Naruszenia czasu pracy kierowcy – co trzeba wiedzieć?

Przekroczenie czasu pracy kierowcy może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Kierowca nie powinien być on zmęczony, dlatego w transporcie drogowym obowiązują przepisy normujące godziny pracy. Dotyczy to nie tylko kierowców samochodów ciężarowych, ale również autobusów i busów. Podczas kontroli za niestosowanie się do przepisów grożą kary finansowe. Jak można uniknąć przekroczenia czasu pracy? Ile faktycznie może pracować kierowca? Jak uniknąć kar? Odpowiadamy!

Czas pracy kierowców – ewidencja i co wchodzi w jego skład?

Normy dotyczące czasu pracy kierowców w UE reguluje rozporządzenie WE 561/2006, a także ustawa o czasie pracy kierowców. Wliczają się do niego czynności związane z codzienną obsługą pojazdu i przyczep. Załadunek, rozładunek, jak również nadzór nad tymi czynnościami wykonywany przez osoby trzecie. Jest to także związane ogólnie ze spedycją i formalnościami, które jej dotyczą. Do czasu pracy wlicza się także zabezpieczenie towaru oraz pomoc i nadzór nad osobami wsiadający i wysiadającymi przy przewozach osobowych. Nie możesz zapomnieć, że w jego skład wchodzi również czas, w którym pozostajesz w gotowości do pracy, tankowanie czy też czyszczenie pojazdu.

W celu liczenia czasu, w każdym samochodzie ciężarowym czy autobusie muszą być zamontowane tachografy. To urządzenia, które służą do ewidencji czasu pracy i postoju. Kierowcy muszą być wyposażeni w kartę, którą umieszczają od razu, jak zaczynają pracę. Dotyczy to kierowców samochodów o DMC powyżej 3,5 tony, jak również pojazdów przystosowanych do przewozu 9 i więcej osób. Dane zapisywane przez tachograf można kontrolować samemu, ma do niego wgląd pracodawca, jak i służby drogowe.

Dobowy i tygodniowy czas jazdy kierowców

Doba pracownicza, podobnie jak u innych pracowników, wynosi 24 godziny, zaczynając od chwili rozpoczęcia pracy przez kierowcę. Jeśli pojazd prowadzi jeden kierowca, jego dobowy czas jazdy nie może mieć więcej niż 9 godzin. Dwa razy w tygodniu można wydłużyć ten czas do 10 godzin.

Dowolnie nie można również liczyć tygodnia pracy dla kierowców. Zaczyna się on o godzinie 0:00 w poniedziałek oraz kończy o godzinie 24:00 w niedzielę. W tym czasie kierowca nie może przejechać więcej niż 56 godzin. Natomiast przez dwa kolejne następujące po sobie tygodnie, kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie do 90 godzin. Jeśli więc w pierwszym tygodniu kierowca wykorzystał swój limit i prowadził pojazd przez 56 godzin, to w kolejnym może wykorzystać tylko 34 godziny jazdy.

Praca w załodze, a czas pracy kierowców

“Doba” pracy załogi składającej się z dwóch kierowców może wynosić maksymalnie 30 godzin. W trakcie takiego cyklu, każdy z prowadzących może jechać przez 9 godzin (2 razy w tygodniu do 10 godzin).

Do pracy załogowej potrzebnych jest przynajmniej dwóch kierowców w celu kierowania tym samym pojazdem. Przez pierwszą godzinę takiej pracy obecność drugiego z kierowców nie jest obowiązkowa. Oczywiście zmiana na inny pojazd w żaden sposób nie wpływa na czas pracy w zespole.

Przerwy w pracy i odpoczynek kierowcy

Przerwy w pracy to nie to samo, co odpoczynek. Zgodnie z prawem pracownik powinien zrobić sobie przerwę, co najmniej 45 minut na każde 4,5 godziny jazdy. 45 minut można rozbić na mniejsze okresy jak przynajmniej 15 minut, a później przynajmniej 30 z zachowaniem tej kolejności. Do Ciebie należy natomiast decyzja, kiedy w trakcie jazdy zaczniesz przerwę. Jeżeli nie wykorzystałeś przerwy przysługującej po 4,5 godzinach jazdy, konieczna jest przerwa po 6 godzinach PRACY, która wynosi 30 lub 45 minut (w zależności od czasu pracy w dobie).

Kierowca ma prawo do dobowego i tygodniowego odpoczynku. Odpoczynek dobowy dzieli się na regularny i skrócony. Regularnym jest odpoczynek wynoszący co najmniej 11 godzin. Można go również odebrać w formie dzielonego odpoczynku dziennego: przynajmniej 3 godziny i później przynajmniej 9 godzin (z zachowaniem tej kolejności). Maksymalnie trzy razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi możesz skrócić czas odpoczynku dobowego do przynajmniej 9 godzin.

Odpoczynek tygodniowy ma także dwa warianty. Regularny to nie mniej niż 45 godzin, natomiast odpoczynek skrócony, to przynajmniej 24 godziny.

Przekroczenia czasu pracy, a kary w zawodzie kierowcy?

Najlepszym sposobem uniknięcia kar za łamanie czasu pracy jest przestrzeganie go, jego skrupulatna ewidencja i rozliczanie. Nie warto również próbować manipulować odczytami z tachografu. Kierowcy powinni mieć odpowiednią wiedzę na ten temat, znać prawa i obowiązki i odpowiednio je stosować. Kontrole mogą zdarzyć się nie tylko na drodze, ale również u pracodawcy. Należy więc profesjonalnie prowadzić ewidencję i w tym celu powierzyć ją firmie zewnętrznej lub samodzielnie korzystać z odpowiedniego oprogramowania. Kary jakie Cię dotyczą, to zakres od 50 zł do 12 tysięcy złotych. Natomiast wykrycie nieprawidłowości u pracodawcy to kwoty rzędu 15-40 tysięcy złotych.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz