Wytyczne Komisji Europejskiej – Przychodzący przewóz międzynarodowy – pytania i odpowiedzi

1. Kiedy przewoźnik może wykonywać kabotaż? (Artykuł 8 ustęp 2 akapit 1)

 

Przewoźnik zarobkowy, który jest posiadaczem licencji wspólnotowej i którego kierowca, jeśli jest obywatelem kraju trzeciego, posiada zaświadczenie dla kierowcy, może rozpocząć wykonywanie przewozów kabotażowych w państwie członkowskim tylko wtedy, gdy wcześniej wykonywał przewóz międzynarodowy, tj. transport transgraniczny. Przewóz ten może mieć miejsce w innym państwie członkowskim lub w kraju trzecim.

2. Czy wszystkie towary przewożone w ramach przychodzącego transportu międzynarodowego muszą być dostarczone, aby można było rozpocząć wykonywanie przewozów kabotażowych? (Artykuł 8 ustęp 2 akapit 1)

 

Wszystkie towary przewożone w trakcie transportu przychodzącego poprzedzającego przewozy kabotażowe muszą być dostarczone, aby można było rozpocząć wykonywanie tych przewozów kabotażowych. W przypadku gdy przewóz przychodzący składa się z kilku przesyłek, kabotaż można rozpocząć dopiero po dostarczeniu wszystkich przesyłek. Wcześniejsza międzynarodowa operacja załadunku musi zatem zostać całkowicie rozładowana, aby umożliwić przewozy kabotażowe w przyjmującym państwie członkowskim.

Kabotaż może rozpocząć się natychmiast po ostatnim rozładunku towarów przewożonych w transporcie międzynarodowym, także w dniu rozładunku.

 

3. Czy transport pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz międzynarodowy? (Artykuł 8 ustęp 2 akapit 1)

 

W przypadku gdy puste kontenery, palety lub opakowania są przewożone w ramach umowy przewozu (takiej jak list przewozowy) z jednego państwa członkowskiego do drugiego, przewóz powinien być traktowany jako zarobkowy przewóz drogowy towarów, z uwzględnieniem przewozu międzynarodowego. Dzieje się tak dlatego, że w tych przypadkach transport pustych pojemników, palet lub opakowań jest przedmiotem umowy transportowej lub stanowi jej integralną część.

Odwrotnie, jeżeli puste kontenery, palety lub opakowania nie są przewożone w ramach umowy przewozu, przewóz zasadniczo nie powinien być uważany za drogowy odpłatny przewóz towarów. Jeżeli jednak te puste kontenery, palety lub opakowania są własnością przewoźnika i jeżeli przewóz międzynarodowy spełnia warunki przewozu kabotażowego na własny rachunek zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1072/2009, przewóz ten należy uznać za przewóz międzynarodowy przychodzący, a przewoźnikowi zezwala się na wykonywanie przewozów kabotażowych w następstwie tego przewozu międzynarodowego.

 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz