Jak odzyskać zwrot kaucji ViaTOLL

Od października definitywnie przestał działać stary system poboru opłat drogowych viaTOLL. Jedynym obowiązujących systemem płacenia za przejazd po drogach płatnych jest system e-TOLL. Jeżeli na twoim koncie viaTOLL są pieniądze, które chcesz przeksięgować lub jeśli chcesz odzyskać zwrot kaucji za urządzenie viaBOX, przeczytaj poniższe wskazówki. 

Jak odzyskać zwrot kaucji i przeksięgować środki z salda viaTOLL

Jeżeli chcesz odzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda umowy viaTOLL na konto bankowe:

  • prześlij podpisany formularz reklamacyjny oraz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy na adres kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie. Na jednym formularzu możesz dopisać dowolną liczbę urządzeń
  • prześlij podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl  z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy
  •  

Jeżeli chcesz przeksięgować środki z konta viaTOLL na konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL (musisz już posiadać konto w e-TOLL):

  • prześlij na adres kontakt@etoll.gov.pl podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL i dołącz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy (w przypadku przeksięgowania kaucji)

lub

  • złóż bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL

Pamiętaj! W MOK e-TOLL nie możesz zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji

 

Do kiedy możesz zwrócić urządzenie viaBOX?

 

Od 1 października 2021 roku  Szef KAS nie przyjmuje urządzeń pokładowych viaBOX, zwroty kaucji będą realizowane na podstawie formularza reklamacyjnego oraz zdjęcia w/w urządzenia.

 

Jaki mam czas na ubieganie się o zwrot kaucji i salda z systemu viaTOLL?

 

Użytkownik na złożenie wniosku o zwrot kaucji/salda z systemu viaTOLL, ma 12 miesięcy od momentu wygaszenia sytemu viaTOLL, tj. ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 30 września 2022 r.

Po tym terminie środki zostaną przekazane na Krajowy Fundusz Drogowy.

 

  • Komentarze

Dodaj komentarz