Pakiet mobilności. Od kiedy zmiany wchodzą w życie?

Zbiór przepisów odnoszących się do transportu drogowego, który odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Mowa o pakiecie mobilności, który nie jest aktem prawnym, ale wywiera istotny wpływ na przepisy krajowe i unijne. Wiąże się więc z sytuacją przedsiębiorstw działających w branży transportowej. Musisz wiedzieć, że już niedługo przewoźników czeka wiele nowości. Pakiet mobilności. Od kiedy zmiany wchodzą w życie? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedź na wszystkie pytania.

Czego dotyczy pakiet mobilności? Warto o tym wiedzieć

Należy zaznaczyć, że omawiany tutaj pakiet mobilności skupia się na trzech aspektach. Są one niezwykle ważne dla firm transportowych i obejmują takie obszary, jak: czas jazdy kierowców, odpoczynki, delegowanie kierowców oraz zasady prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej. Pakiet mobilności wprowadza więc zmiany do następujących aktów prawnych: – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012, – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014, – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE.

Kiedy weszły pierwsze zmiany? Poznaj konkretne wytyczne

Pierwsze zmiany zostały wprowadzone w 2020 roku. O jakich tematach należy więc wspomnieć? Do obowiązku pracodawcy należy zorganizowanie pracy kierowcy międzynarodowego w taki sposób, aby mógł on w każdym 4-tygodniowym okresie odebrać przynajmniej 2 skrócone oraz dwa regularne odpoczynki tygodniowe. Trzeba również wspomnieć, że wprowadzony został kategoryczny zakaz odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu. Co więcej, w przypadku powrotu kierowcy do kraju na regularny odpoczynek tygodniowy, ustawodawca daje możliwość przedłużenia czasu jazdy dziennej/ciągłej od 1 – 2 godzin. Jeśli mają być to dwie godziny, to należy przed przedłużeniem odebrać 30-minutową przerwę.

Pakiet mobilności. Od kiedy pojawiają się nowe zmiany?

2 lutego 2022 roku. Pierwszy kwartał przyniesie zmiany, które dotkną najbardziej kluczowych kwestii dla polskich przewoźników. O czym konkretnie mowa? Kierowcy będą musieli otrzymywać pełne wynagrodzenie sektorowe adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę. Należy tutaj zaznaczyć, że wyłączone z tego będą przejazdy tranzytowe. To samo tyczy się transportu bilateralnego z i do Polski. Wspomniane zmiany dotyczyć będą przejazdów kabotażowych oraz typu cross-trade. Chodzi o sytuację, w której pracownik polskiej firmy przewozi towar na terenie innego kraju Unii. Ewentualnie porusza się z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika. Najlepiej zaprezentować to na konkretnych przykładach. Jeśli na przykład kierowca jedzie z Niemiec do Francji, to za czas pracy w pierwszym kraju powinien dostać co najmniej taką samą płacę, jaką dostałby pracownik niemiecki. Tak samo we Francji, wliczając w to wszystkie dodatki. W firmach transportowych koszty pracodawców mogą wzrosnąć nawet o 40%.

Zmiany w pakiecie? Liczy się tutaj polskie prawo

Do przepisów unijnych trzeba dostosować polskie prawo. Mowa przede wszystkim o ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców. Tutaj warto zaznaczyć, że przedstawiciele branży transportowej przedstawili argumenty ministerstwu, które są w stanie zmniejszyć koszt pracodawcy z 40 do około 20 procent. Możliwe, że po nowelizacji ustaw kierowca nie będzie pracownikiem w podróży służbowej, tylko oddelegowanym. Nie wolno przy okazji zapomnieć, że po wejściu w życie unijnych przepisów, zarobki kierowców wzrosną. Właściciele firm będą mieć też większą możliwość kontroli nad pracownikami. O czym jeszcze warto wspomnieć? Od 2 lutego 2022 roku kolejnym obowiązkiem będzie rejestrowanie przekroczeń granic w tachografie cyfrowym. To znaczy, że kierowca po przekroczeniu granicy będzie musiał wprowadzić symbol kraju, do którego wjeżdża. Powinien to zrobić na najbliższym miejscu postoju. Ma to umożliwić służbom kontrolnym obliczenie płacy zagranicznej.
<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności – zmiany w lutym 2022

Dodaj komentarz