Szkolenia dla kierowców zawodowych i przedsiębiorców – sprawdź, co Cię czeka w 2022 roku

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian w przepisach dotyczących transportu drogowego. Wpłyną one na sektor branży transportowej. Odnoszą się zarówno do firm, jak i samych kierowców. Obejmują m.in. nowy sposób pobierania opłat na autostradzie e-TOLL, wprowadzenie pakietu mobilności, modyfikację taryfikatora mandatów i punktów karnych, a także szkoleń dla kierowców zawodowych. Przedstawimy Ci dziś najistotniejsze kwestie, z którymi powinien zapoznać się każdy związany z tą branżą.

Co się zmieni w 2022 roku w branży transportowej?

10 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Ma ona na celu dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Najistotniejsze zmiany wejdą w życie w kwietniu 2022 roku. Dotyczą kwestii kwalifikacji wstępnej oraz okresowych szkoleń dla kierowców zawodowych. Obejmują m.in. modyfikację tematyki szkoleń czy liczbę godzin kursów. Zmieniono również procedury nadzoru nad ośrodkami prowadzącymi szkolenia.

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Nowe przepisy umożliwiają prowadzenie części szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Mogą je realizować ośrodki szkoleniowe spełniające ściśle określone wymagania po uprzednim uzyskaniu zgody wojewody. Dzięki temu proces przeprowadzania kursów będzie przebiegać znacznie sprawniej, ale nadal rzetelnie i zgodnie z literą prawa. 

Cyfryzacja dokumentów zawodowych kierowców

Zmiany obejmą także cyfryzację obiegu dokumentów, która umożliwi zapobieganie niepożądanym sytuacjom takim jak np. podrabianie zaświadczeń ukończenia kursu. Co więcej, takie rozwiązanie pozwoli na zastąpienie papierowej wersji orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego wpisem elektronicznym, a co za tym idzie, usprawni dostęp do wymaganych dokumentów.

Karta kwalifikacji kierowcy

Kolejną zmianą jest wprowadzenie dwóch dodatkowych dokumentów: karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego. Pierwszy z nich będzie potwierdzał uprawnienia w przypadku osób, które nie mieszkają na terytorium Polski, więc nie mogą wystąpić o polskie prawo jazdy. 

Profil kierowcy zawodowego można uzyskać w Wydziale Komunikacji. Obejmuje dane, które opisują osobę ubiegającą się o uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zawiera m.in. informacje o przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych. Jest archiwizowany i udostępniany w systemie teleinformacyjnym.

Wymagania stawiane kierowcom zawodowym

Każdy, kto zamierza pracować jako kierowca, musi posiadać profil kierowcy zawodowego. Nie może mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu. Co więcej, powinien zapoznać się z programem szkoleń i nabyć odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami. Kandydat musi przebywać na terytorium Polski co najmniej 185 dni w roku lub studiować w kraju przynajmniej od 6 miesięcy. Jeśli nie jest obywatelem żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej, musi zostać zatrudniony przez firmę, która ma siedzibę w Polsce.

Osoby przedłużające uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych również zobowiązane są do założenia profilu kierowcy zawodowego. Ponadto muszą odbyć okresowe szkolenie dla kierowców zawodowych. 

Zdecyduj się na profesjonalne szkolenie dla kierowców zawodowych i przedsiębiorców

Przepisy dotyczące branży transportowej zmieniają się dynamicznie. Modyfikacje obejmują także rozliczanie czasu pracy oraz należności, jakie przysługują kierowcom. Dlatego warto zaktualizować swoją wiedzę na ten temat i zapoznać się z obowiązującym systemem prawnym. Niezależnie od tego, czy masz długi staż w dziedzinie transportu drogowego, czy dopiero rozpoczynasz związaną z nim pracę, zadbaj o to, aby dobrze poznać aktualne przepisy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie kursy stacjonarne oraz szkolenia online, w których wyjaśniamy zawiłości pracy w tej branży. Przedstawiamy aktualne wymagania oraz podpowiadamy, jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Nasze szkolenie składa się z 20 nagrań wideo oraz materiałów dodatkowych. Omawiamy w nim krok po kroku takie zagadnienia jak:

– rozliczanie czasu pracy kierowców,

– opisywanie naruszenia,

– rozliczanie nadgodzin,

– planowanie odpoczynków.

To oczywiście nie wszystkie prezentowane przez nas problemy związane z transportem drogowym. Uzupełniamy tematykę o nowe lekcje, podczas których odpowiadamy na najważniejsze pytania. Na każdym etapie zapoznawania się z materiałem możesz liczyć na nasze wsparcie. Zapewniamy możliwość kontaktu ze specjalistami i pozostałymi uczestnikami kursu tak, abyś mógł rozwiać wszystkie swoje wątpliwości. Zadbaliśmy także o to, aby nasze kursy były zorientowane na praktykę. Dzięki temu zdobędziesz umiejętności, które efektywnie wykorzystasz podczas codziennej pracy. Co dokładnie znajdziesz w naszych szkoleniach dla kierowców zawodowych i przedsiębiorców?

Dokumentacja pracownicza kierowców

Przedstawimy Ci podstawowe informacje na temat tego zagadnienia i omówimy aktualny podział akt osobowych. Ponadto uzyskasz wiedzę odnośnie warunków zatrudnienia, wymaganych dokumentów i oświadczeń o czasie pracy kierowców, także wykonywanej w porze nocnej. Całość omówimy oczywiście na podstawie praktycznych przykładów.

Składniki wynagrodzenia

Poznasz przepisy, które określają wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na cały lub pół etatu. Przedstawimy to zagadnienie także z perspektywy firmy zatrudniającej mniej niż 50 osób. Omówimy składniki minimalnego wynagrodzenia, a także przykłady dotyczące wynagrodzenia zasadniczego, stawek godzinowych, ryczałtu za nadgodziny, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz godzin nocnych i dyżurów. Zaprezentujemy także niezbędne informacje na temat Tarczy Antykryzysowej. Ponadto zapoznamy Cię ze wzorami umów o pracę, a także przybliżymy kwestię delegacji.

 

Ewidencja czasu pracy

W tej części kursu dowiesz się, co powinno być wliczane do czasu pracy kierowcy i jak go poprawnie obliczyć. Przybliżmy Ci kwestie związane z synchronizacją doby, przepisami określającymi wynagrodzenie pracowników, a także ewentualnymi sankcjami za brak prowadzenia ewidencji. Omówimy te zagadnienia w oparciu o umowę o pracę, popierając je praktycznymi przykładami.

Czas pracy kierowcy

W tym dziale omówimy aktualne akty prawne związane z tym zagadnieniem oraz taryfikatory obowiązujące przedsiębiorców, przewoźników, osoby zarządzające transportem oraz kierowców.

Czas jazdy ciągłej i czas jazdy dziennej

Przedstawimy Ci rozporządzenia i taryfikatory związane z tym zagadnieniem i przybliżymy problem na praktycznych przykładach. 

Dzienne okresy odpoczynku

Dowiesz się, co składa się na dzienne okresy odpoczynku, zarówno regularne, jak i w wersji skróconej. Zapoznasz się z wyjaśnieniem rozporządzenia na ten temat, a także taryfikatorami dla osób związanych z branżą transportową. 

Czas pracy w porze nocnej

Kolejnym ważnym zagadnieniem są przepisy, które regulują czas pracy w porze nocnej. Przedstawimy Ci sposoby na weryfikację pracy kierowcy, a także opiszemy kary, które grożą za naruszenie obowiązujących zasad.

Opisywanie naruszeń kierowców

Zapoznasz się z zagadnieniem KREPTD oraz dowiesz, dlaczego i w jaki sposób powinieneś opisywać naruszenia. Podpowiemy Ci, jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa, a także kiedy istnieje możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej i tygodniowej o 1 lub 2 godziny.

Wpisy manualne z tachografu

Nauczysz się posługiwać kartami kierowców i wykresówkami, a także zapoznasz z ustawą o czasie pracy kierowców. Przedstawimy Ci zagadnienie wpisów manualnych, a także listę niezbędnych zaświadczeń.

Rozliczanie nadgodzin kierowców

Zaprezentujemy Ci przepisy określające czas pracy kierowców. Dowiesz się, ile powinien wynosić, a także na czym polega równoważny system czasu pracy. Przedstawimy Ci przykłady dla konkretnego okresu rozliczeniowego, a także przybliżymy zagadnienie pracy w godzinach nadliczbowych. Dzięki temu dowiesz się, jak poprawnie liczyć dobę kierowcy w systemie podstawowym i równoważnym.

Rozliczanie delegacji kierowców

Zaprezentujemy Ci akty prawne związane z tym zagadnieniem, a także przybliżymy pojęcie podróży służbowej. Dowiesz się, kiedy wypłacać diety i w jaki sposób informacja o tej należności powinna być zapisana. Nauczysz się wyliczać wysokość diety w zależności od tego, czy podróż odbywała się na terenie kraju, czy za granicą. Przybliżymy Ci także problem ryczałtów za nocleg na terenie Polski i poza jej granicami, również w kontekście ilości przejechanych kilometrów.

Pakiet mobilności

Omówimy zmiany w pakiecie mobilności dotyczące obowiązkowych powrotów kierowców, a także skróconych odpoczynków. Przedstawimy możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny. Zapoznasz się z zagadnieniem przerwania odpoczynków tygodniowych w formie skróconej oraz regularnej na promie lub w pociągu. Zaprezentujemy Ci również zmiany dotyczące rejestracji na tachografie, a także rejestrację krajów na wykresówce.

Ponadto dowiesz się, jakie zmiany weszły w życie od lutego 2022 i jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorcy oraz kierowcy. Omówimy zmiany w delegowaniu kierowców i aktualną strukturę wypłat. Przedstawimy Ci kalkulator wynagrodzeń, a także praktyczne przykłady, które przybliżą to zagadnienie. Poza kwestią wynagrodzeń zaprezentujemy Ci harmonogram pozostałych zmian oraz kwestię ewidencji czasu pracy kierowców w 2022 roku.

Odpoczynki tygodniowe i rekompensaty

Poznasz akty prawne związane z tym zagadnieniem. Przybliżmy Ci kwestię rekompensat związanych z odpoczynkiem tygodniowym, a także obowiązkowym powrotem kierowcy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy kierowcy

Dowiesz się, czym jest wymiar czasu pracy, jak go zmniejszyć, a także jak kształtuje się na niepełnym etacie. Poznasz to zagadnienie z perspektywy Tarczy Antykryzysowej, a także dowiesz się, jak liczyć urlop pracownika na niepełnym etacie.

Rozliczanie płacy minimalnej w innych krajach

Dowiesz się, jak wygląda rozliczanie płacy we Francji, Niemczech, Belgii, Holandii i Austrii, kogo dotyczy to zagadnienie i jakie przysługują Ci prawa. Ponadto podpowiemy Ci, jakie obowiązki ma kierowca i przedsiębiorca. Przedstawimy Ci takie zagadnienia jak dodatki stażowe, nadgodziny, czas pracy oraz miesięczny okres rozliczeniowy. Dowiesz się, co kierowca musi mieć w pojeździe i jakie grożą kary finansowe za niedopatrzenia. Przedstawimy Ci także wymagane dokumenty oraz podpowiemy, w jaki sposób je przechowywać.

Kontrola PIP i ITD

Dowiesz się, jak przygotować się do kontroli, jaki jest jej zakres, wymagane dokumenty i jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków. 

E-TOLL

Poznasz bliżej zagadnienia związane z system e-TOLL. Dowiesz się, jakie są obowiązujące stawki i jak regulowane są kwestie pojazdów poniżej i powyżej 3,5 tony. Podpowiemy Ci, jak przekazywać dane do systemu, jak się do niego zalogować, jak obsługiwać aplikację i jak przebiegają kontrole. Zapoznamy Cię z OBU EETS oraz ZSL. Przedstawimy Ci także możliwości uzyskania ulg oraz sposoby radzenia sobie w przypadku awarii urządzeń. 

Zadbaj o to, aby poznać najnowsze wymagania

Nasze szkolenia dla kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w siedzibie Twojej firmy. Proponujemy także konsultacje online. Dopasujemy zakres szkoleń do Twoich potrzeb, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania. Możesz zdecydować się na standardowe kompleksowe szkolenie lub wybrać kurs indywidualny.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz