W jakich sytuacjach kierowca traktowany jest jako delegowany do państwa przyjmującego – przykłady

Komisja Europejska opublikowała pierwszą wersję dokumentu, który zawiera wytyczne w zakresie przewozów rzeczy. Rada ustaliła, w jaki sposób zawodowi kierowcy jej zdaniem mają podlegać pod zagraniczną płacę minimalną, czyli korzystać z zasady tego samego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu.

Pod delegowanie nie będą podlegać:

 • tranzyt (przejazd bez załadunku lub rozładunku przez terytorium danego kraju);
 • przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki).
 • początkowy lub ostatni etap operacji transportu kombinowanego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 92/106/EWG, w przypadku gdy sam odcinek drogowy składa się z międzynarodowej dwustronnej operacji transportowej.

Pod delegowanie podlegać będą firmy wykonujące:

 • przewozy kabotażowe;
 • przewozy typu cross-trade (przewozy międzynarodowe inne niż przewozy do/z kraju siedziby).

Jak to wygląda w praktyce?

Przewóz bilateralny i przejazd „na pusto”

Kierowca, którego zatrudnia firma z siedzibą w Polsce przewozi towary z Polski do Francji. Po rozładunku we Francji kierowca przejeżdża „na pusto” do Włoch. Na terytorium Włoch wykonuje załadunek towaru do Polski, następnie na terytorium Austrii wykonał kolejny załadunek towaru do Polski.

Wszystkie przewozy wykonane przez kierowcę są wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL → F
 • Przejazd na pusto F → I
 • Przewóz bilateralny I → PL
 • Przewóz bilateralny A → PL

Przewóz bilateralny plus dodatkowe załadunki/rozładunki

Od dnia 2 lutego 2022 roku, od którego, zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, kierowcy są zobowiązani do ręcznego rejestrowania danych dotyczących przekroczenia granicy, państwa członkowskie stosują odstępstwo dotyczące dwustronnego przewozu rzeczy określone w akapicie pierwszym i drugim niniejszego ustępu również w przypadku, dodatkowo jedną czynność załadunku lub rozładunku gdy oprócz wykonywania dwustronnego przewozu kierowca wykonuje w państwach członkowskich lub państwach trzecich, przez które przejeżdża, pod warunkiem że kierowca nie wykonuje załadunku i rozładunku rzeczy w tym samym państwie członkowskim. 

W przypadku gdy po przewozie dwustronnym, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonywano żadnej dodatkowej czynności, następuje przewóz dwustronny do państwa członkowskiego siedziby, odstępstwo dotyczące dodatkowych czynności określonych w akapicie trzecim stosuje się do maksymalnie dwóch dodatkowych czynności załadunku lub rozładunku, na warunkach określonych w akapicie trzecim.

Kierowca, którego zatrudnia firma z siedzibą w Polsce przewozi towary z Polski do Francji. W trakcie przewozu doładował towar w Niemczech i rozładował go w Belgii. Następnie dokończył przewóz z Polski, rozładowując towar we Francji. We Francji kierowca załadował ładunek powrotny do Polski. W trakcie wykonywania przewozu Francja – Polska, doładował towar w Niemczech i rozładował go w Czechach. Następnie kontynuował transport do Polski, gdzie rozładował towar z Francji.

Wszystkie przewozy wykonane przez kierowcę są wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL → F, podczas przewozu dwustronnego z Polski kierowca ma możliwość raz doładować i rozładować towar:
 • Dodatkowa operacja: D → BE
 • Przewóz bilateralny F → PL, podczas przewozu dwustronnego do Polski kierowca ma możliwość raz doładować i rozładować towar:
 • Dodatkowa operacja: D → CZ

Przewóz bilateralne plus dodatkowa operacja transportowa

Kierowca, którego zatrudnia firma z siedzibą w Polsce przewozi całą ciężarówkę towarów Polski do Francji. We Francji kierowca załadował ładunek powrotny do Polski. W trakcie wykonywania przewozu Francja – Polska, doładował towar we Włoszech i rozładował go w Austrii. Następnie wykonał kolejny doładunek towaru w Niemczech i rozładował go w Czechach. Po rozładunku kontynuował transport do Polski, gdzie rozładował towar z Francji.

Wszystkie przewozy wykonane przez kierowcę są wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL → F
 • Przewóz bilateralny F → PL, podczas przewozu dwustronnego do Polski kierowca ma możliwość dwa raz doładować i rozładować towar, jeżeli podczas transportu bilateralnego z Polski nie wykonał żadnej dodatkowej operacji:
 • Dodatkowa operacja: I → A
 • Dodatkowa operacja: D → CZ

Przewóz bilateralny i cross-trade

Jeżeli kierowca wykonuje inne rodzaje przewozów, szczególnie przewozy kabotażowe lub przewozy międzynarodowe inne niż przewozy dwustronne, powiązanie z terytorium przyjmującego państwa członkowskiego jest wystarczające. To powiązanie istnieje w przypadku przewozów kabotażowych zdefiniowanych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 (6) i (WE) nr 1073/2009 (7), ponieważ cały przewóz ma miejsce w przyjmującym państwie członkowskim, a zatem usługa jest ściśle powiązana z terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

Przewozy międzynarodowe inne niż przewozy dwustronne charakteryzują się tym, że kierowca wykonuje przewóz międzynwardowoy poza państwem członkowskim siedziby przedsiębiorstwa delegującego. Wykonywane przewozy są zatem powiązane z danym przyjmującym państwem członkowskim a nie z państwem członkowskim siedziby. W tych przypadkach przepisy sektorowa są wymagane jedynie w odniesieniu do wymogów administracyjnych i środków kontrolnych. 

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą w Polsce przewozi towar z Polski do Niemiec. Po rozładunku w Niemczech wykonuje cross-trade z Niemiec do Francji, następnie kolejny cross-trade z Francji do Czech. W Czechach po rozładunku towaru z Francji, ładuje towar powrotny do Polski.

Przewozy wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL → D
 • Tranzyt przez Belgię i Luksemburg podczas przewozu D → F
 • Tranzyt przez Niemcy podczas przewozu F → CZ
 • Przewóz bilateralny CZ → PL

Przewozy objęte delegowaniem:

 • Cross-trade D → F
 • Cross-trade F → CZ

Kierowca jest delegowany do Niemiec od rozładunku w przewozie bilateralnym PL → D, w momencie rozpoczęcia podróży do miejsca załadunku cross-trade D → F. Delegowanie do Niemiec kończy się w momencie wyjazdu z tego kraju. Przejazd tranzytowy przez Belgię i Luksemburg jest wyłączony z delegowania. Kierowca we Francji wykonywał tylko operacje typu cross-trade, więc jest delegowanym do tego kraju od przekroczenia granicy do momentu wyjazdu. Przejazd tranzytowy przez Niemcy w cross-trade F → CZ jest wyłączony z delegowania. Delegowanie do Czech rozpoczyna się w momencie wjazdu do tego kraju i kończy w momencie rozładunku towaru z Francji.

Przewóz bilateralny i kabotaż

Kierowcę wykonującego przewóz kabotażowy w rozumieniu rozporządzeń (WE) nr 1072/2009 i (WE) nr 1073/2009 uznaje się za pracownika delegowanego na podstawie dyrektywy 96/71/WE

Kierowca zatrudniony przez firmę z siedzibą w Polsce przewozi towar z Polski do Niemiec. Po rozładunku w Niemczech wykonuje dwie operacje kabotażowe. Następnie przejeżdża na pusto do Czech, gdzie wykonuje przewóz bilateralny Czechy – Polska.

Przewozy wyłączone z delegowania:

 • Przewóz bilateralny PL → D
 • Przejazd na pusto do Czech
 • Przewóz bilateralny CZ → PL

Przewozy objęte delegowaniem:

 • Dwa przewozy kabotażowe w Niemczech

Kierowca jest delegowany do Niemiec od rozładunku w przewozie bilateralnym PL → D, w momencie rozpoczęcia podróży do miejsca załadunku kabotażu D → D. Delegowanie do Niemiec kończy się w momencie rozładunku ostatniego przewozu kabotażowego. Przejazd na pusto do Czech w celu wykonania przewozu do Polski jest wyłączony z delegowania.

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

 • Piotr

  9 lutego 2022 o 09:48 Odpowiedz

  Na webinarze prowadzonym przez firmę INELO było mówione, że w tym ostatnim przypadku kabotażu delegowanie do Niemiec będzie się kończyć dopiero w momencie wyjazdu z Niemiec a nie do ostatniego rozładunku kabotażu z tego względu, że przewóz bilateralny kierowca podejmuje dopiero w Czechach a więc w Niemczech powinien być liczony do granicy. Proszę o wyjaśnienie.

 • Maciej Kabaciński

  9 lutego 2022 o 22:10 Odpowiedz

  Tak to prawda. Wg wytycznych może tak faktycznie być. Wszyscy ciągle się uczymy

 • ALL IN TRANS

  25 lutego 2022 o 09:40 Odpowiedz

  witam a co jeżeli kierowca ładuje w Polsce 33 palety i ma w Holandii rozładować 13 palet (nic nie doładowuje) jedzie dalej do Francji rozładować w Paryżu resztę 20 palet ale w 4 różnych magazynach przy Paryżu.

  czy dalej jest to przewóz bilateralny ?

 • Piotr Biegarczyk

  28 lutego 2022 o 11:35 Odpowiedz

  Witam
  Ładuje w 2-3 różnych miejscach w Polsce jako doładunki i rozładowuje w SŁOWACJI 2-3 rozładunki a następnie ładuje w Słowacji i mam rozładunki 1-2 w Czechach i dalsze rozładunki w Polsce ,czy mogę po drodze w Polsce robic doładunki kierujac sie w stronę bazy w Polsce czy to jest transport bilateralny ????

 • Mariusz

  14 listopada 2022 o 10:03 Odpowiedz

  Witam
  W przewozie Cross-trade po rozładunku w Niemczech towaru z Belgii kierowca „A” ładuje towar do W. Brytanii. Wiadomym, że jest delegowany w Belgii, w Niemczech i … w W. Brytanii by był również, gdyby tam pojechał z towarem. A co w przypadku, gdy po załadunku w Niemczech następuje zmiana kierowcy. Czy w Niemczech delegowany jest tylko kierowca „A”, który ładował towar do W. Brytanii, czy również kierowca „B”, który przejął załadowany samochód?

 • Róża

  16 sierpnia 2023 o 14:40 Odpowiedz

  Mam jeden załadunek W Polsce, który przewożę do Włoch tam rozładowuje się i mam 3 lub 4 załadunki we Włoszech do rozładowania w Polsce czy taki transport traktuję jako przewóz bilateralny i nie ma wyrównania płacy minimalnej Włoskiej czy jest? Bo inspektorzy z GITD twierdzą że przy kilku załadunkach na terenie obcego kraju trzeba liczyć wyrównanie do płacy minimalnej?

Dodaj komentarz