Czas jazdy ciągłej i czas jazdy dziennej

Czas jazdy ciągłej i czas jazdy dziennej

Część I – merytoryka – 12 min.

  • Art. 7 Rozp. (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 | 0:04
  • Wyjaśnienie Rozp. WE 561/2006 | 0:41
  • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika | 4:23
  • Taryfikator dla kierowców | 5:14
  • Art. 6 Rozp. WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 | 9:36
  • Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika | 11:01
  • Taryfikator dla kierowców | 12:02

Część I – praktyczne przykłady 4Trans – 26 min.

Część I – sesja Q&A – 4 min.

Zamówienie

99,00

PLN

Zamów