Pakiet Mobilności – ewidencja czasu pracy kierowców w 2022 roku

Pakiet Mobilności – ewidencja czasu pracy kierowców w 2022 roku

Materiały dodatkowe

  • Prezentacja
  • Wzory umówi
  • Kalkulator ryczałtów

Film 1: 
Dlaczego prowadzenie prawidłowo ewidencji jest tak ważne szczególnie teraz | 0:04
Pakiet Mobilności i zmiany polskich przepisów | 1:59
Propozycje rozwiązań (linki) | 2:49
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym | 4:05
Co obejmuje ewidencja czasu pracy | 5:16
Ważny zapis dla firm z samochodami poniżej 3,5 t | 8:41
Przez ile lat pracodawca musi przechowywać ewidencje czasu pracy | 10:23
Pułapka (ryczałt za godziny nadliczbowe i prace w godz. nocnych) | 11:17

Film 2:
Ewidencja czasu pracy niepozostających w stosunku do pracy | 0:04
Co wliczamy do czasy pracy | 2:18
Czego nie wliczamy do czasu pracy | 2:51
Dyżury 50% | 4:21
Dyżury 100% | 5:38
Przerwa śniadaniowa | 6:33
Jak liczyć czas pracy (3 przykłady) | 7:18
Co wliczamy do czasu pracy (podsumowanie) | 11:23

Film 3:
System równoważny | 0:04
Jak liczyć dobę kierowcy | 0:58
Synchronizacja doby (nachodzenie i nienachodzenie dób) | 4:02
Synchronizacja doby – przykład optymalizacji | 7:05
Sankcje za brak ewidencji | 8:33
Wynagrodzenie zasadnicze = wynagrodzenie minimalne, czy nie koniecznie tak musi być | 9:08
Ryczałty, wynagrodzenie za dyżur, wyrównania, premie uznaniowe | 13:13

Film 4:Jakie przepisy określają wynagrodzenie | 0:04
Co zrobić jeśli nie masz układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania | 0:54
Umowa o pracę | 4:02
Umowa o pracę na np. 1/2 etatu | 4:17
Składniki wynagrodzeń – płaca minimalna w Polsce 2022 | 6:32
Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia | 7:21
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się… | 9:07
Składniki wynagrodzenia – przykłady | 9:50

Film 5: 
Premiowanie kierowców | 0:04
Możliwe rodzaje premii | 0:54
Premiowa za dni pracy | 2:43
Premia za Eco-driving | 6:24
Premia od przejechanych kilometrów | 6:36

Film 6: 
Wzór i przykład umowy o pracę | 0:04
Kalkulator ryczałtów | 6:41

Film 7
Jak to wygląda w praktyce – 4Trans | 0:04

Film 8
Sesja Q&A | 0:04

Zamówienie

397,00

PLN

Zamów