Oferty pracy

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko

KOORDYNATOR DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA​

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie działań z zakresu aktywnego poszukiwania klientów 
 • Umawianie spotkań dla przedstawicieli handlowych z wewnętrznej bazy danych
 • Obsługa zapytań przychodzących – rozmowy telefoniczne, czat, social media Facebook, Linkedin, z klientami B2B
 • Budowanie odpowiedniego wizerunku firmy podczas kontaktu z Klientami,
 • Dbałość o właściwy przepływ informacji pomiędzy Klientami, a odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi firmy
 • Weryfikacja danych
 • Raportowanie wyników
 • Pracownik na tym stanowisku nie zajmuje się sprzedażą usług i produktów przez telefon, a jedynie umawianiem spotkań dla działu handlowego

PREFEROWANE CECHY OSOBOWOŚCI:

 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność przekonywania
 • Pewność siebie, samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole

POSZUKUJEMY OSOBY:

 • Otwartej, komunikatywnej i dokładnej z doświadczeniem w pracy z klientami (niewymagane doświadczenie w handlu)
 • Dobrze zorganizowanej i dynamicznej w działaniu
 • Konsekwentnej, samodzielnej z umiejętnością logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Dobrze poruszającej się w internecie i mediach społecznościowych
 • Pozytywnej i zaangażowanej w realizację celów
 • Otwartej na rozwoju i kreatywnej w rozwiązywaniu problemów
 • O wysokiej kulturze osobistej w kontakcie z klientem
 • Z Miłym głosem i dobrą dykcją
 • Mile widziani studenci zaoczni/wieczorowi

OFERUJEMY:

 • Stałą pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń (podstawa + premia)
 • Przyjazną atmosferę pracy

CV ze zdjęciem przesyłać na adres email: biuro@install.pl

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INSTALL WRZASK I KABACIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Koszalińska 30, 75-900 Kretomino, NIP 6691101148, nr REGON 330411443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000764992.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@install.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy   jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INSTALL WRZASK I KABACIŃSKI SPÓŁKA JAWNA także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INSTALL WRZASK I KABACIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Kretominie, ul. Koszalińska 30, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, prześlij email na adres dokonania aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.