NEWS – e-TOLL – łagodniejsze podejście do nakładania kar

Od soboty 1 października obowiązuje w Polsce nowy system poboru opłat e-TOLL, który zastąpił dotychczasowy viaTOLL. Dla przewoźników ta zmiana był bardzo angażująca, ponieważ przez krótki okres czasu musieli wdrożyć w swoich firmach nowe rozwiązania, a niestety błędy techniczne przy wdrożeniach mocno dawały się we znaki. Przerażał również nowy taryfikator kar. W chwili obecnej Krajowa Administracja Skarbowa podjęła decyzję o zmianie tymczasowego sposobu karania przewoźników w początkowym okresie działania e-TOLL.

 

Kto może kontrolować e-TOLL?

  • ITD
  • Służba Celno-Skarbowa
  • Policja

Jak kontrolowane będą pojazdy w e-TOLL?

  • Kamery na wybranych odcinkach będą odczytywały numery rejestracyjne i system będzie sprawdzał czy zostały spełnione warunki np. uiszczona opłata

 

Jak wygląda taryfikator kar za e-TOLL?

 

Jeżeli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie opłaty elektronicznej, GITD nakłada karę administracyjną na właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu.

  • 1500 zł – za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej dla samochodów ciężarowych grozi kara
  • 750 zł – brak wprowadzenia do urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego prawidłowych danych o kategorii pojazdu
  • 750 zł – korzystanie z urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości za przejazd
  • 1500 zł – brak rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów (Sankcja administracyjna nie jest nakładana w przypadku uiszczenia opłaty elektronicznej z wykorzystaniem usługi EETS)
  • 1500 zł – wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną niezgodnych ze stanem faktycznym danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe

Łagodniejsze podejście do nakładania kar

 

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że kontrole prawidłowego uiszczania opłat w początkowym okresie działa systemu e-TOLL, które od 1 października będą przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz Służbę Celno-Skarbową, będą miały przede wszystkim charakter prewencyjnyNie określono jednak, co oznacza stwierdzenie „początkowy okres działania systemu”. 

Należy wiedzieć również, że aby uniknąć ewentualnie kary, konieczne jest posiadanie kontra firmowego w systemie e-TOLL. Tylko wtedy, jeżeli opłata z jakiegoś powodu nie została uiszczona, funkcjonariusze GITD lub KAS mogą uchylić się od nałożenia kary pieniężnej.

Na drogach pojawiły się także pojazdy do automatycznej kontroli, które wykorzystują zamontowane na pokładzie kamery. W takim przypadku trudno stwierdzić, jaka może być decyzja w sprawie nałożenia kary, tym bardziej, że każdy przypadek ma być rozstrzygany indywidualnie przez kontrolujących.

 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – e-TOLL bez tajemnic 

Dodaj komentarz