Praca w spedycji – obowiązki, wymagania i zarobki na stanowisku spedytora

Zawód spedytora lub logistyka to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Stale rozwijająca się gospodarka stwarza mnóstwo perspektyw w zakresie rozwoju usług transportowych. Praca w spedycji nie należy do najłatwiejszych. Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dużą ilością obowiązków i nierzadko działaniem pod presją czasu. Daje jednak duże możliwości i wiele korzyści. Jak wygląda praca spedytora i jakie należy spełnić wymagania? Czy można rozpocząć pracę w spedycji bez doświadczenia i ukończonej szkoły w tym kierunku? Odpowiadamy!

Na czym polega praca w spedycji?


Codzienna praca w spedycji polega na organizacji transportu i koordynowaniu jego przebiegu. Spedytor ma za zadanie znaleźć taki środek transportu, który zapewni jak najszybsze dostarczenie towaru, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów przesyłki. Doradza w zakresie przygotowania ładunku do transportu oraz szuka miejsc do rozładunku i przechowywania towaru. Odpowiedzialny jest za dane zlecenie od momentu jego rozpoczęcia, do czasu jego wykonania.

Spedytor utrzymuje stały kontakt ze zleceniodawcami, przewoźnikami oraz kontrahentami. Do zakresu jego obowiązków należy też prowadzenie dokumentacji, podpisywanie stosownych umów oraz rozliczanie wykonanych zleceń. Praca w spedycji wiąże się z ogromną ilością wiedzy, jaką trzeba posiadać. Dotyczy ona przepisów prawnych w zakresie transportu, opłat drogowych, giełd transportowych czy też kwestii związanych z organizacją czasu pracy kierowców.

Jak zostać spedytorem?


Do niedawna wystarczyło ukończone technikum spedycyjne, aby móc podjąć pracę w tym charakterze. Dziś warto mieć wyższe wykształcenie z zakresu transportu i logistyki, które odpowiednio przygotuje Cię do zawodu. Inną możliwością jest ukończenie dwuletniej szkoły policealnej w kierunku technika spedycji. Możesz też skorzystać z oferty certyfikowanych kursów przygotowawczych. Dzięki nim będziesz mógł podjąć pracę w spedycji. Ze względu na współpracę z firmami zagranicznymi, mile widziana jest bardzo dobra znajomość języków obcych.

Dobry spedytor musi mieć pewne cechy i umiejętności, które z pewnością przydadzą się w tej pracy. Powinien być komunikatywny i otwarty na relacje interpersonalne. Praca w spedycji nie należy do najłatwiejszych, dlatego musi wykazywać się dużą odpornością na stres. W tym zawodzie liczy się dobra organizacja, dokładność, samodzielność i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. Jeżeli wykazujesz się wielozadaniowością, masz analityczny umysł i potrafisz pracować pod presją czasu – praca w spedycji jest dla Ciebie.

Zarobki w spedycji


Wysokość pensji spedytora jest uzależniona od wielkości firmy oraz od wykształcenia pracownika. Bardzo ważne jest też doświadczenie w pracy w spedycji. Im dłuższy staż, tym większa możliwość negocjacji warunków zatrudnienia. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma też obszar działania firmy spedycyjnej oraz zakres obowiązków z tym związany. Spedytorzy międzynarodowi zarabiają z tego tytułu znacznie więcej niż krajowi. Oprócz podstawowej pensji wynagrodzenie jest też uzależnione od prowizji za wykonane zlecenia.

Według raportów z rynku pracy mediana zarobków pracy w spedycji waha się od 3000 złotych brutto na stanowisku Asystenta, do nawet 7000 złotych brutto na stanowisku Kierownika lub Koordynatora ds. Spedycji. Oczywiście w kwestii zarobków duże znaczenie ma również miejsce pracy. W tym przypadku duże miasto lub aglomeracja wcale nie musi wiązać się z wyższymi zarobkami w tym zawodzie.

Przeciwwskazania zdrowotne do pracy w spedycji


Przeciwwskazania uzależnione są od charakteru pracy spedytora. W przypadku wykonywanie obowiązków typowo biurowych są to z pewnością bardzo duże wady wzroku, znaczny stopień niedosłuchu, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz niektóre choroby psychiczne. Jeżeli w zakresie obowiązków jest przewidziany bezpośredni udział spedytora w pakowaniu, załadunku lub rozładunku transportu, jego zdrowie i kondycja fizyczna również będą miały ogromne znaczenie w podjęciu pracy na tym stanowisku.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Rozliczanie delegacji kierowców na przykładzie programu 4Trans

Umowa przewozu dotyczy usługi transportu, w której przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczenia osób lub ładunku do konkretnego miejsca. Tak jak każda inna umowa, ta również nakłada na strony pewne zobowiązania i odpowiedzialność. Wokół umowy przewozu pojawiło się wiele niejasności. Często jest ona mylona z umową spedycji, która zawiera całkiem inne regulacje prawne. Poniżej wyjaśnimy, na czym polega umowa przewozu oraz jak wyglądają kwestie związane z transportem osób i rzeczy.

Umowa przewozu – co to właściwie jest?


Zgodnie z artykułem 774. Kodeksu Cywilnego, przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia osób lub rzeczy z punktu A do punktu B, za pobraniem odpowiedniego wynagrodzenia. Charakterystyczną cechą umów przewozowych jest nie tylko to, że świadczone usługi są odpłatne, ale też wzajemne i dwustronnie zobowiązujące. Jej podmiotami są odbiorca, nadawca i przewoźnik. Samo zawarcie umowy nie jest regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z Prawem Przewozowym, nabiera ona prawnego charakteru z momentem złożenia i przyjęcia oferty na dane zlecenie.

Umowa przewozu w zakresie przewozu osób


W tym przypadku przewoźnik zobowiązuje się do przewozu osób za określone wynagrodzenie. Zawarcie umowy przewozu osób nie jest regulowane w przepisach Kodeksu Cywilnego. Przyjmuje się więc, że tym momentem jest zakup biletu lub zajęcie miejsca w środku transportu. Zgodnie z Art. 776 Kodeksu cywilnego, przewoźnik ma obowiązek do zapewnienia wszystkim podróżnym warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających rodzajowi transportu, oraz takich wygód, które uważa się za niezbędne.

W Kodeksie Cywilnym zawarte są również przepisy dotyczące ponoszenia odpowiedzialności przez przewoźnika za bagaż podróżnych. Zgodnie z nimi, przedsiębiorca zawierający umowę przewozu osób ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie bagażu, jeżeli szkody te powstały w wyniku jego rażących zaniedbań lub umyślnej winy. Inaczej jest w przypadku przewozu bagażu powierzonego mu bezpośrednio. Odpowiada on za niego według zasad ustalonych dla przewozu rzeczy.

Umowa przewozu w zakresie przewozu towarów


Umowa przewozu rzeczy zawiera zasady, wynikające z transportu przedmiotów bez nadzoru właściciela. Towar ma zostać odebrany od wysyłającego i dostarczony do odbiorcy za pośrednictwem firmy przewozowej. Nadawca, przed przekazaniem przesyłki, ma obowiązek podać przewoźnikowi wszelkie informacje, niezbędne do wykonania usługi. Są to:

– Adres wysyłającego i odbiorcy

– Miejsce dostarczenia przesyłki

– Określenie rodzaju, ilości i sposobu pakowania przesyłki oraz podanie jej wartości, jeżeli zawiera cenne przedmioty

Ponadto nadawca, na żądanie przewoźnika, ma obowiązek wydania listu przewozowego. Musi też przekazać mu niezbędne dokumenty, jeżeli przesyłka podlega przepisom celnym, podatkowym lub administracyjnym.

Do obowiązków przewoźnika w zakresie umowy przewozu rzeczy należy wydanie odpisu listu przewozowego, czy poinformowanie odbiorcy oraz nadawcy o dostarczeniu przesyłki. Jeżeli nie może zostać ona dostarczona pod wskazany adres lub odbiorca odmawia jej przyjęcia, również należy przekazać taką informację. Przewoźnik ma również prawo odmówić przewozu przesyłki, jeżeli jej stan na to nie pozwala.

Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę


Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za towar tylko w określonych okolicznościach. Głównie dotyczy to przesyłek zawierających cenne rzeczy. Jeżeli zostały one uszkodzone lub zniszczone w czasie transportu w wyniku zaniedbań przewoźnika, to on ponosi konsekwencje. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wartości przesyłki. Przedsiębiorca, który przekazuje paczkę podwykonawcom, również ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Jeżeli towar został uszkodzony niezależnie od przewoźnika, nie ponosi on konsekwencji. Wszelkie roszczenia wobec niego, wynikające z zawartej umowy przewozu rzeczy, wygasają w momencie zapłaty za usługę. Przedawniają się z kolei po roku od dnia wydania przesyłki, dostarczenia jej z opóźnieniem lub jej utraty.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Co zaliczamy do czasu pracy kierowców na przykładzie programu 4Trans

Kontenery służą do wielokrotnego przewożenia towarów, bez konieczności ich przeładowania podczas zmiany środka transportu. Chronią ładunek przed uszkodzeniami i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obecnie kontenery wykorzystywane są na całym świecie, głównie w przemyśle. Kojarzone są z transportem morskim, ale na lądzie również znajdują swoje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Jakie rodzaje kontenerów funkcjonują w transporcie i do czego służą? Koniecznie przeczytaj!

W jaki sposób przewożone są kontenery transportowe?


Kontenery są możliwe do przewiezienia tak naprawdę każdą drogą. Wykorzystywane są w tym celu środki transportu, które dobiera się odpowiednio do rodzaju kontenera. Gwarantują one bezpieczny przewóz towarów oraz szybki załadunek i rozładunek.

– Transport morski – najbardziej dynamicznie rozwijający się rodzaj transportu. Do przewozu wykorzystywane są kontenerowce, semikontenerowce oraz rorowce.

– Transport śródlądowy – w tym przypadku używa się statków o załadunku pionowym.

– Transport kolejowy – do przewożenia ładunku wykorzystuje się specjalne wagony kontenerowe oraz wagony-platformy. Zaletą tego transportu jest odciążenie dróg na rzecz kolei.

– Transport samochodowy – odbywa się za pomocą samochodów ciężarowych, które posiadają specjalne naczepy podkontenerowe lub przyczepy. Ten rodzaj transportu umożliwia dojazd kontenerem niemal w każde miejsce.

– Transport lotniczy – kontenery lotnicze różnią się budową od morskich lub lądowych. Ze względu na ograniczone możliwości przewozu towaru, wynikające z wielkości samolotu, ten rodzaj kontenerów nie jest wykorzystywany do ładunków o bardzo dużej wielkości.

Rodzaje kontenerów według normy ISO


Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała wiele standardów dla przewozu towarów kontenerami. Mają one na celu ułatwić prowadzenie handlu zagranicznego i międzynarodowej współpracy. Według standardów określono również rodzaje kontenerów transportowych ze względu na rodzaje ładunków, jakie są nimi przewożone.

– Kontenery ogólnego przeznaczenia – najczęściej stosowane w transporcie. Są wyposażone w drzwi rozmieszczone z różnych stron, które ułatwiają załadunek. Posiadają otwory wentylacyjne, dlatego często wykorzystywane są do przewozu ładunków wilgotnych lub higroskopijnych, takich jak kawa lub ziarna.

– Kontenery do masowych ładunków suchych – wyposażone są w dodatkowe elementy, które ułatwiają załadunek i rozładunek sypkiego towaru.

– Kontenery izotermiczne – ten rodzaj kontenerów chłodniczych służy do przewozu towarów, które nie są odporne na nagłe zmiany temperatur. Z tego względu stosowane są do transportu mrożonek, owoców i warzyw, a także leków.

– Kontenery płytowe – pozbawione są dachu i bocznych ścian. Wykorzystywane są do przewozu bardzo ciężkich i wielkogabarytowych ładunków.

– Kontenery zbiornikowe – wyglądem przypominają cysterny. Najczęściej służą do transportu płynów, paliwa oraz gazu. Często też są nimi przewożone substancje niebezpieczne.

– Kontenery lotnicze – różne rodzaje kontenerów lotniczych są lżejsze i mniejsze niż te przeznaczone do transportu lądowego. Stosuje się je do przewozu ładunków drobnicowych.

Kontenery do przewozu i gromadzenia odpadów


Kontenery są obecne również w naszym codziennym życiu. Najczęściej służą do przewozu lub gromadzenia odpadów oraz gruzu z budowy. Przydomowe rodzaje kontenerów na śmieci są zazwyczaj wykonane z metalu lub plastiku. Ze względu na swoje zastosowanie można je podzielić na kontenery na odpady elastyczne i recyklingowe. Te pierwsze służą do składowania np. trawy lub liści. Kontenery recyklingowe z kolei wykorzystywane są do gromadzenia i przewozu surowców wtórnych.

W pracach budowlanych doskonale sprawdzają się metalowe pojemniki na śmieci wielkogabarytowe. Różnego rodzaju kontenery na gruz lub bardzo duże, ciężkie odpady są obsługiwane przez specjalistyczne samochody, odpowiednio przystosowane do ich załadunku i rozładunku. Metalowe pojemniki na śmieci budowlane charakteryzują się trwałością i dużą wytrzymałością.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Jak przygotować się do kontroli PIP i ITD na przykładzie programu 4Trans

Kierowca ma określone ramy czasowe, w ciągu których powinien wykonywać pracę. Czas pracy kierowcy ściśle określają przepisy prawa. Obowiązują one zarówno na terenie Polski, jak i w całej Unii Europejskiej. Przestrzeganie czasu pracy kierowcy jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa jego samego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Przemęczony kierowca ma mniejszą koncentrację i szybkość reagowania na zagrożenia. Ile powinien pracować kierowca? Co wlicza się w czas pracy kierowcy? Sprawdzamy!

Obowiązki służbowe kierowcy

Mogłoby się wydawać, że kierowca zawodowy ma przede wszystkim prowadzić pojazd. Oczywiście jest to prawda! Niemniej jednak na tym nie kończą się obowiązki kierowcy. Kierowcy muszą dbać o czystość i obsługę swojego pojazdu oraz przyczep i naczep. Dodatkowo wykonują wszystkie czynności dotyczące spedycji jak np.  uzupełnienie dokumentów. Pełnia również nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem oraz są odpowiedzialni za zabezpieczenie towarów. Kierowcy autobusów i autokarów pomagają podróżującym i sprawdzają luki bagażowe. Muszą także nadzorować osoby wsiadające i wysiadające z pojazdu.

Za czas pracy kierowcy uznaje się też czas gotowości do pracy. Przykładowo, kiedy kierowca z przyczyn niezależnych od siebie musi czekać na załadunek lub rozładunek pojazdu.

Dobowy czas pracy kierowcy

Doba, czyli nieprzerwane 24 godziny należy liczyć od momentu rozpoczęcia pracy przez kierowcę. Zasadniczo podczas każdych 24 godzin kierowca na wykonanie swoich czynności ma 13 lub 15 godzin (w tym okresie zawierają się wymagane przerwy). Piętnastogodzinny okres na wykonanie czynności jest możliwy tylko w przypadku, gdy kierowca ma do wykorzystania skrócony odpoczynek dzienny (dziewięciogodzinny). Możemy z niego skorzystać 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami dobowymi.

Tygodniowy czas jazdy kierowcy

Inaczej niż w przypadku doby pracowniczej liczony jest tygodniowy czas jazdy kierowcy. Tydzień zawsze zaczyna się o północy z niedzieli na poniedziałek i tak samo się kończy. W tym czasie kierowca nie może “przejechać” więcej niż 56 godzin.

Dwutygodniowy czas jazdy kierowcy

Ustawodawca określił, że w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca może maksymalnie prowadzić pojazd przez 90 godzin. Warto zauważyć, że jeśli w pierwszym tygodniu pracy kierowca wykorzystał maksymalne 56 godzin jazdy, to w drugim może jedynie 34.

Przerwy w pracy kierowcy

Poza odpoczynkiem dobowym kierowca jest zobowiązany do 45-minutowej przerwy na każde 4,5 godziny jazdy.

Dobowy odpoczynek

Jest to czas, w którym kierowca nie musi pełnić żadnych obowiązków służbowych. Może go przeznaczyć w dowolny sposób na odpoczynek. Wyjątek stanowi kontrola Inspekcji Transportu Drogowego, która może nastąpić zarówno podczas przerwy, jak i przy odpoczynku.

Koniecznym zaznaczenia jest fakt, że odpoczynek może przebiegać dwojako. W normalnych, regularnych warunkach pracy, kierowca musi odpoczywać przynajmniej 11 godzin. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wyjątkiem od reguły jest skrócony odpoczynek dobowy, który jest do wykorzystania 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi.

Tygodniowy odpoczynek od pracy kierowcy

Odpoczynek tygodniowy należy odebrać po przepracowanych maksymalnie 6 cyklach 24-godzinnych. Najczęściej preferowanym wariantem odpoczynku tygodniowego jest regularny, czyli przynajmniej 45-godzinny. Jest również dostępna zgodnie z przepisami skrócona wersja odpoczynku, która wynosi przynajmniej 24 godziny (i maksymalnie 45 godzin).

Podsumowanie

Kwestie związane z czasem pracy kierowcy są dość szczegółowo opisane. Pomimo tego przysparzają wiele problemów pracodawcom i samym kierowcom. Zawsze sprawdzaj przepisy parę razy, a w razie konieczności konsultuj ich interpretację, aby nie narobić sobie problemów.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Co zaliczamy do czasu pracy kierowców na przykładzie programu 4Trans

Handel międzynarodowy to we współczesnym świecie jedna z najbardziej rozwiniętych branż usługowych. Z handlem nieodłącznie związany jest transport ładunków z jednego krańca świata na drugi. Transport powinien być na tyle zoptymalizowany, aby ładunki docierały na miejsce w jak najkrótszym czasie i jak najkrótszą drogą. Czasami wymaga to użycie więcej niż jednego środka transportu. Zwłaszcza gdy w grę wchodzą usługi międzykontynentalne. Na czym polega transport multimodalny? Jakie są jego zalety? Sprawdzamy!

Transport multimodalny – co to właściwie jest?

Transport ładunku z punktu A do punktu B jest procesem złożonym. Szczególnie ważne jest dokładne przeanalizowanie trasy, jaką ładunek musi pokonać. Czas gra tu równie ważną rolę. Są sytuacje, kiedy niemożliwe jest, przemieszczanie ładunku za pomocą tylko jednego środka transportu. Transport multimodalny oznacza właśnie konieczność zastosowania co najmniej dwóch różnych gałęzi transportowych. Przykładowo chcąc wysłać ładunek z Azji do Środkowej Europy, potrzebny jest transport morski lub powietrzny oraz samochodowy.

Transport multimodalny – podział

Transport multimodalny można podzielić na intermodalny oraz kombinowany. Bardzo często używa się tych nazw zamiennie. Niestety nie powinno się jednak tak robić, ponieważ te pojęcia oznaczają zupełnie co innego. Transport intermodalny odbywa się co prawda różnymi środkami transportu, ale konieczny jest jeden warunek. Mianowicie ładunek przez całą podróż musi się znajdować w tej samej jednostce ładunkowej. Może to być kontener, naczepa lub specjalnie o tego przeznaczone pojemniki.

Inną odnogą transportu multimodalnego jest transport kombinowany. Co to oznacza? Podobnie jak w transporcie intermodalnym ładunek na całej trasie przewozu znajduje się w tej samej jednostce ładunkowej. Następnie wyznacza się najdłuższy fragment trasy przekraczający 100 km w linii prostej . Na tym odcinku ładunek przewożony jest transportem kolejowym lub żeglugą. Trasy uzupełniające, czyli prowadzące do i od głównej linii pokonywane są przy pomocy samochodów. 

Zalety i wady transportu multimodalnego

Niezaprzeczalną zaletą transportu multimodalnego jest przewożenie towarów na bardzo duże dystanse. To najchętniej wykorzystywany transport międzykontynentalny. Przede wszystkim dużą rolę odgrywa tutaj szybkość. Poszczególne etapy transportu są ze sobą ściśle powiązane, a optymalizacja całego procesu niweluje opóźnienia. Ma szczególne znaczenie w przypadku transportu towarów spożywczych ze względu na termin przydatności do spożycia. Ten rodzaj transportu cieszy się również zainteresowaniem wśród producentów odzieży. Tutaj istotnym aspektem jest sezonowość, a więc również terminowość dostaw.

Kolejnym atutem transportu multimodalnego jest stosunkowo niska cena i jedna opłata przewozowa. Jeśli transportowane produkty mogą ulec uszkodzeniu, warto skorzystać z możliwości transportu intermodalnego.

Niestety transport multimodalny posiada również wady. Dla zwiększenia wydajności transportu towar umieszczany jest w jedną zbiorczą jednostkę. Najczęściej są to kontenery, które na całej trasie wielokrotnie się przeładowuje. Istnieją również ograniczenia w transporcie przykładowo zwierząt.

Kim jest operator transportu multimodalnego?

Operator, czyli logistyk lub spedytor, odpowiada na za bezpieczeństwo towaru od nadawcy do odbiorcy. Jego rola polega na sprawdzaniu i koordynowaniu wszystkich działań na poszczególnych etapach transportu. To on odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas przewozu, ale również załadunku i rozładunku. Obliguje go do tego dokument FIATA Multimodal Transport.

Operatorzy mogą być bezpośredni, czyli tacy, którzy posiadają własną flotę spedycyjno-transportową. Drugi typ to operatorzy pośredni, którzy współpracują z zaufanymi podwykonawcami.

Podsumowanie

Z transportu multimodalnego korzystają ludzie na całym świecie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to najpopularniejsza forma transportu międzykontynentalnego. Jest bezpieczny i szybki, a do tego opłacalny. Warto wziąć go pod uwagę, gdy wysyłasz dużo towarów.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w roku 2021? – praktyczne przykłady 4Trans

Tachograf to urządzenie, które monitoruje czas pracy kierowcy. Łączy ze sobą dane związane z prędkością i czasem. To z kolei daje jasny obraz, jak szybko poruszał się pojazd, jaki pokonał dystans.  Tachografy w precyzyjny sposób określają również czas pracy kierowcy.

Od maja 2016 roku samochody ciężarowe muszą mieć zainstalowane tachografy cyfrowe. Tachografy analogowe nadal mogą funkcjonować, ale tylko do czasu ich całkowitego uszkodzenia. Później muszą zostać wymienione na nowsze. Czy obsługa tachografu cyfrowego jest trudna? O jakich wymogach musi pamiętać przedsiębiorca? Podpowiadamy!

Obsługa tachografu cyfrowego – obowiązki pracodawcy

Prawidłowa obsługa tachografu cyfrowego w głównej mierze należy do kierowcy. Obowiązujące przepisy narzucają również obowiązki na przedsiębiorcę, który jest właścicielem lub dzierżawcą pojazdu. Sprawdź, czego musisz po kolei dopilnować, aby nie dostać mandatu.

1. Karta chipowa przedsiębiorstwa

Pierwszym, wymaganym przez prawo obowiązkiem właściciela firmy transportowej jest posiadanie karty chipowej przedsiębiorstwa. Kartę wyrobisz w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, po spełnieniu kilku kryteriów oraz uiszczeniu opłaty. Musisz wziąć pod uwagę, że termin wydania takiej karty to około 3 tygodni.

2. Obsługa tachografu cyfrowego przez pracodawcę

Najistotniejszą czynnością po otrzymaniu karty przedsiębiorstwa jest blokada tachografu w konkretnym pojeździe na własną firmę. Zadanie to jest banalnie proste, gdyż polega na włożeniu swojej karty do włączonego tachografu. Ma to jednak bardzo istotne znaczenie, ponieważ pozwala na pełny dostęp do danych z tachografu cyfrowego.

3. Szkolenie pracowników

Nie jest ono wymagane przez prawo, ale bardzo ważne. Błędy w obsłudze tachografu cyfrowego są bowiem surowo karane. Szkolenie możesz przeprowadzić sam za pomocą dostępnych materiałów. Lepiej jednak opłacić taki kurs w miejscowym ośrodku szkolenia kierowców. Dobrym pomysłem jest również znalezienie zewnętrznej firmy zajmującej się szkoleniami w tym zakresie. W obu przypadkach masz pewność, że kierowcy zostaną rzetelnie przeszkoleni i uzyskają potwierdzenie przebycia takiego kursu.

4. Indywidualna karta kierowcy

Zatrudnieni przez Ciebie kierowcy powinni posiadać własne indywidualne karty kierowcy. Są one wydawane jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. Co to znaczy? Nie możesz o nią wystąpić w imieniu pracownika. Możesz natomiast zwrócić koszty jej wyrobienia. Jeśli zatrudniasz nowego kierowcę, który indywidualną kartę już ma, koniecznie sprawdź jej datę ważności. Karty kierowcy wydawane są bowiem na okres 5 lat, ale nie dłużej niż ważność prawa jazdy.

5. Kalibracja tachografu

Zanim pojazd w nowo zamontowanym tachografem cyfrowym wyjedzie w pierwszą trasę, należy wykonać kalibrację tachografu. Przeprowadzisz ją w każdym warsztacie, gdzie zajmują się obsługą tachografów cyfrowych. Kalibracja musi być powtarzana co dwa lata.

Ważną rzeczą, o której bardzo często zapominają przedsiębiorcy, jest zakup papieru do drukarki tachografu. Przepisy wyraźnie określają, że w pojeździe musi znajdować się taka jego ilość, aby w każdej chwili możliwy był wydruk. W praktyce oznacza to, że jedna rolka powinna być zamontowana, a druga pełnić funkcję zapasowej. Może się wydawać to trywialne, jednak niedopełnienie tego faktu, może cię słono kosztować.

6. Kolejne czynności użytkowe

Na tym obowiązki pracodawcy się nie kończą. Od momentu, kiedy pojazd z tachografem po raz pierwszy opuścił miejsce postoju, należy pobierać dane z tachografu cyfrowego. Dane z kart kierowców musisz pobierać co 28 dni, indywidualnie dla każdego kierowcy. Nie ma tu znaczenia częstotliwość jego pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kierowca nie jeździł dłużej niż 28 dni. W takiej sytuacji pobiera się dane od ponownego rozpoczęcia pracy. Później znowu obowiązuje 28-dniowy okres pobierania danych.

Obsługa tachografu cyfrowego wymaga również danych z samego tachografu. Muszą być one pobierane co 90 dni od pierwszej kalibracji urządzenia.

Dane z kart kierowców, zaświadczenia o dniach wolnych oraz wydruki i dane z tachografu musisz przechowywać przez okres 12 miesięcy.

Zobacz film na YouTube

Nagranie z webinaru – Wpisy manualne w tachografie na przykładzie 4Trans

Wpisz czego szukasz

Transport międzynarodowy jest usługą dynamicznie się rozwijającą. Rozkwit technologii sprawił, że przychody, jakie generuje, są ogromne. Pomimo tego ciągle poszukuje się rozwiązań, umożliwiających jego ulepszenie i zmniejszenie kosztów, co w efekcie gwarantowałoby jeszcze większe zyski. Niewątpliwie pojęciem, które powinien poznać każdy przewoźnik, któremu na tym zależy, jest przewóz kabotażowy. Jeśli więc chcesz wiedzieć, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, to powinieneś zainteresować się poniższym artykułem.


Na czym polega przewóz kabotażowy?

Najważniejszą kwestią, którą należy wyjaśnić na samym początku, jest stwierdzenie, czym jest przewóz kabotażowy. Najprościej mówiąc, jest przewozem towarów między punktami, w jednym z państw Unii Europejskiej, lub należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Odbywa się on pojazdami, należącymi do przewoźnika, z innego państwa. Należy zaznaczyć, że jest to tymczasowa usługa. Może do niej dojść po częściowym lub całkowitym rozładunku towaru, dostarczonego z innego kraju. Umożliwia ona zmniejszyć liczbę tzw. pustych przejazdów, a więc bez załadunkowych. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy kierowców, a nawet ograniczenie emisji spalin, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Co więcej, firmy, które szukają usług transportowych, mają więcej możliwości wyboru.


Jak to działa w praktyce?

Istnieją dwa sposoby na przeprowadzenie przewozów kabotażowych. Do pierwszego z nich dochodzi, w przypadku gdy dzieje się w kraju rozładunku przesyłki międzynarodowej. Podczas jednego kursu można przeprowadzić trzy przewozy kabotażowe, z zaznaczeniem, że ostatni z nich, odbędzie się maksymalnie do tygodnia, po rozładunku towaru międzynarodowego.

Inną możliwością jest pełnienie usług w sąsiadującym kraju. W tym wypadku ma się jednak jedynie trzy dni, od momentu wjazdu na dane terytorium. Co więcej, może tam dojść jedynie do jednego kabotażu. Z dużym prawdopodobieństwem zmiany w przewozach kabotażowych wprowadzi w lutym 2022 roku tzw. Pakiet Mobilności. Będziemy o tym informować w kolejnych artykułach, ponieważ jest to jeden z dwóch zapisów, który jest analizowany i nie mamy 100-procentowej pewności, że wejdzie w życie.


Regulacje prawne przewozów kabotażowych

Obecnie w państwach Unii Europejskiej przewóz kabotażowy jest regulowany przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009, z 21 października 2009 r. Przewozy kabotażowe mogą być wykonywane przez przewoźnika, który posiada wspólnotową koncesję. Jeśli kierowca nie jest obywatelem Unii Europejskiej, to musi posiadać dokument, poświadczający jego prawo do wykonywania zawodu, w Unii Europejskiej.


O czym należy pamiętać, aby nie zostać ukaranym?

To, że można pozwolić sobie na przewóz kabotażowy, nie oznacza, że można to zrobić bez jakichkolwiek dokumentów. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie będziesz mieć odpowiednich papierów, podczas rozwożenia towaru na zasadzie kabotażu, to może czekać Cię dotkliwa kara. Pamiętaj więc, aby koniecznie zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające przewóz międzynarodowy i kabotażowy, takie jak:

– międzynarodowy list przewozowy CMR,

– list przewozowy, dla każdej usługi kabotażowej,

– faktury, za zrealizowane usługi kabotażowe.

Czym grozi złamanie przepisów?

Łamiąc przepisy przewozów kabotażowych, musisz liczyć się z różnymi, często dotkliwymi konsekwencjami. Między innymi należą do nich:

– odebranie licencji, na przewozy międzynarodowe,

– uchylenie wpisów w licencji wspólnotowej,

– utrata ubezpieczenia kabotażowego,

– kara grzywny.

W zależności od tego, w jakim państwie się znajdujesz, zapłacisz inną kwotę ewentualnej kary. We Francji może to być suma nawet 15 tysięcy euro! Ponadto może zostać podjęta decyzja o unieruchomieniu pojazdu należącego do przewoźnika, który złamał prawo. Za brak dokumentów zapłacisz 1500 euro.

W Niemczech natomiast nie tylko przewoźnik może otrzymać mandat. Kierowca, a nawet spedytor, również mogą zostać nim obarczeni. Kary w tym kraju wynoszą odpowiednio 5000 euro, 100 euro i aż 20 tysięcy euro. W innych krajach Unii Europejskiej kary są zbliżone. Nie zmienia to jednak faktu, że za łamanie zasad kabotażowych może przyjść Ci słono zapłacić. Pamiętaj więc o tym, aby dopilnować wszelkich formalności. Jeśli to zrobisz, to możesz sporo zyskać, na przewozach kabotażowych.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru

Wpisz czego szukasz

Obecnie coraz więcej młodzieży wybiera swoje kierunki studiów, biorąc głównie pod uwagę nie zainteresowania, a późniejsze profity płynące z pracy po ich ukończeniu. Nie jest to nic złego ani zaskakującego. Każdy chce, aby wysiłek, który włoży w naukę, był początkiem dostatniego życia. Z tego powodu młodzi ludzie poszukują zawodów, które są jednocześnie ciekawe oraz opłacalne. Jednym z nich jest niewątpliwie spedytor międzynarodowy. Jeżeli więc należysz do tej grupy osób, to następujący tekst z pewnością Cię zainteresuje.


Na czym polega praca spedytora?

Spedytor jest osobą odpowiedzialną za organizowanie przewozu różnego rodzaju ładunków. Zakres jego obowiązków jest jednak znacznie większy. Zajmuje się również kontaktem z klientem i pozyskiwaniem nowych nabywców. Trzyma pieczę, nad obsługą zleceniodawców i sprawuje nadzór nad  ustalaniem cen oferowanych usług. Poza tym spedytor ma baczenie na to, aby proces transportowy przebiegł pomyślnie. Jego praca nie należy do łatwych. Osoby, które są zainteresowane tą ścieżką kariery, muszą wykazać się odpornością na stres, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.


Kim jest spedytor międzynarodowy?

Praca spedytora międzynarodowego jest trudna, ale satysfakcjonująca i opłacalna. Osoba na tym stanowisku zajmuje się całym procesem pozyskania Klienta oraz nadzoru świadczenia dla niego usług transportowych na międzynarodowym obszarze. Musi on znać przepisy prawa transportowego krajów, do których wysyłany jest towar. Zadaniem spedytora międzynarodowego jest znalezienie takiego środka transportu, który będzie najkorzystniejszy dla klienta. Co więcej, jest zobowiązany do skompletowania wszelkich wymaganych dokumentów i zezwoleń niezbędnych do przejazdu przez dany kraj. Jest też odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku na czas podróży. Tak więc praca spedytora międzynarodowego nie należy do prostych. Jest jednak stosunkowo opłacalna.


Ile zarabia spedytor międzynarodowy?

Co prawda jest to bardzo indywidualna kwestia, więc trudno klarownie zdefiniować jakiej kwoty można w tej pracy się spodziewać. Nie każdy spedytor międzynarodowy zarabia tyle samo. Wszystko zależy od ilości zleceń oraz stażu pracy i tego, gdzie dany spedytor pracuje. Jeśli chodzi o zarobki w Polsce, to mediana wynosi około 5000 zł brutto.


Czym się różni logistyk od spedytora

Wiele osób myli te dwa zawody. Nie bezpodstawnie, gdyż wiele je łączy, lecz dotyczą one nieco innych zagadnień. Zadaniem logistyka jest zaplanowanie procesu transportowego. Może to dotyczyć obsługi klienta, realizacji zamówień, czy chociażby przepływu informacji. Poza tym musi posiadać wiedzę nie tylko na temat transportu, ale również  handlu i ekonomii. Tak więc kompetencje logistyka są znacznie większe. Spedytor natomiast ma za zadanie zorganizować transport, przy pomocy zaprzyjaźnionych partnerów.


Co zrobić, aby zostać spedytorem?

Najważniejszym aspektem pracy jako spedytor jest doświadczenie. Tego pracodawcy najczęściej wymagają od kandydatów. Naturalnie nie można oczekiwać, że młode osoby takie doświadczenie będą posiadały, tym bardziej, jeśli dopiero zainteresowały się tym zawodem. W tym wypadku jedynym wyjściem jest szkoła lub kurs, który w pewien sposób przygotuje ich do pracy jako spedytor. Co prawda w Polsce nie ma studiów spedycyjnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych, ale są inne możliwości. Osoby młode mogą zainteresować się tematem już na etapie wyboru szkoły średniej. Jeśli zdecydujesz się na technikum, to będziesz mógł skończyć szkołę z tytułem technika spedytora (przy odpowiednim wyborze kierunku). W wypadku, gdy jesteś starszą osobą, a szkołę średnią masz już za sobą, możesz zdecydować się na inne wyjście. Liczne szkoły policealne mają w swojej ofercie kierunek technika spedytora. Nauka trwa krócej, niż w technikum,  a również w pewien sposób przygotuje Cię do tego zawodu. Najmniej czasu zajmie Ci ostatni sposób na uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu. Mowa o kursach spedytorskich, które trwają maksymalnie kilka tygodni. Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujesz, musisz pamiętać o tym, że początki będą bardzo ciężkie, aczkolwiek warto się przemęczyć, dla stabilnej przyszłości.

Transport jest działem gospodarki, który bardzo dynamicznie się rozwija. Polega on na przemieszczaniu ludzi i towarów. Wyróżnia się kilka rodzajów transportu, jednak dla wielu drogowy jest najpowszechniejszy. Nie można jednak zapominać, że nie należy do najszybszych i często wymaga od kierowców wielogodzinnej jazdy. W związku z tym samochody dostawcze i ciężarowe są ładowane na tyle, na ile pozwalają jego możliwości. Dla bezpieczeństwa kierowców oraz innych ludzi wprowadzono specjalne przepisy, które wyjaśniają, jaka może być największa dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Jeśli chcesz wiedzieć, do czego się odnoszą, zapraszamy do lektury.

 

Czym jest dopuszczalna masa całkowita?

Jest to całkowita masa pojazdu, wraz z załadunkiem i osobami, które się w nim znajdują. Termin jest niezwykle istotny, nie tylko dla dostawców. Każda osoba, posiadająca prawo jazdy, powinna wiedzieć, jaka może być maksymalna masa pojazdu, którym się porusza. Może bowiem dojść do sytuacji, że robiąc niestandardowe zakupy, albo jadąc większą grupą osób na wakacje, przeładujesz swój pojazd. W takim wypadku jazda nim będzie oznaczać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podczas kontroli możesz mieć z tego powodu nieprzyjemności. Informacja, dotycząca dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, którym się poruszasz, jest podana w dowodzie rejestracyjnym.

 

Całkowita masa zespołu pojazdów

Jest to istotna kwestia dla osób, których przykład podaliśmy w poprzednim akapicie. Jeśli wybierasz się na wakacje i zabierasz ze sobą dużo bagaży lub po prostu będziesz przewozić dużo rzeczy, to powinieneś zainteresować się tym pojęciem.

I oczywiście wynajęciem przyczepy. W takim wypadku liczy się nie tylko dopuszczalna masa całkowita pojazdu, którym się poruszasz, ale również przyczepy. Dzięki temu możesz przewozić większy ładunek. Można wyszczególnić trzy przykłady takiego rozwiązania:

  • kategoria B: pojazd kategorii B, masa całkowita zespołu pojazdów nie może przekroczyć 4250 kg, z lekką przyczepą o masie całkowitej do 750 kg,
  • kategoria B, kod 96: uprawnia do kierowania pojazdem klasy B i przyczepy innej niż lekka, o łącznej masie całkowitej do 4250 kg,
  • kategoria B+E: masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3,5 t., masa całkowita przyczepy również nie może przekroczyć 3,5t., z zaznaczeniem, że nie będzie większa, niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu, którym się poruszasz.

Rodzaje samochodów dostawczych

W zależności od tego, jaki produkt przewozisz, lepiej sprawdzają się inne typy pojazdów. Dotyczy to oczywiście odpowiedniego i bezpiecznego przewozu różnych produktów. Do małych dostaw wystarczą busy, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t. Przy większych konieczny może okazać się ciągnik z naczepą. Pamiętaj, że nawet jeśli coś zmieściło Ci się na samochód, nie musi to oznaczać, że dopuszczalna masa całkowita jest w normie. Nie zgadzaj się na jazdę przeciążonym pojazdem. Jest to bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne.

 

Dlaczego kierowcy nie stosują się do przepisów, o dopuszczalnej masie całkowitej?

Często nie jest to spowodowane świadomą próbą złamania przepisów, a błędem ludzkim i pośpiechem. Dotyczy to zwłaszcza firm transportowych. Zdarza się, że nie ma czasu na to, aby przeanalizować, czy ładunek, który kierowca ze sobą zabiera, nie jest zbyt ciężki. Każdemu zależy na tym, aby jak najszybciej skończyć pracę i wrócić do domu. Z tego powodu dochodzi do zaniedbań w kwestii dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, którym dostawca się porusza.

 

Innym przypadkiem niestosowanie się do przepisów, jest nacisk właścicieli firm. Bardziej doświadczeni kierowcy raczej zdają sobie sprawę z tego, kiedy dopuszczalna masa całkowita zostaje przekroczona, ale właściciele przedsiębiorstw często o tym zapominają i bardziej zależy im na zysku, niż bezpieczeństwie. Oczywiście nie można generalizować, lecz wielu kierowników decyduje się wysyłać pojazdem więcej towaru, niż powinni. Nie odstraszają ich nawet wysokie kary, które grożą za takie przewinienie.

 

Pamiętaj, że jeśli nie jesteś pewien wagi swojego pojazdu, wraz z towarem i przewożonymi ludźmi, to lepiej skorzystaj z wagi samochodowej. Zaoszczędzisz sobie niepotrzebnego stresu i mandatu

Tachograf to jedno z kluczowych urządzeń, z których korzystają zawodowi kierowcy. Niestety jego obsługa potrafi przysporzyć wiele problemów, które w konsekwencji mogą prowadzić do pokaźnych kar finansowych. Wśród aspektów, które budzą wątpliwości kierowców, często pojawia się kwestia instalacji karty w urządzeniu. Jak zalogować się do tachografu, by zrobić to prawidłowo? Oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci uniknąć ewentualnych komplikacji.

 

Kierowca jest zobowiązany do włożenia karty do tachografu zawsze przed rozpoczęciem jazdy. Po tym zabiegu nie powinien jej wyciągać do czasu zakończenia przewozu. Może to jednak zrobić np. wtedy, gdy na dłużej oddala się od pojazdu. Warto zaznaczyć, że podczas wkładania karty do tachografu konieczne mogą okazać się dodatkowe czynności, np. wprowadzenie wpisów manualnych. Kiedy je wykonać i jak prawidłowo zalogować kartę w urządzeniu?

 

Jak włożyć kartę do tachografu?

Sposób wkładania karty do tachografu może się nieco różnić w zależności od konkretnego urządzenia. Zazwyczaj spotykane są dwa podstawowe rodzaje tachografów, w których karty wkłada się w następujący sposób:

– w przypadku urządzeń ze slotem kartę należy wsunąć,

– w tachografach wyposażonych w niewielką klapkę należy przez chwilę przytrzymać znajdujący się obok niej przycisk – klapka powinna się otworzyć, co umożliwi włożenie karty.

 

Wkładanie karty do tachografu – ustawienia

Po włożeniu karty do tachografu kierowca musi wprowadzić jeszcze kilka podstawowych informacji. Jeśli wykonywał pracę lub odpoczywał przed włożeniem karty, bądź po jej wyciągnięciu, to jest to moment, by odnotować to za pomocą wpisów ręcznych. Następnie kierowca potwierdza prawdziwość wprowadzonych danych i ustawia kraj rozpoczęcia pracy. Co jeśli kierowca wyciągnął kartę i ponownie włożył ją tego samego dnia? W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie do urządzenia informacji o tym, że nie rozpoczyna kolejnego dnia pracy, ale kontynuuje bieżący (wraz z uzupełnieniem informacji, jakie czynności wykonywał, gdy nie było go w pojeździe).

 

Logowanie karty w tachografie – jak ustawić czas?

Po włożeniu karty do tachografu urządzenie wyświetla dwie daty i dwie godziny. Na górze widnieje data i godzina ostatniego wyjęcia karty. Ta sama data pulsuje także na dole – za pomocą przycisków można zmienić ją na datę aktualną.

 

Wyciąganie karty z tachografu – co musisz wiedzieć?

Skoro wiesz już, jak włożyć kartę do tachografu, pozostaje pytanie, kiedy ją wyjąć? Kartę najczęściej wyjmuje się po zakończonym dniu pracy. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to konieczne w przypadku, gdy kierowca odbiera odpoczynek w kabinie pojazdu. Dokument pozostawiony w urządzeniu będzie rejestrował czas odpoczynku kierowcy. Co ważne, karta jest ważnym źródłem informacji o przebiegu i czasie pracy kierowcy, dlatego powinna być pozostawiona tylko i wyłącznie do dyspozycji swojego właściciela.

 

Pamiętaj, by uważać na nieopisane momenty i zdarzenia w czasie dnia pracy! W trakcie kontroli będą one uwzględniane jako „puste okresy”. By ich uniknąć, należy odnotować aktywności podczas wkładania karty do tachografu. W taki sposób możesz zapisać np. odpoczynek, dyspozycję, czy okres innej pracy.

 

Nauka obsługi tachografu to obowiązek przewoźnika!

Zgodnie z przepisami to przewoźnik powinien zapewnić kierowcy wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi urządzenia rejestrującego. Dotyczy to także kwestii wyjmowania i wkładania karty do tachografu.

 

Konsekwencje błędów w zapisie aktywności kierowcy

Dlaczego wiedza, która dotyczy wyjmowania i wkładania karty do tachografu, jest taka istotna? Ewentualne błędy mogą wiązać się z przykrymi konsekwencjami – zarówno dla kierowcy, jak i zatrudniającego go przedsiębiorstwa. Za brak odpowiednich wpisów, np. podania kraju rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy, kierowca może dostać karę w wysokości 100 zł za każdy dzień. Każdy okres, w którym nie pojawiły się wymagane wpisy to także 50 zł kary dla przedsiębiorstwa. Co więcej, od września 2018 roku tego typu wykroczenia uznawane są za bardzo poważne naruszenia.

 

Zgubiona lub uszkodzona karta – co robić?

Zdarza się, że włożenie karty do tachografu może okazać się niemożliwe. Dotyczy to np. sytuacji, w której kierowca ją uszkodzi lub zgubi. Warto zaznaczyć, że w takim przypadku dalsza jazda jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami – i tylko przez ściśle określony okres. W tego typu okolicznościach wykorzystuje się odpowiednio opisane wydruki z tachografu. Jeśli karta ulegnie uszkodzeniu, konieczne jest też przesłanie jej do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. W przypadku zgubienia dokumentu należy z kolei niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje okazały się pomocne i wiesz już, jak zalogować się do tachografu. Jak widzisz, kwestie związane z dokładną rejestracją czasu pracy są bardzo istotne. Jeśli interesują Cię zagadnienia dotyczące organizacji, dokumentowania i rozliczania pracy kierowców, polecamy naszą Akademię Czasu Pracy oraz rozmaite webinary i szkolenia, które znajdziesz w ofercie sklepu INSTALL.

Zobacz film na YouTube

Kup nagranie z webinaru – Rozliczanie delegacji kierowców

Wpisz czego szukasz