Kabotaż w innym państwie członkowskim – Wytyczne Komisji Europejskie – pytania i odpowiedzi

1. Czy kabotaż może odbywać się w więcej niż jednym państwie członkowskim? (Artykuł 8 ust. 2 akapit 2)

W okresie 7 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy, można zrealizować maksymalnie 3 przewozy kabotażowe. Przewoźnik może podjąć decyzję o wykonywaniu jednego, dwóch lub wszystkich trzech przewozów kabotażowych w państwach członkowskich innych niż państwo, z którego pochodzi transport międzynarodowy.

Przewoźnicy mogą wówczas realizować kabotaż tylko w jednym państwie członkowskim lub w jednym lub kilku państwach członkowskich, ale tylko jeden kabotaż w każdym państwie członkowskim, które nie jest państwem członkowskim przychodzącego transportu międzynarodowego.

Na przykład, jeśli przewoźnik zrealizował przewóz międzynarodowy do Francji, może następnie wykonać przewóz kabotażowy we Francji, po czym udać się do Niemiec, aby wykonać jeszcze jeden przewóz kabotażowy, a następnie do Belgii, aby zrobić ostatni przewóz kabotażowy. Może on również wrócić do Francji bez ładunku, aby wykonać tam drugi przewóz kabotażowy, ale tylko pod warunkiem, że zachowany został 4-dniowy okres karencji.

2. Ile przewozów kabotażowych może być zrealizowanych przez przewoźnika w państwie członkowskim innym niż państwo, do którego przybywa transport międzynarodowy? (Artykuł 8 ust. 2 akapit 2)

Dozwolony jest tylko jeden przewóz kabotażowy w danym państwie członkowskim, które nie jest państwem członkowskim, do którego przybywa transport międzynarodowy.

3. Co oznacza termin 3 dni na wykonanie przewozu kabotażowego w państwie członkowskim innym niż państwo, do którego przybywa transport międzynarodowy? (Artykuł 8 ust. 2 akapit 2)

Każdy przewóz kabotażowy realizowany w państwie członkowskim innym niż państwo, do którego przybywa transport międzynarodowy, musi odbyć się w ciągu 3 dni od wjazdu bez ładunku przewoźnika do tego państwa członkowskiego oraz w okresie 7 dni określonym w art. 8 ust. 2 akapit 1.

W odniesieniu do obliczania okresu 3-dniowego obowiązują te same zasady, co w przypadku okresu 7-dniowego, które podano powyżej w części III.

Poniższa tabela przedstawia praktyczne zastosowanie tej zasady we wszystkich dniach tygodnia, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy, biorąc pod uwagę zasady dotyczące dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów.

 

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Dodaj komentarz