Jakie zmiany czekają transport w 2023 roku?

15.01.2023

Nowy rok to zawsze szereg nowych wyzwań – w tym także takich, które nie oszczędzają branży transportowej. Kolejne zmiany budzą chaos, czasem wprowadzają dezorganizację. Jednak celem Akademii Czasu Pracy jest czuwanie na straży porządku i dbanie o kompletną wiedzę przedsiębiorców i zarządzających transportem tak, by zmiany, które niesie nowy rok, były jasne i zrozumiałe! Co zatem zmieniło się wraz z początkiem 2023 roku? Jakie zmiany jeszcze przed nami?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest największa zmiana, która nastąpiła w 2023 r. w zakresie płacy minimalnej
 • Czym jest płaca zasadnicza i czy ona także zmieniła się w 2023 r.
 • Jak policzyć poszczególne elementy wynagrodzenia kierowcy i dlaczego warto to robić
 • Jak prezentują się zmiany w zakresie diet zagranicznych i krajowych 

Najważniejsza zmiana to stawka minimalna 

Jedną z najważniejszych zmian, na którą czekało wielu Polaków jest podniesienie płacy minimalnej. W 2023 r. decyzją rządzących minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione aż dwukrotnie – pierwszy raz 1 stycznia, a także po raz drugi 1 lipca. W sumie płaca minimalna wzrośnie o ponad 19% porównując ze stawką, która obowiązywała w 2022 r. 

W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w 2022 r. stawka płacy minimalnej brutto opiewała na kwotę 3010 zł. Wraz z 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła o 15%, do kwoty 3490 zł. Taka stawka będzie obowiązywała do 1 lipca 2023 r., a następnie ponownie zostanie podwyższona do 3600 zł brutto. 

Analogiczna sytuacja następuje również w przypadku minimalnej stawki godzinowej. Pracownicy od 1 stycznia 2023 r. otrzymują brutto 22,80 zł, czyli o 15% więcej niż w minionym roku. Od 1 lipca kwota ta zostanie podniesiona do 23,50 zł brutto, łącznie stanowiąc wzrost o ponad 19% wobec kwoty obowiązującej w 2022 r. 

Czym jest płaca zasadnicza i czy ona również ulega zmianom od 2023 roku?

Naturalnym pytaniem, które pojawia się u wielu przedsiębiorców, jest – czy wzrost wynagrodzenia minimalnego wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego? Jak podkreślają eksperci Akademii Czasu Pracy – płaca zasadnicza nie jest tym samym, co wynagrodzenie minimalne. 

Stawka zaszeregowania, czyli płaca zasadnicza, to ogólna kwota wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia. W skład tej stawki wchodzą wszystkie elementy wynagrodzenia i inne świadczenia przysługujące pracownikowi, które wynikają ze stosunku pracy. Kwota ta liczona jest według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, które określił Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. 

W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzą natomiast:

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego 
 • Nagrody i premie zgodne z regulaminem
 • Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za dyżur kierowcy.

W skład wynagrodzenia minimalnego nie wliczają się:

 • Nagrody jubileuszowe
 • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
 • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 
 • Dodatki za staż pracy.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rośnie również przeciętne prognozowane wynagrodzenie (średnie wynagrodzenie brutto). Od 1 stycznia wynosi ono o 17% więcej niż w ubiegłym roku, czyli 6935 zł. 

Więcej cennej wiedzy z zakresu rozliczania czasy pracy kierowców zawodowych możesz zdobyć na blogu Akademii Czasu Pracy.

Jak policzyć poszczególne elementy wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym w 2023 roku? 

W 2023 r. zmieniły się także niektóre aspekty dotyczące wynagrodzenia kierowców. By nie narazić się na zbędne koszty, co w czasach kryzysu finansowego może być szczególnie odczuwalne, warto być na bieżąco z nowymi zasadami. To jest tym bardziej istotne, że z obserwacji Akademii Czasu Pracy wynika, że wiele biur księgowych może korzystać z uproszczonych opcji rozliczania, które z perspektywy przedsiębiorstwa transportowego mogą być nieopłacalne. 

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, warto rozumieć proces naliczania wynagrodzenia i dodatków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Najlepiej jest weryfikować poprawność rozliczeń dzięki kalkulatorom lub programom, które uwzględniają te zmiany. Jednym z takich programów jest 4Trans, który został zaktualizowany pod kątem zmian, po wejściu w życie Pakietu Mobilności, a w konsekwencji zmian w Ustawie o Czasie Pracy Kierowców. Akademia Czasu Pracy przygotowała uproszczony kalkulator, który po wprowadzeniu podstawowych parametrów wskazuje, kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia. 

Narzędzie zostało otrzymasz gratis kupując nagranie z webinaru „Zmiany wynagrodzeń i diet dla kierowców w 2023 roku” (patrz obok)

Ważne materiały dla przedsiębiorców transportowych znajdziesz tutaj.

Istnieje też możliwość ręcznego policzenia poszczególnych składników m.in.: 

Jeśli chcemy policzyć, ile wynosi obecnie podstawa ZUS, musimy od należnego wynagrodzenia brutto odjąć wartość „wirtualnych diet”, które obniżają podstawę ZUS. Otrzymany wynik jest wysokością podstawy ZUS, ale to, o czym należy pamiętać, to fakt, że aktualnie wartość ta nie może być niższa niż 6 935 zł. 

Podwyżki diet zagranicznych i krajowych 

Jeszcze w minionym roku – od 29 listopada 2022 r. zmieniły się kwestie związane z dietami zagranicznymi – zostały wprowadzone wyższe stawki co ma również wpływ na tzw. „diety wirtualne”, które z kolei mają wpływ na ulgi w wyliczaniu podstawy ZUS i podatku dochodowego. Taki obrót jest dla przedsiębiorców sporą korzyścią, zatem warto zwrócić uwagę, czy nowe zasady zostały wdrożone w przedsiębiorstwie.
 
Kolejną ciekawą zmianą z perspektywy firmy jest wzrost stawek diet krajowych, które od 1 stycznia wynoszą 45 zł za dzień, a ryczałt za nocleg został podniesiony do kwoty 67,5 zł. To o czym należy pamiętać w tym przypadku – delegacje krajowe należy wypłacać i jest to koszt bez ZUS i podatku.
 
Czy to koniec zmian, które przyniósł 2023 rok? Niestety nie. W wielu krajach – podobnie jak w Polsce podniesiono stawki minimalne. Wśród takich krajów znalazły się m.in. Francja, Austria, Holandia, Norwegia czy Węgry.
 
Koniecznie zmianę należy te uwzględnić w rozliczaniu płac kierowców. Zgodnie z przyjętymi normami, zmiany w płacach zagranicznych zostały zaktualizowane w programie 4Trans, więc przedsiębiorstwa, które korzystają z tego systemu mogą mieć pewność, że właściwie je rozliczają.
 

Wszystkie pozostałe zmiany będą omawiane sukcesywnie na łamach Akademii Czasu Pracy i kanałach prowadzonych przez ekspertów marki. 

Zachęcamy do śledzenia naszych aktywności

Dodaj komentarz