Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/akademia/domains/akademiaczasupracy.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-idea/includes/class-data-layers.php on line 269

Czwarta edycja Akademii czasu pracy kierowców

Czwarta edycja Akademii czasu pracy kierowców

2 czerwca ruszamy z TRZECIĄ edycją Akademii czasu pracy kierowców.

Czekamy na Was tylko do 1 czerwca!

Już teraz wybierz pakiet odpowiadający Twoim potrzebom i ciesz się wartościowymi materiałami video 24h/7 365 dni w roku!

WAŻNE! Do Akademii czasu pracy kierowców nie można dołączyć w trakcie jej trwania. 

Opis modułów

Moduł 1: Podstawowe zagadnienia związane z zatrudnieniem kierowcy i rozliczaniem czasu pracy kierowcy

Lekcja 1: Dokumentacja kierowców

 • Co się składa na dokumentację pracowniczą?
 • Przez ile lat należy ją przechowywać?
 • Nowy podział akt osobowych na 4 części – szczegółowe omówienie
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans
 • Omówienie dokumentów specyficznych dla kierowców

BONUS w Pakiecie Premium – ebook wykazem podstawowych dokumentów, które powinny znajdować się w aktach osobowych kierowców

Lekcja 2: Składniki wynagrodzenia kierowców

 • Jakie przepisy określają składniki wynagrodzenia pracowników?
 • Rodzaje umów z pracownikami
 • Umowa dla pracownika na 1/2 etatu – co powinieneś o niej wiedzieć?
 • Jakie są składniki wynagrodzenia?
 • Praktyczne przykłady stosowania składników wynagrodzenia
 • Tarcza antykryzysowa
 • Delegacje kierowców
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans

Lekcja 3: Ewidencja czasu pracy krok po kroku

 • Wolne za nadgodziny na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Przenoszenie nadgodzin do oddania w innych miesiącach okresu rozliczeniowego
 • Przenoszenie nadgodzin do oddania poza okres rozliczeniowy – czy to możliwe?
 • Czy można oddawać wolne za dyżur?
 • Jak oddawać wolne za soboty, niedziele i święta? a może lepiej jest inaczej zaplanować dni wolne?
 • Jak pomniejszać kwotę wynagrodzenia w przypadku różnych nieobecności?

Lekcja 4: Jak optymalnie rozliczać nadgodziny kierowców

 • Jakie przepisy określają czas pracy kierowców?
 • Ile kierowca może pracować?
 • Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy?
 • Co to jest okres rozliczeniowy?
 • Co to są godziny nadliczbowe?
 • Rodzaje nadgodzin
 • Limity roczne nadgodzin
 • Jak liczyć dobę kierowcy?

Lekcja 5: Jak prawidłowo obniżyć wymiar czasu pracy kierowców?

 • Co to jest wymiar czasu pracy?
 • Jak zmniejszyć wymiar czasu pracy?
 • Wymiar czasu pracy niepłoetatowaca
 • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – Tarcza Antykryzysowa
 • Jak liczyć urlop niepełnoetatowca?
 • Praktyczne przykłady w programi 4Trans

Lekcja 6: Pakiet Mobilności – zmiany sierpień 2020

 • Obowiązkowy powrót kierowcy
 • Obowiązkowy powrót kierowcy a co jak wraca busem?
 • Dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd
 • Każde 45h poza kabiną pojazdu
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 lub 2 godziny
 • Możliwość przerwania na promie/pociągu odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych
 • Zmiany w rejestracji na tachografie
 • Inne zmiany – wyłączenia z Rozporządzenia 561/2006
 • Dyspozycja a przerwa w załodze
 • Rejestracja krajów na wykresówce

Moduł 2: Czas pracy kierowców na przykładzie 4Trans

Lekcja 1: Co zaliczamy do czasu pracy kierowców?

 • Co zaliczamy do czasu pracy kierowców
 • Czego nie zaliczamy do czasu pracy kierowców
 • Jak czas pracy kierowców kontrolują Inspektorzy ITD
 • Jak czas pracy kierowców kontrolują Inspektorzy PIP
 • Jakie kary grożą za naruszenia czasu pracy kierowców

Lekcja 2: Czas jazdy ciągłej i czas jazdy dziennej

 • Co to jest czas jazdy ciągłej – przykłady i najczęstsze błędy
 • Co to jest czas jazdy dziennej – przykłady i najczęstsze błędy
 • Jak liczyć tydzień kierowcy?
 • Co mówią wytyczne GITD?
 • Co mówią wytyczne komisji Europejskiej?

Lekcja 3: Dzienne okresy odpoczynku

 • Odpoczynek dobowy skrócony – przykłady i najczęstsze błędy
 • Odpoczynek dobowy regularny – przykłady i najczęstsze błędy
 • Ile razy i dokładnie kiedy można skracać odpoczynki dobowe?
 • Co mówią wytyczne GITD?
 • Co mówią wytyczne komisji Europejskiej?

Lekcja 4: Czas pracy w porze nocnej

 • Jakie przepisy definiują porę nocną?
 • Jakie grożą kary za naruszenia pory nocnej?
 • Jak weryfikować czy kierowca popełnił naruszenia pory nocnej?
 • Praktyczne przykłady 4Trans

Lekcja 5: Jak opisywać naruszenia kierowców z uwzględnieniem Pakietu Mobilności

 • Co to jest KREPTD
 • Dlaczego opisywać naruszenia
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 1 godzinę
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny
 • Kiedy nie obowiązuje artykuł 12
 • Przykłady opisów naruszeń
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans

Lekcja 6: Wpisy manualne w tachografie

 • Jakie grożą kary za niezarejestrowane zdarzenia
 • W jakich sytuacjach należy dokonać wpisu manualnego
 • Dlaczego warto robić wpisy manualne

Lekcja 7: Jak rozliczać delegacje kierowców?

 • Jakie akty prawne definiują delegacje?
 • Kiedy mówimy o podróży służbowej kierowcy?
 • Co przysługuje kierowcy, kiedy przebywa w podróży służbowej
 • Kiedy i jak wypłacać diety kierowcy?
 • Ile może wynosić dieta?
 • Rodzaje podróży służbowych
 • Podróże krajowe – diety
 • Podróże zagraniczne – diety
 • Podróż krajowa – ryczałt za nocleg
 • Podróż zagraniczna – ryczałt za nocleg
 • Ryczałty noclegowe – wyroki
 • Praktyczne przykłady z programu 4Trans

Lekcja 8: Kontrola ITD i PIP w firmie – jak się przygotować

 • Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli?
 • Co należy sprawdzić w programie 4Trans?

Lekcja 9: Odpoczynki tygodniowe i rekompensaty (w tym odpoczynki tygodniowe skrócone)

Moduł 3: Rozliczanie płaca minimalna w Unii Europejskiej na przykładzie 4Trans

Lekcja 1: Rozliczanie płacy minimalej na terytorium Francji

 • Kogo dotyczy Loi Macron
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Loi Macron – co wliczamy do czasu pracy 

Lekcja 2: Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Niemiec

 • Kogo dotyczy Milog?
 • Kogo Milog nie dotyczy?
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Milog – co wliczamy do czasu pracy 
 • Jakie są składniki płacy minimalnej

Lekcja 3: Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Austrii

 • Kogo dotyczy płaca minimalna w Austrii
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Co wliczamy do czasu pracy 

Lekcja 4: Rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Belgii i Holandii

 • Kogo dotyczy płaca minimalna w Belgii i Holandii
 • Jakie są obowiązki administracyjne?
 • Co wliczamy do czasu pracy 

BONUS w Pakiecie Premium – ebook z instrukcją zgłaszania kierowców do pracy na terytorium: Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii.

Zamówienie

Data startu: 2021-12-15 08:00

od

217.00

PLN

Zamów