Co zaliczamy do czasu pracy kierowców

Co zaliczamy do czasu pracy kierowców

Część I – merytoryka – 12 min. 

 • Akty prawne | 0:004
 • Art. 3 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR | 0:55
 • Art. 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia WE 561/2006 | 3:33
 • Inna praca – Rozporządzenie UE nr 165/2014 | 4:59
 • Art. 4 ust. a) Dyrektywa 2002/15/WE PEiR | 6:02
 • Art. 12 Ustawy o czasie pracy kierowców | 9:45

Część II – merytoryka – 11 min. 

 • Art. 26 Ustawy o czasie pracy kierowców | 0:04
 • Art. 6 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowców | 0:55
 • Art. 6 ust. 2 i 3 Ustawy o czasie pracy kierowców | 1:16
 • Art. 7 Ustawy o czasie pracy kierowców | 2:55
 • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika | 6:50
 • Taryfikator dla zarządzającego transportem | 9:21
 • Taryfikator dla kierowców | 10:10

Część III –praktyczne przykłady 4Trans – 21 min. 

Zamówienie

99,00

PLN

Zamów