NEWS – Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej Pakiet Mobilności w Polsce

7 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do kolejnych zmian wynikających z Pakietu Mobilności, które mają wejść w życie w lutym 2022 roku. 

Co się zmieni?

Najważniejszą informacją jest likwidacja podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Przez to, kierowcom – uznanym za pracowników delegowanych – nie będą wypłacane diety i ryczałty za nocleg. W zamian za to pracodawcy będzie przysługiwało prawo obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą, nie mniej jednak niż do poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (5922 zł brutto na rok 2022).

O tym jakie kwestie reguluje projekt pisaliśmy tutaj > NEWS – Szykują się ważne zmiany dla przewoźników!

 

O tym co czeka branżę transportową będziemy mówić już w najbliższy wtorek 14 grudnia na webinarze. Kliknij i zapisz się:

Co dalej?

  • 8 grudnia 2021 Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1835
  • 9 grudnia 2021 Skierowano do I czytania w komisjach. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 14-12-2021
<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Rozliczanie nadgodzin kierowców przykładzie programu 4Trans

Dodaj komentarz