Jak obsługiwać tachograf cyfrowy? Musisz to wiedzieć!

Tachograf jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji wszystkich zdarzeń, jakie zachodzą podczas prowadzenia pojazdu. Musi znaleźć się na wyposażeniu przeznaczonych do transportu towarów samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Obecnie w większości pojazdów znaleźć można sprzęt cyfrowy. Każdy kierowca zawodowy prowadzący taki samochód musi więc wiedzieć, jak obsługiwać tachograf cyfrowy. Czytaj dalej – przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik dotyczący pracy z tym urządzeniem.

Tachograf cyfrowy – jak przygotować się do pracy z urządzeniem?

Zanim zaczniesz korzystać z tachografu, trzeba go prawidłowo skalibrować. To oznacza, że należy zaktualizować parametry pojazdu w dedykowanym do tego punkcie, który dysponuje kartą warsztatową. Proces należy wykonać w ciągu 14 dni od rejestracji samochodu i obowiązkowo powtarzać go co 2 lata. W niektórych przypadkach czynność tę należy przeprowadzać częściej. Do takich sytuacji zaliczyć możemy m.in.:

– zmianę numerów rejestracyjnych pojazdu,

– wymianę opon,

– niepoprawne działanie urządzenia.

Kalibracja skutkuje legalizacją tachografu. To potwierdzenie, że urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem, o czym świadczy specjalna nalepka naklejana na słupku kabiny kierowcy. Co więcej, punkt wykonujący kalibrację danego tachografu zakłada plombę, która ma zabezpieczyć sprzęt przed próbą manipulacji.

Jak obsługiwać tachograf cyfrowy?

Kierowca, który wykorzystuje w pracy tachograf cyfrowy, musi mieć zawsze pod ręką 2 rolki papieru termicznego, by w razie kontroli uprawnionych do tego organów móc wykonać wydruk. Oczywiście obowiązkowa jest też karta kierowcy. Jak obsługiwać tachograf cyfrowy? Nowoczesne urządzenia są intuicyjne – kierowca prowadzący pojazd musi pamiętać o kilku najważniejszych zasadach, takich jak:

1. Pracę należy rozpocząć od umieszczenia w slocie tachografu karty kierowcy.

2. Rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy wiąże się z wprowadzeniem do urządzenia symbolu odpowiedniego kraju. Z reguły wystarczy tylko potwierdzić komunikat podczas wsuwania lub wyjmowania karty. To powoduje wpisanie stanu licznika na kartę.

3. Wszystkie czynności zachodzące podczas prowadzenia pojazdu rejestrowane są w czasie UTC.

4. Jeśli kierowca oddali się od pojazdu i nie może używać tachografu, jest zobowiązany do uzupełnienia czynności, jakie wykonywał od momentu wyjęcia karty do chwili jej ponownego włożenia. To oznacza, że powinien wykonać na urządzeniu wpis manualny.

W niektórych sytuacjach na wyświetlaczu tachografu może pojawić się komunikat o usterce lub określonym zdarzeniu. Wówczas należy go dwukrotnie potwierdzić, naciskając przycisk “OK”.

O czym musi pamiętać pracodawca?

Obsługa tachografu to nie tylko obowiązek kierowcy. Przewoźnik, który jest właścicielem pojazdu z tym urządzeniem, powinien pamiętać o zablokowaniu go kartą przedsiębiorstwa od razu po zakupie auta. Jest też zobowiązany do przeszkolenia kierowcy z najnowszych przepisów i obsługi tachografu. Co więcej, przepisy prawa określają, że musi odczytać dane z tachografu co najmniej raz na 90 dni. W określonych przez normy przypadkach należy wykonywać tę czynność częściej.

Dodaj komentarz