Delegowanie od lutego 2022 roku i nowa struktura wynagrodzeń kierowcy

Już w lutym 2022 wejdą w życie nowe zmiany wynikające z Pakietu Mobilności. Celem zmian jest wyrównanie poziomu zarobków kierowcy, do poziomu zarobków obowiązującego w danym kraju np. Polski kierowca wiezie towar do Francji przez Niemcy i ma za tę pracę dostać taką samą stawkę wynagrodzenia jak kierowca francuskiej firmy przewozowej. 

Wyłączenie z delegowania:

 • tranzyt
 • przewozy bilateralne (z/do PL) + maksymalnie dwie dodatkowe operacje

W przewozach bilateralnych szykują się duże zmiany. Do tej pory trzeba było zgłaszać dane przejazdy do krajów Unii Europejskiej. Od lutego 2022 roku nie trzeba będzie już robić indywidualnych zgłoszeń.

Objęcie delegowaniem:

 • corss-trade
 • kabotaż

W związku z planowanymi zmianami przewoźników czekają pewne utrudnienia:

 • Korzystanie z pełnych układów zbiorowych (zwiększenie kosztów wynagrodzeń i trudności w rozliczaniu płacy zagranicznej (już nie minimalnej!);
 • Brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów związanych z podróżą służbową do płacy zagranicznej
 • Na 99% w ogóle brak możliwości wypłacania diet i ryczałtów dla kierowców w transporcie międzynarodowym
 • Możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych

Ale będą też pewnie ułatwienia:

 • Brak konieczności ustanawiania przedstawiciela
 • Tłumaczenie dokumentów jedynie na język angielski
 • Dokumentacja elektroniczna lub papierowa
 • Nowy jeden system zgłoszeń kierowców IMI

Obecna struktura wypłaty kierowcy

Wynagrodzenie = dyżury + godziny nocne + narodziny + wyrównanie do płacy minimalnej za granicą

Delegacje = diety + ryczałty za nocleg

Obecnie to zwrot kosztów podróży służbowej stanowi większość wypłaty kierowcy

Nowa struktura wypłaty kierowcy

Planowane zmiany w projekcie polskiej ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw mówią o tym, że kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego.

Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej.

 • Wynagrodzenie zasadnicze = wynagrodzenie minimalne = 3010 zł*
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych (3010/168 *150% = 26,88 zł)
 • Ryczałt za pracę w godzinach nocnych (np. 3010/168 * 20% = 3,58 zł
 • Wynagrodzenie za dyżur/ zaliczka za dyżur (3010/168 * 50% = 8,96 zł)
 • Wyrównanie do zagranicznych płac sektorowych
 • Wyrównanie za rozliczenie ryczałtów/zaliczek
 • Ewentualne premie

+ delegacje tylko krajowe

Wyliczenie jest orientacyjne. Podane koszty dotyczą 1h dyżuru, pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych. 


*Dyżur może być częścią minimalnego wynagrodzenia

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=26272303&v=0"></script></div>

Zobacz film na YouTube

<h5></h5><div ><script type="text/javascript" src="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=zjZW2&webforms_id=27157603&v=0"></script></div>

Kup nagranie z webinaru – Pakiet Mobilności zmiany 2022

Dodaj komentarz