Czas pracy kierowcy w pigułce – wszystko co powinieneś wiedzieć

Kierowca ma określone ramy czasowe, w ciągu których powinien wykonywać pracę. Czas pracy kierowcy ściśle określają przepisy prawa. Obowiązują one zarówno na terenie Polski, jak i w całej Unii Europejskiej. Przestrzeganie czasu pracy kierowcy jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa jego samego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Przemęczony kierowca ma mniejszą koncentrację i szybkość reagowania na zagrożenia. Ile powinien pracować kierowca? Co wlicza się w czas pracy kierowcy? Sprawdzamy!

Obowiązki służbowe kierowcy

Mogłoby się wydawać, że kierowca zawodowy ma przede wszystkim prowadzić pojazd. Oczywiście jest to prawda! Niemniej jednak na tym nie kończą się obowiązki kierowcy. Kierowcy muszą dbać o czystość i obsługę swojego pojazdu oraz przyczep i naczep. Dodatkowo wykonują wszystkie czynności dotyczące spedycji jak np.  uzupełnienie dokumentów. Pełnia również nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem oraz są odpowiedzialni za zabezpieczenie towarów. Kierowcy autobusów i autokarów pomagają podróżującym i sprawdzają luki bagażowe. Muszą także nadzorować osoby wsiadające i wysiadające z pojazdu.

Za czas pracy kierowcy uznaje się też czas gotowości do pracy. Przykładowo, kiedy kierowca z przyczyn niezależnych od siebie musi czekać na załadunek lub rozładunek pojazdu.

Dobowy czas pracy kierowcy

Doba, czyli nieprzerwane 24 godziny należy liczyć od momentu rozpoczęcia pracy przez kierowcę. Zasadniczo podczas każdych 24 godzin kierowca na wykonanie swoich czynności ma 13 lub 15 godzin (w tym okresie zawierają się wymagane przerwy). Piętnastogodzinny okres na wykonanie czynności jest możliwy tylko w przypadku, gdy kierowca ma do wykorzystania skrócony odpoczynek dzienny (dziewięciogodzinny). Możemy z niego skorzystać 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami dobowymi.

Tygodniowy czas jazdy kierowcy

Inaczej niż w przypadku doby pracowniczej liczony jest tygodniowy czas jazdy kierowcy. Tydzień zawsze zaczyna się o północy z niedzieli na poniedziałek i tak samo się kończy. W tym czasie kierowca nie może “przejechać” więcej niż 56 godzin.

Dwutygodniowy czas jazdy kierowcy

Ustawodawca określił, że w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca może maksymalnie prowadzić pojazd przez 90 godzin. Warto zauważyć, że jeśli w pierwszym tygodniu pracy kierowca wykorzystał maksymalne 56 godzin jazdy, to w drugim może jedynie 34.

Przerwy w pracy kierowcy

Poza odpoczynkiem dobowym kierowca jest zobowiązany do 45-minutowej przerwy na każde 4,5 godziny jazdy.

Dobowy odpoczynek

Jest to czas, w którym kierowca nie musi pełnić żadnych obowiązków służbowych. Może go przeznaczyć w dowolny sposób na odpoczynek. Wyjątek stanowi kontrola Inspekcji Transportu Drogowego, która może nastąpić zarówno podczas przerwy, jak i przy odpoczynku.

Koniecznym zaznaczenia jest fakt, że odpoczynek może przebiegać dwojako. W normalnych, regularnych warunkach pracy, kierowca musi odpoczywać przynajmniej 11 godzin. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wyjątkiem od reguły jest skrócony odpoczynek dobowy, który jest do wykorzystania 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi.

Tygodniowy odpoczynek od pracy kierowcy

Odpoczynek tygodniowy należy odebrać po przepracowanych maksymalnie 6 cyklach 24-godzinnych. Najczęściej preferowanym wariantem odpoczynku tygodniowego jest regularny, czyli przynajmniej 45-godzinny. Jest również dostępna zgodnie z przepisami skrócona wersja odpoczynku, która wynosi przynajmniej 24 godziny (i maksymalnie 45 godzin).

Podsumowanie

Kwestie związane z czasem pracy kierowcy są dość szczegółowo opisane. Pomimo tego przysparzają wiele problemów pracodawcom i samym kierowcom. Zawsze sprawdzaj przepisy parę razy, a w razie konieczności konsultuj ich interpretację, aby nie narobić sobie problemów.

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Co zaliczamy do czasu pracy kierowców na przykładzie programu 4Trans

 • Mariusz

  28 czerwca 2021 o 12:05 Odpowiedz

  A teraz napiszcie jak to się ma do prawa praca. Ile kierowca może pracować w tygodniu miesiącu .Bo 90% kierowców tego nie wie.

 • Akademiaczasupracy.pl

  4 sierpnia 2021 o 16:56 Odpowiedz

  W innych materiałach dużo o tym mówiliśmy. Tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 60 godzin a średniotygodniowy w okresie rozliczeniowym nie powinien przekroczyć 48 godzin

 • Artur

  24 sierpnia 2023 o 16:51 Odpowiedz

  Ile czasu maximum może pracować kierowca Praca razem jazda w ciągu tygodnia -dwóch – miesiąca chodzi mi o kierowcę który ma wiele rozładunków i w ciągu cyklu jeździ nie całe 8 godzin a pracuje 13-15 godzin dziękuję

Dodaj komentarz