Kiedy wymagana jest urlopówka dla kierowcy?

Wpis manualny to podstawowy obowiązek, który kierowca ma do wypełnienia. Każdy jednak popełnia błędy i można przeoczyć jego wykonanie. Wpis manualny zastąpić może zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Czym jest tak zwana urlopówka dla kierowcy? Z jakimi konsekwencjami wiąże się jej brak? W jakich sytuacjach nie jest ona potrzebna? O tym w dzisiejszym wpisie.

Urlopówka – czym jest dla kierowcy?

Urlopówka, czy inaczej weekendówka, to tak naprawdę zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Kierowca musi mieć takie zaświadczenie, gdy na wykresówkach i kartach kierowcy nie ma wypisanej aktywności. Kierujący podczas kontroli na drodze musi udokumentować swoją aktywność w ciągu poprzedzającym 28 dni i w dniu bieżącym, w którym jest kontrola. W tym okresie musi być zachowana ciągłość danych – na karcie kierowcy lub na urlopówkach nie może zostać pominięta nawet minuta.

W sytuacji, gdy zaczynasz pracę jako nowo zatrudniony kierowca, bezwzględnie należy Ci wystawić urlopówkę od dnia zatrudnienia od godziny 0:00 do chwili wyjazdu, gdy nie prowadziłeś pojazdu. Na druku jest też rubryka nr 11, w której wpisujesz dzień zatrudnienia, co ułatwi kontrolerom stwierdzenie od kiedy podlegasz kontroli. Jeśli zaś jesteś kierowcą zmieniającym pracodawcę, powinieneś mieć kopie wykresówek, zapisy na karcie kierowcy i zaświadczenia o nieprowadzeniu, żeby udokumentować, co robiłeś w poprzednich 28 dniach.

Urlopówka kierowców w przypadku odpoczynku dziennego czy tygodniowego?

W przypadku odpoczynku tygodniowego odbieranego poza pojazdem, powinieneś go udokumentować za pomocą wpisu manualnego – przy pierwszym zalogowaniu do tachografu po powrocie z odpoczynku. Tak jak wspominaliśmy, jeśli o tym zapomnisz, możesz wspomóc się “urlopówką”.

Jeśli odpoczywasz w kabinie pojazdu, powinieneś zarejestrować odpoczynek na karcie kierowcy z automatu. W razie inspekcji na trasie będziesz musiał pokazać zapis z tachografu. Musisz przy tym pamiętać, że dla wykresówki (tachografu analogowego), kierowca zobowiązany jest odręcznie odnotować odpoczynek, rysując go na odwrocie wykresówki, jeżeli jest ryzyko, iż będzie ona dłużej w tachografie niż 24 godziny.

Okres urlopu oraz zwolnienia lekarskiego, a urlopówka kierowcy

Za okres urlopu czy zwolnienia jesteś zobowiązany posiadać urlopówkę. Możesz oczywiście posiadać wpis manualny, ale inspektorzy i tak będą wymagali od Ciebie zaświadczenia o nieprowadzeniu. Podyktowane jest to przepisami rozporządzenia nr 165/2016, które wyraźnie mówi o tym, że wpis manualny może dotyczyć jedynie okresów dyspozycyjności, innej pracy albo odpoczynku kierowcy. Urlop ani przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie jest zatem okresem odpoczynku w myśl tych przepisów. To samo w tej sprawie mówi art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców.

Jak wygląda zaświadczenie zwane urlopówką?

Urlopówka powinna zostać wypełniona komputerowo lub maszynowo łacińskimi znakami i podpisana przed rozpoczęciem podróży. Jako kierowca masz obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem dane tam zawarte. Wystawia ją jedynie przedsiębiorca na specjalnym do tego druku o ustalonym prawnie wzorze.

Zaświadczenie takie musi zawierać:

-nazwę firmy
-dokładny adres
-dane kontaktowe
-adres e-mail
-imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wystawiającej
-imię i nazwisko kierowcy
-data urodzenia kierowcy
-numer prawa jazdy
-numer dowodu osobistego albo paszportu
-data zatrudnienia kierowcy
-okres, jakiego dotyczy zaświadczenie (godziny i dni rozpoczęcia oraz zakończenia)
-wskazanie przyczyn nieposiadania wykresówek, nieużywania karty kierowcy czy niewykonania wydruków z tachografu cyfrowego
-miejsce wystawienia
-datę wystawienia
-podpis pracodawcy czy podmiotu lub osoby reprezentującej podmiot, dla którego pracuje kierowca

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Rozliczanie nadgodzin kierowców przykładzie programu 4Trans

  • Wioletta

    3 lutego 2023 o 12:48 Odpowiedz

    Dzień dobry, w ubiegłym roku miałam w firmie kontrolę ITD na donos. Obecnie ITD skierowało na mnie doniesienie do prokuratury o popełnieniu przstępstwa fałszowania dokumentów. Chodzi o to, że kierowca miał tachograf analogowy. Brakowało mu tarczek. Ja wystawiałam mu weekendówki zgodnie z listą obecności. ITD twierdzi że podczas wekendówek auto przejeżdżało przez bramki . Tłumaczyłam na policji że weekendówki pokrywają się z listą obecności kierowcy. Nikt inny tym autem nie jeżdził.
    Czasami wypożyczałam kierowcy auto do celów prywatnych, w jego czasie wolnym. Jak mam się wytłumaczyć przed policją i ITD.

Dodaj komentarz