Jak obliczyć zaliczkę na podatek, gdy przychód kierowcy jest niższy od podstawy składek ZUS w 2023 roku?

W transporcie międzynarodowym przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg.

Kierowca jako pracownik delegowany:

  • Pracownikowi delegowanemu od 2 lutego 2022 roku nie wypłaca się diet i ryczałtów za nocleg,
  • Pracodawcy przysługuje prawo obniżenia podstawy wymiaru składek o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą:
      • Na ubezpieczenie społeczne – 100% wartości diety przewidzianej dla danego kraju, za każdy dzień pobytu pracownika za granicą (jeżeli jednak wynik brutto (6935 zł) po odjęciu wirtualnych diet wyjdzie niższy, wtedy podstawą ZUS-u na rok 2023 będzie kwota 6935 zł).
      • Na podatek dochodowy – 30% wartości diety przewidzianej dla danego kraju, za każdy dzień pobytu pracownika za granicą – w tym wypadku każdy odcinek wjazdu i wyjazdu można traktować oraz liczyć osobno dla każdego odcinka.

Jak policzyć wynagrodzenie kierowcy w transporcie międzynarodowym na liście płac w 2023 roku?

Przykład wynagrodzenia kierowcy (przychód do opodatkowania jest większy niż podstawa ZUS)

należne wynagrodzenie: zasadnicze 3 490,00 + dyżur 200,00 + nadgodziny 200,00 + pora nocna 100,00 + wyrównanie do płac sektorowych 4 500,00 + nagroda (premia) 2 500,00 = 10 990,00 zł brutto

Wartość „wirtualnych diet” obniżających podstawę ZUS = 4 300,00 zł

a wartość do obniżenia podstawy opodatkowania 4 300,00 zł x 30% = 1 290,00 zł

obliczenie podstawy ZUS

10 990,00 zł – 4 300,00 zł = 6 690,00 zł – ale ZUS nie może być niższy od 6 935,00 zł (podstawa ZUS)

 

Obliczenie ZUS i podstawy opodatkowania

6 935,00 zł x 13,71% = 950,80 zł składka ZUS społeczne pracownika (ubezp. emerytalne 9,76%, ubezp. rentowe 1,5%, ubezp. chorobowe 2,45%)

6 935,00 zł – 950,80 zł = 5 984,20 zł x 9% = 538,58 zł składka zdrowotna

podstawa podatku dochodowego:

10 990,00 zł – (30% diet z 4 300,00 zł) 1 290,00 zł = 9 700,00 zł – jest to przychód do opodatkowania

Porównujemy, czy kwota, która nam wyszła (brutto – 30% z wirtualnych diet) jest wyższa, czy niższa od podstawy ZUS. Jeżeli przychód do opodatkowania jest niższy niż podstawa ZUS, nie należy odejmować pełnej podstawy ZUS, a wyliczyć ją proporcjonalnie do tego przychodu. W razie wątpliwości najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się ze swoim doradcą finansowym lub załatwienie indywidualnej interpretacji podatkowej.

przychód do opodatkowania 9 700,00 zł – składka ZUS w pełnej wysokości 950,80 zł – koszt uzyskania przychodu 250,00 zł = 8 499,20 zł

8 499,00 zł – podstawa opodatkowania po zaokrągleniu x 12% = 1 019,88 zł – ulga podatkowa 300,00 zł = 720,00 zł podatku

Do wypłaty 10 990,00 zł950,80 zł720,00 zł538,58 zł = 8 780,62 zł

Całkowity koszt pracodawcy: 10 990,00 zł + 1 420,30 zł (ZUS po stronie pracodawcy) = 12 410,30 zł

 

Co jeżeli przychód kierowcy do opodatkowania jest niższy niż podstawa ZUS?

 

Przykład wynagrodzenia kierowcy (przychód do opodatkowania jest niższy niż podstawa ZUS)

należne wynagrodzenie: zasadnicze 3 490,00 + dyżur 200,00 + pora nocna 100,00 + + wyrównanie do płac sektorowych 20 000,00 + nagroda (premia) 1 000,00 = 6 990 zł brutto

Wartość „wirtualnych diet” obniżających podstawę ZUS = 4 300,00 zł

a wartość do obniżenia podstawy opodatkowania 4 300,00 zł x 30% = 1 290,00 zł

obliczenie podstawy ZUS

6 990,00 zł – 4 300,00 zł = 2 690,00 zł – ale ZUS nie może być niższy od 6 935,00 zł (podstawa ZUS)

Obliczenie ZUS i podstawy opodatkowania

6 935,00 zł x 13,71% = 950,80 zł składka ZUS społeczne pracownika (ubezp. emerytalne 9,76%, ubezp. rentowe 1,5%, ubezp. chorobowe 2,45%)

6 935,00 zł – 950,80 zł = 5 984,20 zł x 9% = 538,58 zł składka zdrowotna

podstawa podatku dochodowego:

6 990,00 zł – (30% diet z 4 300,00 zł) 1 290,00 zł = 5 700,00 zł – jest to przychód do opodatkowania

Porównujemy, czy kwota, która nam wyszła (brutto – 30% z wirtualnych diet) jest wyższa, czy niższa od podstawy ZUS. 

 

Jeżeli przychód kierowcy pomniejszony o 30% „wirtualnych diet” jest niższy od podstawy ZUS, to przy ustalaniu podstawy naliczenia zaliczki odlicza się tę część, która przypada na przychód podlegający opodatkowaniu, 

czyli 5 700,00 zł x 13,71% = 781,47 zł

przychód do opodatkowania 5 700,00 zł – składka ZUS 781,47 zł – koszt uzyskania przychodu 250,00 zł = 4 668,53 zł

4 668,53 zł – podstawa opodatkowania po zaokrągleniu x 12% = 560,28 zł – ulga podatkowa 300,00 zł = 260,00 zł podatku

Do wypłaty 6 990,00 zł950,80 zł260,00 zł538,58 zł = 5 240,62 zł

Data: 04.04.2023

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Jak obliczyć zaliczkę na podatek, gdy przychód kierowcy jest niższy od podstawy składek ZUS