kopia testowa

kopia testowa


WAŻNE! Do akademii nie można dołączyć w trakcie jej trwania. 

Pakiet Basic

147 zł brutto przy płatności miesięcznej
1404 zł brutto przy płatności rocznej  (oszczędzasz 360 zł)

 • Roczny dostęp do materiałów 24h/7. Kolejne materiały udostępniane co 2 tygodnie. 

Pakiet Standard

197 zł brutto przy płatności miesięcznej
1764 zł brutto przy płatności rocznej  (oszczędzasz 600 zł)

 • Roczny dostęp do materiałów 24h/7. Kolejne materiały udostępniane co 2 tygodnie. 
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której dzielimy się radami a kursanci wymieniają wiedzą.

Pakiet Premium

247 zł brutto przy płatności miesięcznej
2164 zł brutto przy płatności rocznej  (oszczędzasz 800 zł)

 • Roczny dostęp do materiałów 24h/7. Kolejne materiały udostępniane co 2 tygodnie. 
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której dzielimy się radami, a kursanci wymieniają wiedzą.
 • E-booki na temat czasu pracy kierowców.
 • Konsultacja indywidualna z zakresu czasu pracy kierowców, weryfikacja ustawień 4Trans (2 godziny z możliwością podziału)

Opis modułów

Moduł 1: Podstawowe zagadnienia związane z zatrudnieniem kierowcy i rozliczaniem czasu pracy kierowcy

Lekcja 1: Dokumentacja kierowców

 • Co się składa na dokumentację pracowniczą?
 • Przez ile lat należy ją przechowywać?
 • Nowy podział akt osobowych na 4 części – szczegółowe omówienie
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans
 • Omówienie dokumentów specyficznych dla kierowców

BONUS w Pakiecie Premium – ebook wykazem podstawowych dokumentów, które powinny znajdować się w aktach osobowych kierowców

Lekcja 2: Składniki wynagrodzenia kierowców

 • Jakie przepisy określają składniki wynagrodzenia pracowników?
 • Rodzaje umów z pracownikami
 • Umowa dla pracownika na 1/2 etatu – co powinieneś o niej wiedzieć?
 • Jakie są składniki wynagrodzenia?
 • Praktyczne przykłady stosowania składników wynagrodzenia
 • Tarcza antykryzysowa
 • Delegacje kierowców
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans

Lekcja 3: Ewidencja czasu pracy krok po kroku

 • Wolne za nadgodziny na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Przenoszenie nadgodzin do oddania w innych miesiącach okresu rozliczeniowego
 • Przenoszenie nadgodzin do oddania poza okres rozliczeniowy – czy to możliwe?
 • Czy można oddawać wolne za dyżur?
 • Jak oddawać wolne za soboty, niedziele i święta? a może lepiej jest inaczej zaplanować dni wolne?
 • Jak pomniejszać kwotę wynagrodzenia w przypadku różnych nieobecności?

Lekcja 4: Jak optymalnie rozliczać nadgodziny kierowców

 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców?
 • Ile kierowca może pracować?
 • Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy?
 • Co to jest okres rozliczeniowy?
 • Co to są godziny nadliczbowe?
 • Rodzaje nadgodzin
 • Limity roczne nadgodzin
 • Jak liczyć dobę kierowcy?

Lekcja 5: Jak prawidłowo obniżyć wymiar czasu pracy kierowców?

 • Co to jest wymiar czasu pracy?
 • Jak zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Wymiar czasu pracy niepłoetatowaca
 • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa
 • Jak liczyć urlop niepełnoetatowca?
 • Praktyczne przykłady w programi 4Trans

Lekcja 6: Rozliczanie delegacji krok po kroku

 • Kiedy i w jakiej wysokości przysługują kierowcy diety w podróży krajowej i zagranicznej
 • Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje kierowcy ryczałt za nocleg w podroży krajowej i zagranicznej
 • Jak rozliczać delegacje kierowców
 • Na co zwracać uwagę przy rozliczaniu delegacji
 • W jaki sposób rozliczyć delegację w programie 4Trans
 • Jak wykorzystać integrację systemu 4Trans i GBOX

Lekcja 7: Jak prawidłowo obniżyć wymiar czasu pracy kierowców

 • Co to jest wymiar czasu pracy?
 • Jak zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Wymiar czasu pracy niepłoetatowaca
 • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa
 • Jak liczyć urlop niepełnoetatowca?
 • Praktyczne przykłady w programi 4Trans

Lekcja 8: Kontrola ITD i PIP w firmie – jak się przygotować

 • Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli?
 • Co należy sprawdzić w programie 4Trans?

Moduł 2: Rozliczanie płaca minimalna w Unii Europejskiej na przykładzie 4Trans

Lekcja 1: Rozliczanie płacy minimalej na terytorium Francji

 • Kogo dotyczy Loi Macron
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Loi Macron – co wliczamy do czasu pracy 

Lekcja 2: Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Niemiec

 • Kogo dotyczy Milog?
 • Kogo Milog nie dotyczy?
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Milog – co wliczamy do czasu pracy 
 • Jakie są składniki płacy minimalnej

Lekcja 3: Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Austrii

 • Kogo dotyczy płaca minimalna w Austrii
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Co wliczamy do czasu pracy 

Lekcja 4: Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Belgii i Holandii

 • Kogo dotyczy płaca minimalna w Belgii i Holandii
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Co wliczamy do czasu pracy 

BONUS w Pakiecie Premium – ebook z instrukcją zgłaszania kierowców do pracy na terytorium: Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii.

Moduł 3: Czas pracy kierowców na przykładzie 4Trans

Lekcja 1: Co zaliczamy do czasu pracy kierowców?

 • Co zaliczamy do czasu pracy kierowców
 • Czego nie zaliczamy do czasu pracy kierowców
 • Jak czas pracy kierowców kontrolują Inspektorzy ITD
 • Jak czas pracy kierowców kontrolują Inspektorzy PIP
 • Jakie kary grożą za naruszenia czasu pracy kierowców

Lekcja 2: Czas jazdy ciągłej i czas jazdy dziennej

 • Co to jest czas jazdy ciągłej – przykłady i najczęstsze błędy
 • Co to jest czas jazdy dziennej – przykłady i najczęstsze błędy
 • Jak liczyć tydzień kierowcy?
 • Co mówią wytyczne GITD?
 • Co mówią wytyczne komisji Europejskiej?

Lekcja 3: Odpoczynki dobowe

 • Odpoczynek dobowy skrócony – przykłady i najczęstsze błędy
 • Odpoczynek dobowy regularny – przykłady i najczęstsze błędy
 • Ile razy i dokładnie kiedy można skracać odpoczynki dobowe?
 • Co mówią wytyczne GITD?
 • Co mówią wytyczne komisji Europejskiej?

Lekcja 4: Czas pracy w porze nocnej

 • O co chodzi z limitem dobowego 10-godzinnego czasu pracy w porze nocnej?
 • Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie limitu?
 • Jak weryfikować czy kierowca popełnia naruszenia

Lekcja 5: Wpisy manualne w tachografie

 • Jakie grożą kary za niezarejestrowane zdarzenia
 • W jakich sytuacjach należy dokonać wpisu manualnego
 • Dlaczego warto robić wpisy manualne

Lekcja 6: Odpoczynki tygodniowe i rekompensaty (w tym odpoczynki tygodniowe skrócone)