NEWS – Płaca minimalna w Polsce na 2022 rok

W Polsce każdego roku, na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalana jest  stawka płacy minimalnej na rok następny. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto.

Jest wzrost o 210 zł w stosunku do roku 2021, w którym to płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto.
W nowym roku wzrasta również stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia do kwoty 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł w stosunku do roku 2021.

Zmianie nie ulegają składniki zaliczane do płacy minimalnej. Zgodnie z art. 6 ust. 5 do płacy minimalnej nie można zaliczać:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

Zmiana stawek wynagrodzenia minimalnego wiąże się z weryfikacją umów o pracę.  Jeżeli pracownicy w dokumentach mają określoną konkretną stawkę wynagrodzenia i jest ona niższa niż płaca minimalna, która będzie obowiązywać w 2022 roku, należy przygotować odpowiedni aneks do umowy.

Przy modyfikacji wynagrodzenia podstawowego warto przyjrzeć się także wysokości ryczałtów za godziny nocne, nadgodziny oraz wynagrodzenia za dyżury pamiętając, że ryczałt za nadgodziny oraz ryczałt za godziny nocne nie może być częścią płacy minimalnej.

Zmiana stawek to idealna okazja do tego, aby zweryfikować obowiązującą strukturę wynagrodzenia, tak aby kolejne zmiany były jak najmniej odczuwalne dla przedsiębiorcy.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Rozliczanie nadgodzin kierowców przykładzie programu 4Trans

Dodaj komentarz