System e-TOLL – jak wykonywać przewóz w przypadku awarii urządzenia?

Od 23 września 2021 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzone zostało specjalne zgłoszenie, które w razie pojawienia się awarii urządzenia nadawczego GPS w trakcie poruszania się po drodze płatnej pozwala na kontynuowanie przejazdu.

Jakie formalności trzeba spełnić, żeby nie było problemów?

 

Zdarzają się sytuacje losowe na drodze, kiedy urządzenie GPS przestanie nadawać sygnał.

W takiej sytuacji kierowca, który znajduje się na drodze płatnej, może kontynuować przejazd bez przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu z powodu niedziałającego urządzenia, po wcześniejszym zadeklarowaniu trasy przejazdu.

Aby zadeklarować trasę przejazdu w Internetowym Koncie Klienta należy skorzystać z funkcji „Uzupełnij przejazd” i określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz jakie jest miejsce docelowe podróży.

Po wykonaniu tych czynności można kontynuować przejazd.

Opłatę za zadeklarowany przejazd należy uiścić z góry.

Dla kont przepłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu.

Jeżeli na koncie nie ma środków, należy je uzupełnić przed złożeniem deklaracji.

WAŻNE! Dopiero po poprawnym zgłoszeniu można wznowić przejazd.

Kiedy nie trzeba deklarować trasy przejazdu?

 

W wyjątkowych sytuacjach zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.


Gdy pojazd:
1. uczestniczy w:

  • akcji ratowniczej lub humanitarnej;
  • usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
  • usuwaniu awarii;

2. jest używany:

  • do przewozów żywych zwierząt;
  • na potrzeby skupu mleka;
  • do przewozu leków i środków medycznych;
  • do przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
  • do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
  • do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;

3. a także, w przypadku autobusów przewożących pasażerów.

Jak zadeklarować trasę przejazdu w systemie e-TOLL?

 

Zgłoszenie można zrobić w Internetowym Koncie Klienta za pomocą funkcji „uzupełnij przejazd”.

Należy pamiętać, że funkcja używana powinna być tylko w razie awarii urządzenia.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – e-TOLL bez tajemnic 

Dodaj komentarz