e-TOLL w praktyce

e-TOLL w praktyce

Część I – merytoryka – 12 min.

 • Dla kogo jest e-TOLL | 0:04
 • Co z pojazdami <3,5 tony w e-TOLL | 0:19
 • Jak przekazywać dane do systemu e-TOLL | 1:09
 • Jak się zalogować do e-TOLL (online) | 1:40
 • Jak się zalogować do e-TOLL (MOK) | 2:08
 • Jak się zalogować do e-TOLL (operator kart flotowych) | 4:10
 • Aplikacja e-TOLL PL | 6:16
 • Co umożliwia aplikacja e-TOLL PL | 7:32
 • Wady aplikacji e-TOLL PL | 8:17
 • OBU (On Board Unit) | 8:59
 • Co to jest EETS | 9:36
 • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji) | 10:16
 • Aplikacja, OBU czy ZSL | 10:51

Część II – merytoryka – 16 min. 

 • Ulga e-TOLL w podatku dochodowym | 0:04
 • e-TOLL tańszy o 30% do końca 2021 | 2:22
 • Łagodniejsze podejście do kar | 3:09
 • Awaria OBU i ZSL, co wtedy | 6:08
 • Jak odzyskać zwrot kaucji (ViaTOLL) | 9:39
 • Jak przeksięgować środki z konta ViaTOLL na konto rozliczeniowe e-TOLL | 11:53
 • Do kiedy można zwrócić urządzenia ViaBOX | 12:44
 • Kontrole i kary w e-TOLL | 13:39

Część III – merytoryka – 31 min. 

 • Jak zainstalować Aplikację e-TOLL PL jak poruszać się po koncie IKK | 0:04

Część V – Sesja Q&A – 13 min. 

 • Sesja Q&A 
Zamówienie

147,00

PLN

Zamów