NEWS – Pakiet Mobilności 2022 – Prezydent podpisał ustawę

W dniu 27 stycznia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, która dostosowuje polskie przepisy do zmian wynikających z Pakietu Mobilności. Teraz oczekujemy na publikację w Dzienniku Ustaw, ale jak wiadomo, musi się ona wydarzyć przed dniem 2 lutego.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

Od 2 lutego 2022 kierowcy, którzy wykonują przewozy kabotażowe oraz corss-trade podlegają pod nową dyrektywę o delegowaniu, w tym pod zagraniczne układy zbiorowe i wszystkie dodatki w nich zawarte. Konieczne będzie zatem prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz wyszczególnienie w niej składników na podstawie danych a tachografu i karty kierowców. 

Ewidencja czasu pracy obejmuje:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności

Podpisana wersja ustawy pozwala na zaliczenie dyżurów do płacy minimalnej. Pozwala także na wyjątek zwalniający z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców, którzy otrzymują ryczałt za nadgodziny i godziny nocne lub tych, pracujących w systemie zadaniowym. 

Zmienione zostały zasady liczenia limitu czasu pracy w porze nocnej. Po zmianach czas pracy będzie liczony nie w dobie 24-godzinnej, a pomiędzy odpoczynkami (dziennymi lub dziennym i tygodniowym).

Jednocześnie w taryfikatorze pojawiły się kary za naruszenia związane z Pakietem Mobilności m.in:

 • Odpoczynek powyżej 45 godzin odebrany w kabinie pojazdu będzie kosztował kierowcę, firmę i zarządzającego transportem po 50 zł. 
 • Brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maksymalnie co 4 tygodnie wiąże się z karą w wysokości 150 zł dla przewoźnika i 50 zł dla zarządzającego transportem. 
 • Brak wpisu kraju przekroczenia granicy po 2 lutym skutkuje otrzymaniem 100 zł mandatu dla kierowcy. 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

Dodaj komentarz