Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem

Dokumentacja pracownicza – różnice między kierowcą a innym pracownikiem

Część I – merytoryka – 12 min. 

 • Podstawowe informacje | 0:04
 • Nowy podział akt osobowych | 3:47
 • Akta osobowe – część A | 8:01
 • Akta osobowe – część B | 8:53


Część II – merytoryka – 16 min. 

 • Informacja o warunkach zatrudnienia | 0:04
 • Akta osobowe – część B (ciąg dalszy) | 3:07
 • Wykaz podstawowych dokumentów | 8:01
 • Oświadczenie o czasie pracy kierowców | 10:59

Część III – merytoryka – 10 min. 

 • Wykaz podstawowych dokumentów (część B) | 0:04
 • Akta osobowe – część C | 3:42
 • Wykaz podstawowych dokumentów (część C) | 5:54
 • Akta osobowe – część D | 7:27
 • Akta osobowe – odpisy lub kopie | 7:49

Część IV – merytoryka – 14 min. 

 • Dokumentacja | 0:04
 • Zawiadomienie o wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy | 11:02
 • Dodatkowa pora nocna – przykład zapisu | 13:06


Część V – merytoryka – 5 min.

 • Obowiązki informacyjne | 0:04
 • Okresy przechowywania dokumentów | 1:50

Część VI – praktyczne przykłady 4Trans – 24 min. 

Część VII – sesja Q&A -17 min. 

Zamówienie

497,00

PLN

Zamów