Zawartość kursu

Zawartość kursu

Kurs składa się z 18 nagrań video oraz materiałów dodatkowy. Poniżej znajdziesz spis dostępnych w Akademii czasu pracy kierowców materiałów. 

Pamiętaj, że kurs cały czas uzupełniany jest o nowe lekcje oraz nagrania z sesji Q&A, które organizowane są dla naszych studentów raz w miesiącu. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 • Podstawowe informacje 
 • Nowy podział akt osobowych
 • Akta osobowe – część A 
 • Akta osobowe – część B
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Akta osobowe – część B (ciąg dalszy) 
 • Wykaz podstawowych dokumentów
 • Oświadczenie o czasie pracy kierowców 
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część B) 
 • Akta osobowe – część C 
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część C)
 • Akta osobowe – część D
 • Akta osobowe – odpisy lub kopie
 • Dokumentacja
 • Zawiadomienie o wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy 
 • Dodatkowa pora nocna – przykład zapisu
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie pracowników 
 • Co w przypadku firmy poniżej 50 pracowników 
 • Umowa o pracę 
 • Umowa o pracę na 1/2 etatu 
 • Przykład 1 (wynagrodzenie = wynagrodzenie zasadnicze = wynagrodzenie minimalne)
 • Przykład 2 (wynagrodzenie = stawka godzinowa) 
 • Przykład 3 (wynagrodzenie + ryczałt za nadgodziny i godziny nocne + dyżury) 
 • Czy wynagrodzenie minimalne musi być równe wynagrodzeniu zasadniczemu
 • Składniki minimalnego wynagrodzenia
 • Czego nie możemy wliczyć do wynagrodzenia minimalnego 
 • Przykład 4 (wynagrodzenie + ryczałt za nadgodziny i godziny nocne + dyżury)
 • Przykład 5 (obecnie najlepszy na obecne czasy) 
 • Tarcza antykryzysowa
 • Tarcza antykryzysowa – pomocny kalkulator
 • Obniżony wymiar czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa 
 • Przykład 5 (z obniżonym wymiarem czasu pracy o 20% – Tarcza Antykryzysowa)
 • Dokumenty potrzebne do wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy
 • Przestój ekonomiczny – Tarcza Antykryzysowa
 • Przykład 5 (z wprowadzonym przestojem ekonomicznym – Tarcza Antykryzysowa)
 • Jak do tego mają się delegacje
 • Wzór umowy o pracę 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Ewidencja w 2021 roku 
 • Akty prawne
 • Co wliczamy do czasu pracy 
 • Czego nie wliczamy do czasu pracy 
 • Jak kierowca liczy czas pracy
 • Dyżury 50% 
 • Dyżury 100% 
 • Przerwa śniadaniowa 
 • Jak liczyć czas pracy
 • System równoważny
 • Jak liczyć dobę kierowcy 
 • Synchronizacja doby 
 • Sankcje za brak ewidencji
 • Podsumowanie
 • Jakie przepisy określają wynagrodzenie pracowników 
 • Umowa o pracę
 • Umowa o prace na 1/2 etatu
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Akty prawne 
 • Art. 3 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR 
 • Art. 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia WE 561/2006 
 • Inna praca – Rozporządzenie UE nr 165/2014
 • Art. 4 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR
 • Art. 12 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Art. 26 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 6 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 6 ust. 2 i 3 Ustawy o czasie pracy kierowców 
 • Art. 7 Ustawy o czasie pracy kierowców
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem 
 • Taryfikator dla kierowców
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Art. 7 Rozp. (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 
 • Wyjaśnienie Rozp. WE 561/2006
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika 
 • Taryfikator dla kierowców
 • Art. 6 Rozp. WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
 • Taryfikator dla kierowców
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&
 • Dzienne okresy odpoczynku 
 • Regularny dzienny okres odpoczynku
 • Skrócony dzienny okres odpoczynku
 • Co oznacza „W każdym 24-godzinnym okresie”
 • Kilkuosobowa załoga – okres odpoczynku
 • Co oznacza pojęcie załogi kilkuosobowej
 • Wyjaśnienie Rozporządzenia WE/561/2006 
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika 
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem 
 • Taryfikator dla kierowców 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Jakie przepisy definiują porę nocną?
 • Jakie grożą kary za naruszenia pory nocnej?
 • Jak weryfikować czy kierowca popełnił naruszenia pory nocnej?
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Co to jest KREPTD
 • Dlaczego opisywać naruszenia
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Kiedy nie obowiązuje artykuł 12
 • Przykłady opisów naruszeń
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Taryfikator dla kierowców 
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy 
 • Użytkowanie kart kierowców i wykresówek – kierowcy 
 • Posługiwanie się kartami kierowcy 
 • Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek
 • Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek od 2 marca 2015 r. 
 • Ustawa o czasie pracy kierowców 
 • Wpisy manualne a zaświadczenia
 • Kiedy zaleca się posiadanie zaświadczenia 
 • Wpisy manualne na wykresówce 
 • Wpisy manualne VDO rev. od 1.4
 • Wpisy manualne Stoneridge rev. 7, Exact Duo, Exact Duo 2 
 • Stoneridge se5000 simulator
 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców | 0:04
 • Ile kierowca może pracować
 • Równoważny system czasu pracy
 • Maksymalny czas pracy kierowcy
 • Przykład dla okresu rozliczeniowego 1-miesięcznego 
 • Okres rozliczeniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych 
 • Jak liczyć dobę kierowcy
 • Synchronizacja doby
 • Indywidualny rozkład czasu pracy 
 • System podstawowy i równoważny
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Akty prawne 
 • Kiedy mówimy o podróży służbowej kierowcy
 • Co przysługuje kierowcy w podróży służbowej 
 • Kiedy i jak wypłacać diety 
 • Gdzie zapisać informacje o należnościach z tytułu podróży służbowej
 • Czyli ile może wynosić dieta 
 • Podróże służbowe – rodzaje 
 • Podróże krajowe – diety 
 • Podróże zagraniczne
 • Podróże zagraniczne – diety 
 • Podróż krajowa – ryczałt za nocleg 
 • Podróż zagraniczna – ryczałt za nocleg 
 • Ryczałty noclegowe – wyroki
 • Rozliczanie delegacji w zależności od przejechanych kilometrów 
 • Podsumowanie 
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 
 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Obowiązkowy powrót kierowcy a co jak wraca busem?
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Zmiany w rejestracji na tachografie
 • Inne zmiany – wyłączenia z Rozporządzenia 561/2006
 • Dyspozycja a przerwa w załodze
 • Rejestracja krajów na wykresówce
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Akty prawne
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności 
 • Rekompensata odpoczynku tygodniowego 
 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Podsumowanie: Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu 
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Tygodniowy okres odpoczynku bez Pakietu Mobilności
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Co to jest wymiar czasu pracy?
 • Jak zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Wymiar czasu pracy niepłoetatowaca
 • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa
 • Jak liczyć urlop niepełnoetatowca?
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Płaca minimalna w innych krajach
 • Francja – kogo dotyczy płaca minimalna 
 • Prawa i obowiązki 
 • Grupy 
 • Dodatki stażowe 
 • Inne dodatki
 • Nadgodziny
 • Czas pracy 
 • Miesięczny okres rozliczeniowy 
 • Co zaliczamy do czasu pracy zgodnie z dekretem 83-40 
 • Pojęcie amplitudy 
 • Pojęcie amplitudy – praktyka
 • Obowiązki przedsiębiorcy 
 • Co kierowca powinien mieć ze sobą w pojeździe
 • Kary finansowe 
 • Co możemy wliczyć do płacy minimalnej
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Płaca minimalna w innych krajach
 • Pracownik delegowany 
 • Niemcy – płaca minimalna (MILOG) 
 • MILOG – kogo dotyczy
 • MILOG – kogo nie dotyczy
 • MILOG – obowiązki administracyjne
 • MILOG – co wliczamy do czasu pracy
 • MILOG – składniki płacy minimalnej
 • MILOG – po lutym 2022
 • Delegowanie – po lutym 2022
 • MILOG – przykład rozliczenia
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Z czego wynika dopuszczalność płac minimalnych w innych krajach?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Jak zgłaszać kierowców?
 • Jakie są obowiązki kierowcy?
 • Jakie są wymagane dokumenty i jak przechowywać dokumentację?
 • Jakie są składniki płacy minimalnej i jak je wypłacać?
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans
 • Seria pytań i odpowiedzi
 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców
 • Ile kierowca może pracować
 • Równoważny system czasu pracy
 • Maksymalny czas pracy kierowcy 
 • Przykład dla okresu rozliczeniowego 1-miesięcznego 
 • Okres rozliczeniowy
 • Praca w godzinach nadliczbowych 
 • Jak liczyć dobę kierowcy 
 • Synchronizacja doby 
 • Indywidualny rozkład czasu pracy 
 • System podstawowy i równoważny
 • Praktyczne przykłady z 4Trans
 • Sesja Q&A
 • Wykaz dokumentów
 • Instrukcja zgłaszania pracowników do pracy na terytorium:

W przygotowaniu

Wybierz Pakiet dla Siebie

Pakiet BASIC
177 zł brutto za m-c

lub

1764 zł brutto za rok

OSZCZĘDZASZ 360 zł brutto 

 • Roczny dostęp do materiałów. Kolejne lekcje udostępniane co 2 tygodnie
 • Dostęp do nagrań z webinarów prowadzonych w ramach projektu firmy Install: „e-szkolenia dla transportu”
Pakiet STANDARD
237 zł brutto za m-c

lub

2164 zł brutto za rok

OSZCZĘDZASZ 680 zł brutto 

 • Roczny dostęp do materiałów. Kolejne lekcje udostępniane co 2 tygodnie
 • Dostęp do nagrań z webinarów prowadzonych w ramach projektu firmy Install: „e-szkolenia dla transportu”
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której dzielimy się wiedzą
 • Raz w miesiącu sesje Q&A
Pakiet PREMIUM
287 zł brutto za m-c

lub

2564 zł brutto za rok

OSZCZĘDZASZ 880 zł brutto

 • Roczny dostęp do materiałów. Kolejne lekcje udostępniane co 2 tygodnie
 • Dostęp do nagrań z webinarów prowadzonych w ramach projektu firmy Install: „e-szkolenia dla transportu”
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której dzielimy się wiedzą
 • Raz w miesiącu sesje Q&A
 • E-booki na temat czasu pracy kierowców
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Whatsaap, w której na bieżąco możesz zadawać pytania związane z czasem pracy kierowców
 • Konsultacja indywidualna z zakresu czasu pracy kierowców, weryfikacja ustawień 4Trans (do 2 h)