Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Belgii i Holandii

Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Belgii i Holandii

Część I – merytoryka – 11 min.

 • Płaca minimalna w innych krajach | 0:04
 • Jakie przepisy regulują kwestię pracowników delegowanych w Belgii? | 2:17
 • Kiedy występuje obowiązek wypłaty wynagrodzenia w Belgii? | 3:30
 • Kiedy i jak należy dokonać zgłoszenia w Belgii? | 4:02
 • Czy jest wymagany przedstawiciel w Belgii? | 5:38
 • Jakie dokumenty są wymagane w pojeździe w Belgii? | 6:41
 • Jakie są zasady rozliczania i stawki płacy minimalnej w Belgii? | 7:21
 • Stawki, które obowiązują w Belgii | 8:12
 • Do kiedy należy wypłacić ewentualne wyrównanie wynagrodzenia w Belgii? | 9:37
 • Kary na terytorium Belgii | 10:24-Część II – merytoryka – 14 min.

 

 • Jakie przepisy regulują kwestię pracowników delegowanych w Holandii? | 0:04
 • Kiedy występuje obowiązek wypłaty wynagrodzenia w Holandii? | 0:36
 • Kiedy i jak należy dokonać zgłoszenia w Holandii? | 4:00
 • Jakie dokumenty są wymagane w pojeździe w Holandii? | 8:00
 • Jakie stawki godzinowe obowiązują w Holandii? | 10:44 
 • Do kiedy należy wypłacić ewentualne wyrównanie wynagrodzenia w Holandii? | 11:17
 • Kary na terytorium Holandii | 12:13


Część II – przykłady 4Trans – 36 min.

Część III – seria pytań i odpowiedzi – 27 min.

Zamówienie

197.00

PLN

Zamów