NEWS – Nowe rozporządzenie w sprawie inteligentnych tachografów

Inteligentne tachografy to nowa generacja obowiązkowych pokładowych rejestratorów cyfrowych, która ma na celu egzekwowanie przepisów UE dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców zawodowych. Właśnie zostały opracowane przepisy techniczne dotyczące tachografów inteligentnych 2-giej generacji. 

W 2020 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili ponad 54 tys. przypadków naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców oraz stosowania tachografów. Tachografy inteligentne przede wszystkim mają wspierać inspektorów przy kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz spełniać wymogi wprowadzone przez Pakiet Mobilności. Dla przewoźników najważniejszy jest fakt, że będą musieli dość szybko wymienić tachografy, których obecnie używają.

Co zmieni się w inteligentnych tachografach 2-giej generacji?

Zmiany techniczne, które zostały wprowadzone do nowych tachografów, wynikają głównie z Pakietu Mobilności. Kluczowe jest tutaj ułatwienie kontroli czasu pracy kierowców, kabotażu oraz nowych obowiązków związanych m. in. z powrotem ciężarówki do bazy.

Najważniejsze zmiany w tachografach 2-generacji:

 • Automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic (dodatkowa informacja: od 2 lutego 2022 r, jeśli tachograf nie robi tego automatycznie to kierowca powinien zarejestrować to ręcznie).
 • Dodanie funkcji rejestracji załadunku, rozładunku lub równoczesnego załadunku/rozładunku)wraz z automatycznym zapisem lokalizacji tej operacji.
 • Po wybraniu funkcji wpisu kraju (rozpoczęcia/zakończenia pracy) tachograf automatycznie podpowie kraj, w którym kierowca się znajduje).
 • Dodatkowe zabezpieczenie systemu lokalizacji GNSS (system EGNOS).
 • Dodatkowy sygnał ruchu z wykorzystaniem danych GNSS.
 • Rozszerzony katalog danych do zdalnego sczytywania przez inspekcje (DSRC) o maksymalny czas prowadzenia pojazdu (ciągły, dzienny, tygodniowy) w celu preselekcji kierowców z naruszeniami.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach.
 • Obowiązkowa obecność interfejsu ITS z protokołem Bluetooth do komunikacji z zewnętrznymi systemami transportowymi.
 • Rozbudowa interfejsu ITS o szereg danych możliwych do wysyłania na bieżąco oraz o możliwość wprowadzania wpisów manualnych za jego pomocą.
 • Zwiększenie pojemności przechowywanych danych (również na kartach kierowców), tak aby była możliwość kontroli danych z 56 dni (wydłużenie okresu kontroli z 28 dni do 56 nastąpi z końcem 2024 roku).

Kto i kiedy będzie musiał  wymienić tachograf na nowy?

Przepisy techniczne są już opracowane i oficjalnie opublikowane, dlatego znane są już daty, od których trzeba będzie instalować nowe urządzenia w samochodach ciężarowych i w autobusach.

 • Od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji
 • Do 31 grudnia 2024 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku, czyli analogowe oraz cyfrowe (nie inteligentne)
 • Do 21 sierpnia 2025 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne 1-wszej generacji

Przepisy europejskie nie nakazują wymiany tachografów, które będą używane wyłącznie w ruchy krajowym.

Pierwotnie obecnie znane tachografy inteligentne pierwszej generacji miały mieć możliwość aktualizacji, aczkolwiek przez zmiany w zabezpieczeniu sygnału lokalizacji konieczna będzie wymiana podzespołów, a więc całego tachografu.

Należy zwrócić uwagę, że w najgorszej sytuacji będą przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport,  którzy przed 21 sierpnia 2023 zakupią nowy pojazd z tachografem inteligentnym pierwszej generacji, gdyż po dwóch latach będą musieli w tym pojeździe wymienić tachograf.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Wymiar czasu pracy kierowców na przykładzie programu 4Trans

Dodaj komentarz