków
 • Wyliczanie ewidencji po wyeliminowaniu naruszeń
 • W którym miejscu widać NPO
 • Kalendarz ciągłości danych
 • Optymalne ustawienia programu 
 • Sesja Q&A 
 • Wykazy dokumentów
 • Wzory dokumentów
 • Kalkulatory

Wzajemna motywacja i wsparcie

Planując program kursu, zastanawialiśmy się, dlaczego doświadczeni ludzie w branży nie mogliby wspomóc początkujących? Tak wyklarowała się nasza idea: praktycy dla praktyków. Kursanci mogą stale liczyć na wsparcie ekspertów, którzy dobrze znają się na tym rzemiośle. Formuła Akademii zakłada, że nowi adepci mają możliwość kontaktu nie tylko ze specjalistami, ale także z pozostałymi uczestnikami, którzy również mogą dzielić się własnymi spostrzeżeniami i wskazówkami. Dzięki temu nauka przebiega jeszcze efektywniej.

Minimum teorii – maksimum praktyki

Uważamy, że wiedza teoretyczna powinna być ograniczona do minimum. Zapamiętywanie dziesiątek definicji to strata czasu. Można go wykorzystać znacznie lepiej – na praktykę. Nasz program szkoleniowy skonstruowaliśmy tak, aby nasi absolwenci zyskali umiejętności, które przyniosą wymierne korzyści.