Pakiet Mobilności 2022 – jakie zmiany w transporcie drogowym wejdą w życie?

Nowy Rok niesie ze sobą szereg wyzwań dla wszystkich przewoźników działających na terenie Unii Europejskiej. Dużymi krokami zbliżają się zmiany w ramach Pakietu Mobilności 2022, na które muszą być gotowi nie tylko właściciele firm transportowych, ale też ich pracownicy. Czego dokładnie trzeba się spodziewać?  Przedstawiamy w pigułce wszystko, co najważniejsze.

Pakiet Mobilności 2022, a kwestia delegowania pracowników

Branża transportowa stoi u progu wielkich zmian. Dotyczą one dalszych regulacji Pakietu Mobilności, które wejdą w życie w lutym 2022 roku . Czego dotyczą zmiany? Na pierwszy plan wysuwa się kwestia delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym. Delegowaniu nie będą podlegać przewozy dwustronne, z możliwością  wykonania dwóch dodatkowych operacji rozładunkowych/załadunkowych. Można wykonać po jednej dodatkowej operacji przy eksporcie i imporcie lub dwie operacje wracając do Polski (import). Wyłączone z delegowania są również przewozy tranzytowe.

Reszta nie ulega zmianie. Pod delegowanie będą ciągle podlegać tak zwane przerzuty (przewóz typu cross-trade) oraz kabotaże. Kabotaż, czyli transport ładunków wewnątrz jednego państwa, w którym nie znajduje się siedziba działalności danego przewoźnika. Zachowana zostanie możliwość zrealizowania trzech przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni. Konieczne natomiast będzie odbycie przerwy wynoszącej 4 dni przed rozpoczęciem kolejnych przewozów kabotażowych na terenie konkretnego państwa.

Co więcej, koniecznością stanie przeorganizowanie transportu międzynarodowego przez część przedsiębiorców ponieważ każdy pojazd będzie musiał wrócić do bazy nie później niż w ciągu 8 tygodni od momentu jej opuszczenia.

Nowe wynagrodzenia według Pakietu Mobilności 2022

Zmiany, jakie przyniesie Pakiet Mobilności 2022, wiążą się z płacami kierowców wykonujących transport międzynarodowy oraz przewozy kabotażowe. Według nowych przepisów pracownicy firm transportowych otrzymają pełne wynagrodzenie zgodne z układem zbiorowym obowiązującym na terenie kraju, do którego zostaną oddelegowani. Przepis nie będzie dotyczyć wspomnianych przewozów tranzytowych i dwustronnych.

Jeśli chodzi o temat wynagrodzeń, to najpoważniejszą konsekwencją wprowadzenia Pakietu Mobilności będą modyfikacje polskiego prawa związanego z nimi. Zmiany obejmują między innymi diety oraz ryczałty, które obecnie odgrywają bardzo dużą rolę w wynagrodzeniach pracowników. Wedle najnowszych ustaleń, kierowca międzynarodowy nie będzie już w delegacji (nie będą się one należały pracownikom). Osiągnięto jednak kompromis i żeby drastycznie nie podwyższyć kosztów pracodawców, uzyskają oni możliwość odliczenia od podstawy oskładkowania oraz opodatkowania tak zwanych wirtualnych diet, jakie obowiązują na terenie danego kraju, na którym przebywa kierowca.

Pakiet Mobilności 2022 – zmiany również w maju

Powyższe zmiany szykowane są na luty, lecz to nie wszystko, co uwzględnia Pakiet Mobilności 2022. Kolejne z nich zaplanowane zostały na maj. Przede wszystkim dotyczyć będą zezwoleń na prowadzenie działalności drogowej, określenia miejsca firmy transportowej, jak i również gwarancji finansowych dla kierowców.

Co więcej, przewoźnicy realizujący transport międzynarodowy flotą samochodów do 3,5 tony zostaną zobowiązani do posiadania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe. Obecnie wymagany jest wyłącznie w przypadku osób użytkujących pojazdy powyżej 3,5 tony oraz dysponujących licencją międzynarodową i zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Dotychczasowe zmiany w Pakiecie Mobilności

Nowy Pakiet Mobilności 2022 to oczywiście nie pierwsze roszady dla firm transportowych i spedycyjnych. Poprzednie miały miejsce w sierpniu 2020 roku. To właśnie wtedy kierowcy m.in. zostali zobligowani, aby powracać do bazy co 4 tygodnie przynajmniej na 45 godzin. Zmiany dotyczyły też przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu o dodatkową godzinę lub dwie w ciągu doby. Pojawił się także zapis o dodatkowych 45 minutach przerwy w przypadku oddelegowania kilkuosobowej załogi.

Nie ulega wątpliwości, że zmiany w ramach Pakietu Mobilności 2022 to ogromny znak zapytania, budzący niepewność wśród osób zaangażowanych w pracę w transporcie. Trzeba przy tym wspomnieć, że niedostosowanie się do nowych przepisów będzie wiązać się nie tylko z potężną karą finansową, ale też utratą reputacji oraz licencji. Jeśli więc nie chcesz pominąć wszystkiego, co istotne, to warto skorzystać z naszych webinarów, które jeszcze bardziej rozwiną kluczowe zagadnienia.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

Dodaj komentarz