Wynagrodzenia kierowców – oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

Każdy kierowca zatrudniony w branży transportowej zasługuje na właściwe wynagrodzenie za swoją pracę. Odpowiednie akty prawne, takie jak Kodeks Pracy, odnoszą się do tej kwestii ogólnie, jednak nie skupiają się na specyfice pracy kierowcy. Dlatego pracodawcy sami zajmują się regulacjami, biorąc pod uwagę kilka zmiennych. Sprawdź, co składa się na wynagrodzenia kierowców.

 

Jakie przepisy określają składowe wynagrodzenia kierowców?

 

W tak ważnej kwestii nie może być mowy o przypadku, dlatego istnieje szereg dokumentów i aktów prawnych rozwiewających wątpliwości, co do sposobu określania wysokości wynagrodzenia kierowców. Są to m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawa o czasie pracy kierowców, Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Ich uzupełnieniem są przepisy wewnątrzzakładowe, obowiązujące w poszczególnych przedsiębiorstwach. Może to być, w zależności od wielkości firmy obwieszczenie lub regulamin pracy i wynagradzania. W niektórych przedsiębiorstwach może jeszcze wystąpić układ zbiorowy. Dotyczy to firm, w których działają związki zawodowe. W przypadku małej działalności może tę kwestię rozwiązać indywidualna umowa o pracę z pracownikiem.

 

Z czego składa się wynagrodzenie pracownika firmy transportowej

 

Wynagrodzenie za pracę kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej może różnić się w zależności od przedsiębiorstwa. Przede wszystkim składa się na nie kwota zasadnicza i dodatki, i to właśnie one są zmienne. Oprócz pensji podstawowej można bowiem przyznać takie świadczenia, jak ryczałt za nadgodziny, godziny nocne, wynagrodzenie za dyżur i dodatki, np. za pełnione funkcje czy warunki pracy. Dodatkowo każdy przełożony może wedle swojego uznania przyznać nagrody i premie oraz świadczenie za urlop wypoczynkowy. Wszystkie te składniki wpływają na wynagrodzenia kierowców, którzy mogą jeszcze otrzymać specjalne bonusy – za staż pracy czy z okazji jubileuszu.

 

Delegacje jako forma dodatkowego wynagrodzenia

 

Częste są sytuacje, w których pracownik zostaje oddelegowany do pracy poza miejsce wykonywania swojej działalności. Obszar pracy zapisany jest w umowie, stąd łatwo określić, w którym momencie rozpoczyna się delegacja. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy się za to dodatkowe wynagrodzenie dla kierowców, w postaci diety i opcjonalnie ryczałtu noclegowego. Mają one zapewnić możliwość wyżywienia się oraz noclegu. Zazwyczaj pracownicy bardzo cenią sobie tego rodzaju dodatki, gdyż jest to szansa na dodatkowy dochód.

 

 

Wsparcie dla Ciebie w postaci szkoleń i oprogramowania

 

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w temacie wynagrodzenia kierowców, z pewnością przyda Ci się fachowe wsparcie. Programy księgowe, za pomocą których prowadzisz ewidencję czasu pracy, mogą nie być wystarczające. Z tego względu zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym oprogramowaniem 4Trans, który może znacznie uprościć Twoje obowiązki. Do tego masz szansę na udział w Akademii Czasu Pracy Kierowców, w której to pogłębisz swoją wiedzę na temat rozliczeń kierowców. Spoczywająca na Twoich barkach odpowiedzialność, i to niezależnie od tego, czy pracujesz w firmie transportowej, czy też ją prowadzisz, wymaga od Ciebie znajomości aktualnych rozwiązań. A my je dla Ciebie opracowaliśmy

 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

Dodaj komentarz