Przejściowe rozwiązanie inteligentnych tachografów drugiej generacji

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Pakietu Mobilności, wszystkie nowe ciężarówki od 21 sierpnia 2023 r. powinny być wyposażane w inteligentny tachograf drugiej generacji. Jednak ze względu na pewne opóźnienia, już wiemy, że nie będą one dostępna na czas. Znalazło się przejściowe rozwiązanie – przejściowy tachograf. Co to oznacza dla przewoźników? Jakie tachografowe zmiany na horyzoncie? 

Według przepisów obejmujących Pakiet Mobilności wszystkie nowo rejestrowane ciężarówki od 21 sierpnia 2023 r. powinny być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji. Druga generacja tacho ma automatycznie zapisywać przekraczanie granic czy też umożliwiać zdalny odczyt danych, ale wymaga wyposażenia m.in. w sygnał bezpieczeństwa – Open Service Navigation Message Authentication. Za dostarczenie OSMNA odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna, która zapowiedziała, że przewiduje opóźnienia w dostarczeniu tej technologii. 

Zobacz, co powinieneś wiedzieć o wymianie tachografów w związku z Pakietem Mobilności.

Inteligentne tacho drugiej generacji – co to jest?

Druga generacja inteligentnych tachografów wyróżnia się przede wszystkim dużo bardziej rozbudowanym zakresem możliwości i rejestracji danych. Można wyróżnić:

  • Zdolność automatycznego odczytu danych z karty kierowcy oraz tachografu,
  • Większą pojemność pamięci, 
  • Automatyczną rejestrację przekroczeń granic, aktywności – załadunku i rozładunku,
  • Funkcję umożliwiającą zdalny dostęp do danych,
  • Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami ITS
  • Jeszcze większą prewencję w zakresie fałszowania danych. 

Inteligentny tachograf drugiej generacji ma kilka podstawowych celów, a wśród nich na czele znajduje się ułatwienie kontroli. Dzięki możliwości zdalnego sczytywania danych, wstępne kontrole będą mogły odbywać się bez konieczności zatrzymania ciężarówki. Takie działania pozwolą zwiększyć skuteczność organów kontrolnych, podnosić bezpieczeństwo, a także ograniczyć czas kontroli. Ponadto większa pojemność pamięci urządzenia umożliwi kontrolerom sprawdzenie czasu pracy kierowcy obejmującego nawet 56 dni.  

Unia Europejska zakłada, że inteligentne tachografy drugiej generacji rozwiążą problem z manualnym wpisywaniem danych dotyczących przekraczania granic. Takie działanie pomoże organom kontrolującym weryfikację przestrzegania przepisów związanych z kabotażem czy cool off. 

A także co bardzo ważne – nowe tachografy ułatwią pracę samym kierowcom – automatyzacja np. rejestracji przekraczania granic zdejmie z nich obowiązek ręcznego wpisywania takiej aktywności. Z pewnością kierowcy także docenią brak konieczności zatrzymywania się do kontroli, która za sprawą nowego urządzenia będzie obywała się zdalnie – podczas jazdy. 

Nadchodzi czas przejściowych tachografów

W związku z opóźnieniami w produkcji kompletnych inteligentnych tachografów drugiej generacji, Komisja Europejska opracowała rozwiązanie zastępcze dla noworejestrowanych pojazdów. Będzie to przejściowy tachograf, czyli urządzenie zawierające wszystkie funkcje wymagane w nowych tachografach z wyjątkiem OSMNA. 

Takie przejściowe urządzenie będzie obowiązywało także wszystkie inne pojazdy ciężarowe w ruchu międzynarodowym, które mają tachograf sprzed czerwca 2019 r., czyli analogowe lub inteligentne pierwszej generacji. Według przepisów Pakietu Mobilności te wszystkie ciężarówki realizujące przewozy międzynarodowe zobowiązane są do wymiany tachografu do końca 2024 r.

Przejściowy, czyli… niekompletny? 

Jak szacuje Europejska Agencja Kosmiczna, do końca 2023 r. nawigacja satelitarna Galileo oraz uwierzytelnianie OSNMA będą gotowe do implementacji w nowych tachografach na przełomie 2023/2024 r. Do tego czasu od 21 sierpnia 2023 r. w nowych pojazdach pojawią się przejściowe tachografy. 

W przejściowych urządzeniach nie będzie działał system uwierzytelniania. Nie oznacza to jednak, że dane zapisane na tych tachografach będą niewiarygodne. Wręcz przeciwnie – Komisja Europejska zapewnia, że dane pochodzące z przejściowych tacho będą w pełni wiarygodne i będą miały tę samą moc prawną, co dane ze starszej wersji tachografu. 

Co to wszystko oznacza dla przewoźnika? 

Te zmiany, choć budzą pewien niepokój, wprowadzają zamieszanie, to w rzeczywistości dla przewoźników nie powinny być uciążliwe. Główne wyzwanie spada na producentów samochodów ciężarowych. 

To, co istotne dla przewoźników, to konieczność uwzględnienia obowiązkowej aktualizacji tachografu. Komisja Europejska wskazuje, że przejściowe tachografy, czyli te instalowane od sierpnia 2023 do kwietnia 2024 r. nie będą wymagały wymiany. Natomiast niezbędna będzie ich aktualizacja w autoryzowanym serwisie do końca marca 2026 r. 

Cena takiej aktualizacji będzie wynosiła ok. 150 – 300 euro. Jednak jak podkreślają decydenci, będę można dokonać takiej aktualizacji przy okazji kalibracji urządzenia, co może wpłynąć na niższe koszty usługi. 

Czy wiesz, kiedy tachograf jest obowiązkowy? Sprawdź tutaj!

Rozkład jazdy: 

  • Od 21 sierpnia 2023 – konieczność wyposażenia nowych pojazdów w inteligentny tachograf 2 generacji – przejściowy tachograf. 
  • Do 31 grudnia 2024 – obowiązkowa wymiana tachografów we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które posiadają tachograf sprzed czerwca 2019 r. 
  • Do 19 sierpnia 2025 – wymiana lub aktualizacja inteligentnych tachografów pierwszej generacji we wszystkich pojazdach od 3,5 t w ruchu międzynarodowym 
  • Do 1 lipca 2026 wyposażenie wszystkich pojazdów od 2,5 do 3,5 t w międzynarodowym, zarobkowym transporcie rzeczy w najnowsze tachografy inteligentne drugiej generacji drugiej wersji 

Dodaj komentarz