Jak odczytać tachograf cyfrowy? Przygotowaliśmy instrukcję krok po kroku

Tachograf jest urządzeniem, które musi znaleźć się na wyposażeniu każdego pojazdu lub zespołu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Obowiązek ten nie dotyczy maszyn rolniczych, choć mogą mieć podobne parametry. Sprzęt umożliwia rejestrowanie czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowców, które podlegają kontrolom uprawnionych do tego organów. Jeśli prowadzisz firmę transportową, to z pewnością wiesz, że odczyty z tachografów to źródło wielu cennych informacji. Jak zatem odczytać tachograf cyfrowy?

Odczyt tachografu – kiedy należy go wykonać?

Konieczność korzystania z tachografu regulują przepisy prawa. Obecnie w nowych pojazdach ciężarowych montuje się tachografy cyfrowe, które można odczytać  w prosty sposób. Regularne sczytywanie danych z tachografu to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Zgodnie z nimi odczytu z urządzenia należy dokonać co najmniej raz na 90 dni. Co więcej, konieczność ta zachodzi wtedy, gdy:

– dochodzi do przekazania pojazdu innemu podmiotowi,

– tachograf jest uszkodzony, ale pobranie danych jest możliwe,

– na żądanie organów uprawnionych do kontroli,

– pojazd ma zostać wycofany z użytkowania,

– karta kierowcy została uszkodzona, skradziona lub zgubiona.

Co jest potrzebne do odczytania danych z tachografu?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zablokowanie tachografu w swoich pojazdach. Blokada chroni dane w pamięci urządzenia i zapewnia dostęp do nich jedynie właścicielowi firmy. W związku z tym, jeśli chcesz odczytać z niego dane, musisz mieć kartę przedsiębiorstwa – tę samą, której użyto do jego zablokowania. Ponadto niezbędny jest czytnik tachografu.

Jednym z najczęściej wybieranych urządzeń umożliwiających sprawny i dokładny odczyt tachografu jest TachoReader Combo Plus. To wielofunkcyjne narzędzie, z którego korzystają nawet organy uprawnione do kontroli, m.in. ITD. Czytnik jest prosty w obsłudze i wyposażony w obszerną pamięć – pomieści nawet 20 000 odczytów z tachografu cyfrowego i do 160 000 zapisów z karty kierowcy. Co najważniejsze, urządzenie może współpracować ze wszystkimi dostępnymi tachografami cyfrowymi. TachoReader Combo Plus pozwala na błyskawiczne sczytanie danych z urządzenia rejestrującego i karty kierowcy. Jak odczytać tachograf cyfrowy z jego pomocą? Czytaj dalej – przygotowaliśmy instrukcję krok po kroku.

Jak odczytać tachograf cyfrowy za pomocą czytnika?

Procedura odczytania danych z urządzenia rejestrującego trwa maksymalnie kilkanaście minut. Zabierz kluczyki od samochodu, czytnik danych i kartę przedsiębiorstwa. Następnie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Przekręć kluczyk w stacyjce pojazdu – tachograf powinien się aktywować.

2. Włóż kartę przedsiębiorstwa do slotu w tachografie.

3. Po zalogowaniu karty na tachografie powinna pojawić się ikonka “domku”.

4. Podłącz czytnik do dedykowanego gniazda w tachografie.

5. Wybierz środkowy przycisk i komendę “odczytaj dane od ostatniego pobrania”.

6. Po zakończeniu pobierania danych na tachografie wyświetli się odpowiednia informacja. To moment, w którym możesz odpiąć czytnik od tachografu.

7. Wyciągnij kartę z urządzenia i wyłącz stacyjkę. Gotowe!

Jak odczytać wydruk z tachografu cyfrowego?

Zapis danych z urządzeń rejestrujących czas pracy i aktywności kierowców widnieje zarówno w formie cyfrowej, jak i na wydrukach. Niezależnie od tego, z jakiego tachografu cyfrowego korzystasz w firmie, każdy model udostępnia na wydruku takie same informacje. Do najważniejszych zaliczamy:

– datę wydruku,

– dane kierowcy,

– rodzaj wydruku (może dotyczyć aktywności z karty kierowcy lub tachografu),

– rodzaj i numer tachografu,

– kraj pochodzenia i rodzaj karty kierowcy,

– datę ważności i numer karty kierowcy,

– dane pojazdu (m.in. nr VIN i nr rejestracyjny),

– datę ostatniej kalibracji tachografu,

– datę ostatniej kontroli drogowej kierowcy,

– formy aktywności kierowcy,

– ostatnie usterki pojazdu i ostatnie zdarzenia z karty kierowcy.

Niewywiązywanie się z obowiązku odczytywania danych z tachografu grozi surowymi karami podczas kontroli. Mamy nadzieję, że wiesz już, jak zrobić to skutecznie. Poszukujesz urządzeń, które usprawnią ten proces? Przyjrzyj się naszej ofercie!

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Ewidencja czasu pracy kierowców – czy pliki z karty kierowcy to za mało?

Dodaj komentarz