Pauzy kierowców, czyli cykl pracy kierowcy zawodowego

Regulacja czasu pracy kierowców jest czynnikiem bardzo istotnym. Wpływa bowiem na bezpieczeństwo nie tylko ich, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Co ciekawe, regulacja czasu pracy nie dotyczy jedynie kierowców aut ciężarowych, ale i autokarów czy autobusów. Dodatkowo pojęcie czas pracy kierowcy nie ogranicza się tylko do samego prowadzenia pojazdów. Obejmuje on bowiem m.in. czynności spedycyjne, obsługę pojazdu i przyczep, zabezpieczanie towaru, załadowywanie i rozładowywanie samochodu itd. Ponadto do czasu pracy kierowcy zaliczany jest także czas pozostawania w gotowości na stanowisku pracy. Co jeszcze warto na ten temat wiedzieć? Jak wyglądają pauzy kierowców? 

Dobowy, tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy kierowców

Doba pracownicza to 24 godziny liczone od momentu rozpoczęcia przez kierowcę pracy. Ustawodawca wyznaczył dzienny limit czasu jazdy w tym przypadku na 9 godzin. Są jednak od tej reguły pewne wyjątki. Dwa razy tygodniowo kierowca może prowadzić dziennie 10 godzin. 

Tydzień pracy nie może być w przypadku kierowcy rozliczany w dowolny sposób. Zaczyna się on o godzinie 00.00 w poniedziałek i kończy w niedzielę o 24.00. Kierowca przez ten czas nie może przejechać więcej niż 56 godzin. Oczywiście kluczowe znaczenie mają tutaj pauzy kierowców. Między zmianami trzeba bowiem poświęcić określoną ilość czasu na odpoczynek.

Co ciekawe, wprawdzie tygodniowy limit jazdy to 56 godzin, ale w dwóch kolejnych tygodniach kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie 90 godzin. Jeśli więc w pierwszym tygodniu jest to 56 godzin, to w drugim mogą być to zaledwie 34 godziny. Tym samym dwutygodniowy czas pracy reguluje niejako dłuższy okres. 

Praca kierowców w załodze

Praca w załodze ma miejsce wówczas, gdy między dziennym i tygodniowym okresem odpoczynku lub w czasie czynności związanych z prowadzeniem pojazdu między dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku w samochodzie znajduje się przynajmniej dwóch kierowców. Oczywiście ich celem jest prowadzenie tego pojazdu. Co ciekawe, przez pierwszą godzinę pracy w załodze, drugi kierowca nie musi znajdować się na miejscu. 

Czas pracy jest w tym przypadku liczony jednocześnie dla danego kierowcy i dla załogi. Zmiana robocza załogi dwuosobowej trwać może do 30 godzin. W tym czasie każdy kierowca może prowadzić pojazd 9 godzin (dwa razy w tygodniu może być to 10 godzin). Konieczne są także pauzy kierowców trwające 9 godzin i odebrane w trakcie 30 godzin od rozpoczęcia pierwszej czynności w dobie.

Pauzy kierowców w praktyce

Warto wiedzieć o tym, że kierowcy przysługuje nie tylko odpoczynek między zmianami, ale i pauzy w pracy. Na każde 4,5 godziny jazdy przypada minimum 45 minut odpoczynku. Jednak pauzy kierowców wcale nie muszą być dokładnie takie. Pracownik równie dobrze może zrobić sobie przerwę trwającą minimum 15 minut, a potem dłuższą, przynajmniej 30-minutową. 

Pamiętaj, że nie tylko czas jazdy wymusza odebranie pauzy. Wymagana jest również pauza w trakcie lub zaraz po przepracowaniu pierwszych 6 godzin. Wynosi ona 30 lub 45 minut (jeśli w ciągu doby kierowca będzie pracował dłużej niż 9 godzin). Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy kierowca wykorzystał już przerwę po 4,5 godzinach jazdy. Wówczas kolejna po 6 godzinach pracy mu nie przysługuje. 

Dobowy odpoczynek w przypadku kierowców

Inną, ale bardzo istotną kwestią jest dla czas odpoczynku po pracy. Wówczas pracownik swobodnie dysponuje swoim czasem. Nie musi więc wykonywać żadnych czynności związanych z pracą. Nie ma obowiązku odbierania służbowych telefonów czy zajmowania się pojazdem. Jest jednak pewna kwestia sporna. Mowa tutaj o obowiązku stosowania się do poleceń niektórych służb np. Inspekcji Transportu Drogowego w czasie odpoczynku. Okazuje się jednak, że w polskim prawie nie ma przepisów, które zabraniały by kontrolowania kierowców w czasie pauz czy odpoczynku. 

W praktyce odpoczynek dobowy może mieć dwa warianty – regularny i skrócony. Po standardowym dniu pracy kierowca musi odpocząć przez przynajmniej 11 godzin. Odpoczynek regularny podzielić można też na dwie części. Pierwsza nie może trwać krócej niż 3 godziny, a druga 9 godzin. Jednak maksymalnie trzy razy, pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, ta przerwa może być skrócona do maksymalnie 9 godzin. Oczywiście odpoczynkiem skróconym, jest również odpoczynek trwający 10 godzin. 

Tygodniowy odpoczynek kierowcy

Jak wyglądają pauzy kierowców w przypadku odpoczynku tygodniowego? Również i w tym przypadku są dwie możliwości. Odpoczynek regularny trwa minimum 45 godzin. Z kolei skrócony nie może trwać mniej niż 24 godziny. W praktyce odpoczynek tygodniowy przysługuje kierowcy po maksymalnie sześciu 24-godzinnych cyklach pracy.

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

Dodaj komentarz