Wpisywanie dyspozycji lub pracy przy dojazdach zagranicznych busem

Wpisywanie dyspozycji lub pracy przy dojazdach zagranicznych busem

BONUSY!

Lista płac kalkulator BEZ 4Trans

Lista płac kalkulator 4Trans

Film 1 Jak liczyć dojazd i powrót busem | 0:04

Film 2

Brak wpisu manualnego: 
– 1 przykład | 0:04
– 2 przykład | 2:29

Kalkulator bez oraz z integracją z 4Trans | 5:00

Film 3

Jak to wygląda w praktyce – 4Trans:
– Co jeżeli kierowca w ogóle nie zrobi wpisu manualnego | 0:04
– Jak firmy radzą sobie z błędami kierowców | 8:47
– Co robią przedsiębiorcy przygotowując się do kontroli | 12:36
– Co zrobić, aby ewidencja czasu pracy była prawidłowa | 18:09
– Tachografy inteligentne 2 generacji | 27:49
– Przykłady ewidencji czasu pracy | 28:56

Film 4

Sesja Q&A

Zamówienie

297,00

PLN

Zamów