Co z nowelizacji Kodeksu Pracy z kwietnia 2023 muszą wdrożyć firmy transportowe

Co z nowelizacji Kodeksu Pracy z kwietnia 2023 muszą wdrożyć firmy transportowe

BONUSY!

Lista płac kalkulator

Informacja o warunkach zatrudnienia poniżej 3,5 tony

Informacja o warunkach zatrudnienia powyżej 3,5 tony

Film 1 

Jakie akty prawne | 0:04
Prawo do równoległego zatrudnienia | 0:56
Szkolenia zapewniane przez pracodawcę | 2:31
Dodatkowe przerwy w pracy | 5:58
Ochrona przed zwolnieniem | 7:41
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej | 9:31

Film 2

Urlop opiekuńczy | 0:04
Zmiany w urlopach rodzicielskich | 1:06
Umowa o pracę na okres próbny | 2:34
Umowa o pracę na czas określony | 5:17
Informacje dla wysyłanych za granicę | 7:24

Film 3

Zmiany w informacjach o warunkach zatrudnienia | 0:04
„Od dnia dopuszczenia pracownika do pracy” – ważna zmiana | 4:27
Zabezpieczenia społeczne | 6:41
Elektronicznie lub na papierze | 7:46
Obowiązki pracodawcy | 8:45
Obowiązek uzupełniania informacji | 11:24
Sankcje za wykroczenie przeciwko prawom pracownika | 12:25

Film 4

Informacje o warunkach zatrudnienia (dokument w Word) | 0:04

Film 5

Kalkulator przychodów w excelu | 0:04

Film 6

Jak to wygląda w praktyce – 4Trans |  0:04

Film 7

Sesja Q&A | 0:04

Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 397.00 PLN

47,00

PLN

397,00

PLN

Zamów