Odpoczynki tygodniowe i rekompensaty

Odpoczynki tygodniowe i rekompensaty

Część I – merytoryka – 10 min. 

 • Akty prawne
 • Art. 4 pkt h) Róż.561/WE/2006 | 0:04
 • Art. 8 ust. 6 Róż. 561/WE/2006 | 1:58
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności | 6:18
 • Rekompensata odpoczynku tygodniowego | 8:13
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności | 9:32

Część II – merytoryka – 12 min. 

 • Obowiązkowy powrót kierowcy | 0:04
 • Podsumowanie: Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd – Pakiet Mobilności | 4:05

Część III – merytoryka – 12 min.

 • Każde 45h poza kabiną pojazdu | 0:04
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych | 1:35
 • Tygodniowy okres odpoczynku bez Pakietu Mobilności | 2:40

Część IV – praktyczne przykłady 4Trans  – 34 min. 

Część V – sesja Q&A – 4 min. 

Zamówienie

247,00

PLN

Zamów