Kierowców delegowanych NIE zgłaszamy do systemu IMI. No to gdzie?

W ramach Pakietu Mobilności nastąpiła zmiana w kwestiach delegowania kierowców międzynarodowych do pracy na terytorium innych krajów UE. Wszyscy ogłaszali, że kierowców należy delegować w systemie IMI. Teraz jednak okazuje się, że używanie skrótowej nazwy „system IMI” jest błędne i często mylące. Zgłosił się do nas Krajowy Koordynator Systemu IMI – Wydział Polityki Gospodarczej Unii Europejskiej  Departament Spraw Europejskich  Ministerstwo Rozwoju i Technologii z prośbą o rozpoczęcie odpowiedniej edukacji naszych klientów.

Co to jest IMI?

 

Skrót IMI oznacza System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. 

  • to platforma, która umożliwia przekazywanie sobie informacji między organami administracji publicznej.
  • informacje te przekazywane są na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a także na poziomie wszystkich krajów Unii Europejskiej
  • system akceptuje działanie w wielu językach

Platforma IMI została stworzona przez Komisję Europejską, a podstawą jej funkcjonowania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 Potem nastąpiły zmiany poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

Firmy nie mogą rejestrować się w systemie IMI. Wiele nowych firm skrótowo zapamiętuje system IMI jako miejsce, gdzie można rejestrować kierowców. 


Dlaczego kierowców nie zgłaszamy do systemu IM i gdzie w takim razie ich zgłaszamy?

 

Według dyrektywy (UE) 2020/1057 powstał nowy portal publiczny (www.postingdeclaration.eu), na którym firmy transportowe mogą rejestrować kierowców. Zgodnie z art. 1 ust. 11  od przewoźników drogowych można wymagać przesłania właściwym organom państwa członkowskiego, do którego kierowca został delegowany, zgłoszenia delegowania lub innych dokumentów przy użyciu wielojęzycznego standardowego formularza interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego na mocy art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 

Zatem używamy nazwy „portal zgłoszeń delegowania kierowców” ewentualnie anglojęzycznej nazwy portalu „posting declaration”

Oglądnij wideo i zobacz jak zgłosić kierowców

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Ewidencja czasu pracy kierowców – czy pliki z karty kierowcy to za mało?

Dodaj komentarz