Dzienne okresy odpoczynku

Dzienne okresy odpoczynku

Część I – merytoryka – 9 min.

Dzienne okresy odpoczynku | 0:04
Regularny dzienny okres odpoczynku | 1:08
Skrócony dzienny okres odpoczynku | 2:52
Co oznacza „W każdym 24 godzinnym okresie” | 5:33
Kilkuosobowa załoga – okres odpoczynku | 6:37
Co oznacza pojęcie załogi kilkuosobowej | 7:45

Część II – merytoryka – 7 min.

Wyjaśnienie Rozporządzenia WE/561/2006 | 0:04
Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika | 3:06
Taryfikator dla zarządzającego transportem | 5:26
Taryfikator dla kierowców | 7:02

Część III – praktyczne przykłady 4Trans – 28 min.

Zamówienie

99,00

PLN

Zamów