Zmiany w przepisach i technologii tachografów omówione na spotkaniu CORTE w Brukseli

Podczas czerwcowego spotkania CORTE w Brukseli omówiono kluczowe zagadnienia, takie jak nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców autobusów oraz nadchodzące aktualizacje przejściowych tachografów.  Jakie ustalenia zapadły i na jakie zmiany musi się przygotować branża TSL? Zapraszamy do przeczytania podsumowania spotkania.

Wprowadzenie technologii OSNMA i aktualizacja tymczasowych tachografów

Technologia OSNMA, czyli autoryzacja pozycji GNSS dla tachografów G2V2, miała zostać wdrożona już 21 sierpnia 2023 roku. Zmiany w przepisach przesunęły jednak tę datę, ustalając nowy termin na 5 miesięcy po ogłoszeniu gotowości technologii. Obecnie przewiduje się, że implementacja nastąpi nie wcześniej niż w październiku tego roku. Wprowadzenie OSNMA wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami, ponieważ niektóre modele tachografów G2V2 wymagają zewnętrznej anteny o mniejszych zakłóceniach, której nie posiadają. Problem ten nie dotyczy strony programowej, która umożliwia aktualizację obecnych tymczasowych tachografów do tej funkcji. Co ważne, przewoźnicy nie muszą się martwić, ponieważ przepisy nie wymagają aktualizacji tymczasowych tachografów G2V2 montowanych od sierpnia 2023 roku w nowych pojazdach. Istotne jest, aby po upływie 5 miesięcy od ogłoszenia gotowości wszystkie nowe tachografy instalowane w pojazdach były wyposażone w technologię OSNMA.

Błędy w tachografach

Firmy transportowe, kierowcy oraz inspekcje muszą być świadome potencjalnych błędów w systemach tachografów. Nowe wersje tachografów są bardziej skomplikowane z powodu zastosowania lokalizacji GNSS i wgranych obrysów poszczególnych krajów. Niektóre problemy, zwłaszcza dotyczące najnowszych tachografów, zostały już rozwiązane dzięki aktualizacjom oprogramowania w warsztatach. Wkrótce pojawią się kolejne aktualizacje, które usuną znane problemy. Podczas spotkania CORTE dyskutowano na temat wyzwań, takich jak zwiększenie okresu kontroli drogowej do 56 dni wstecz, które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.

Wymiana tachografów – walka z czasem

Podczas spotkania omówiono również wyzwania związane z wymianą tachografów w transporcie międzynarodowym. Podkreślono, że firmy mogą mieć trudności z dotrzymaniem terminów wymiany tachografów (termin dla starych tachografów analogowych i cyfrowych G1 upływa w grudniu 2024 roku, a dla tachografów smart G2V1 w sierpniu 2025 roku). Obecnie tylko niewielki procent pojazdów jest wyposażony w najnowsze tachografy, a warsztaty w niektórych krajach mają już zajęte terminy do końca roku. Firmy, które nie zdążą z wymianą tachografu, nie będą mogły wykonywać transportu w innym państwie członkowskim. Należy pamiętać, że realizacja przewozów z niewłaściwą wersją tachografu grozi nie tylko wysoką karą finansową, ale także przerwaniem transportu w celu wymiany tachografu, co może prowadzić do utraty dobrej reputacji z powodu zakwalifikowania tego naruszenia jako najpoważniejszego.

TachoReader COMBO PLUS czytnik tachografu i karty kierowcy

CENA: 1 072,00 zł netto

Niezawodne urządzenie do odczytu kart kierowców i tachografów cyfrowychTachoReader Combo Plus to najlepszy wybór. 

WAŻNE! Urządzenie posiada funkcję odczytu danych z nowych kart kierowców G2v2 i inteligentnych tachografów w wersji 2.   

Nowe regulacje dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców autobusów

Przedstawiciele Inelo i IRU przekazali kluczowe informacje o najnowszych zmianach w przepisach dotyczących czasu pracy i odpoczynku dla kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób. Piotr Żółty z Inelo omówił nowe regulacje oraz potencjalne zagrożenia dla firm i kierowców. Podkreślono, że nowe przepisy wymagają większej uwagi od kontrolujących, którzy muszą dokładnie rejestrować okresy wykonywania pojedynczych usług przewozów okazjonalnych. Znaczną część spotkania poświęcono problematyce formularzy jazdy, które są teraz wymagane w przypadku korzystania z nowych odstępstw także w transporcie krajowym. Dyskutowano również o potrzebie szybkiego wprowadzenia elektronicznej wersji tych dokumentów. Przypomniano, że planowane są zmiany w tachografach, które pozwolą kierowcom oznaczać typ przewozu jako okazjonalny lub regularny, co ułatwi i przyspieszy kontrole. Szczegółowe informacje o nowych przepisach można znaleźć w artykule dotyczącym zmian w okazjonalnych przewozach osób.

Na zakończenie omówiono aktualny stan prac nad rozporządzeniem dotyczącym rejestrowania czasu pracy kierowcy przebywającego poza pojazdem. Przepisy te mają ułatwić życie kierowcom, którzy część miesiąca wykonują inne obowiązki niż prowadzenie pojazdu, zwłaszcza gdy wprowadzanie szczegółowych wpisów manualnych w tachografie jest utrudnione. Ostatnia wersja tych przepisów została odrzucona w ostatnim głosowaniu, ale wkrótce rozpoczną się dalsze prace nad rozwiązaniem tego problemu.


Źródło: www.inelo.pl

Data: 28.06.2024

Dodaj komentarz